járműszótár
új szó
keresődoboz
médiaajánlat
kapcsolat
google
magyar
english
jármű fotó
 
 
a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
yz

640 találat az 'i' kifejezésre:

i-DSI
  intelligens kettős és soros gyújtás
    röv. intelligent Dual and Sequential Ignition
i-VTEC
  intelligens változó szelepvezérlés és elektronikus szelepemelés-vezérlés
    röv. intelligent Variable valve Timing and lift Electronic Control
I/P
  műszerfal
    röv. Instrument Panel
IAC valve
  alapjárati levegőszabályozó szelep
    röv. Idle Air Control Valve
IAT sensor
  beszívott levegő hőmérséklet-érzékelő
    röv. Intake Air Temperature Sensor
ICC
  intelligens sebességtartó
    röv. Intelligent Cruise Control
ice accretion
  jegesedés
   
  jégképződés
   
  jéglerakódás
   
ice scraper
  jégkaparó
   
ice-bound road
  jeges út
   
icing
  eljegesedés
   
  jegesedés
   
ideal combustion
  tökéletes égés
   
  tökéletes elégés
   
identifiable
  azonosítható
   
identification plate
  adattábla
   
identify
  azonosít
   
  felismer
   
IDIS
  intelligens vezetőtájékoztató rendszer
    röv. Intelligent Driver Information System
idle
  alapjárat
   
  üresjárat
   
idle adjusting-screw
  alapjárat-szabályozó csavar
   
idle adjustment
  alapjárat-beállítás
   
idle air bleed
  alapjárati fúvóka
   
Idle Air Control Valve
  alapjárati levegőszabályozó szelep
    röv. IAC valve
idle control
  alapjárati fordulatszám-szabályozás
   
idle gear
  előtét-fogaskerék
   
idle jet
  alapjárati fúvóka
   
idle RPM
  alapjárati fordulatszám
   
idle speed
  alapjárati fordulatszám
   
idle speed adjusting screw
  alapjárati fordulatszám-szabályozó csavar
   
idle speed adjustment
  alapjárati fordulatszám beállítása
   
idle speed air adjusting screw
  alapjárati levegőszabályozó csavar
   
Idle Speed Control
  alapjárati fordulatszám-szabályozás
    röv. ISC
idle speed fluctuation
  alapjárati fordulatszám-ingadozás
   
Idle Stop & Go
  üresjárati motorleállítás és indítás
    röv. ISG
Idle Stop and Go
  üresjárati motorleállítás és indítás
    röv. ISG
idle system
  alapjárati rendszer
   
idle time
  állásidő
   
  holtidő
   
  készenléti idő
   
idle wheel
  ékszíjfeszítő görgő
   
  közvetítő fogaskerék
   
  szíjfeszítő görgő
   
  szíjfeszítő tárcsa
   
idler
  ékszíjfeszítő görgő
   
  közvetítő fogaskerék
   
  szíjfeszítő görgő
   
  szíjfeszítő tárcsa
   
idler arm
  segédirányító kar
    kormányszerkezetben
idler drive
  előtétkerekes hajtás
   
idler gear
  bolygófogaskerék
   
  bolygókerék
   
  előtét-fogaskerék
   
idler pulley
  feszítőgörgő
   
  feszítőtárcsa
   
  vezetőtárcsa
   
idler roller
  feszítőgörgő
   
  vezetőgörgő
   
idling
  alapjárat
   
idling adjustment
  alapjárat-beállítás
   
idling engine
  alapjáraton járó motor
   
idling jet
  alapjárati fúvóka
   
idling mixture
  alapjárati keverék
   
idling speed
  alapjárati fordulatszám
   
igniter
  gyújtó
   
  gyújtószerkezet
   
igniter plug
  gyújtógyertya
   
ignition
  gyújtás
   
ignition accumulator
  indítóakkumulátor
   
ignition adjustment
  gyújtásállítás
   
  gyújtásbeállítás
   
ignition advance
  előgyújtás
   
ignition angle
  gyújtási szög
   
ignition cable
  gyújtókábel
   
ignition cam
  gyújtáselosztó-bütyök
   
ignition capacitator
  gyújtókondenzátor
   
ignition capacitor
  gyújtókondenzátor
   
ignition circuit
  gyújtóáramkör
   
ignition coil
  gyújtástekecs
   
ignition control
  gyújtásszabályozás
   
  gyújtásvezérlés
   
ignition cycle
  robbanási ütem
   
  robbanóütem
   
  terjeszkedési ütem
   
ignition cylinder lock
  gyújtáskapcsoló
   
ignition delay
  gyújtáskésleltetés
   
  gyulladási késedelem
    dízelmotorban
  utógyújtás
   
ignition distributor
  gyújtáselosztó
   
ignition interference
  gyújtási zavar
   
ignition key
  gyújtáskulcs
   
  indítókulcs
   
  slusszkulcs
   
ignition knob
  gyújtásgomb
   
ignition lag
  gyújtási késés
   
  gyújtáskésleltetés
   
ignition lead
  gyújtásvezeték
   
ignition lobe
  gyújtáselosztó-bütyök
   
ignition lock
  gyújtáskapcsoló
   
ignition order
  gyújtási sorrend
   
ignition plug
  gyújtógyertya
   
ignition point
  gyújtási pont
   
  gyulladáspont
   
ignition retard
  utógyújtás
   
ignition shielding
  gyújtásárnyékolás
   
ignition spark
  gyújtószikra
   
ignition stroke
  munkalöket
   
ignition switch
  gyújtáskapcsoló
   
ignition system
  gyújtás
   
  gyújtásrendszer
   
ignition timer
  gyújtásbeállító
   
  gyújtásszabályozó
   
ignition timing
  gyújtásbeállítás
   
ignition tower
  elosztófej
   
ignition transformer
  gyújtótrafó
   
  gyújtótranszformátor
   
ignition voltage
  gyújtási feszültség
   
ignition-interference suppressor
  gyújtásárnyékoló
   
ignitor
  gyújtó
   
  gyújtószerkezet
   
illuminated traffic sign
  világító közlekedési jelzés
   
illuminating pencil
  fázisceruza
   
illumination
  kivilágítás
   
  megvilágítás
   
illuminator
  hajóablak
   
  világítótest
   
ILSAC
  Nemzetközi Kenőanyag-szabványosítási és Jóváhagyási Bizottság
    röv. International Lubricants Standardization and Approval Committee
imbalance
  kiegyensúlyozatlanság
   
immersion
  bemártás
   
  bemerítés
   
  bemerülés
   
  besüllyesztés
   
  elmerítés
   
  elmerülés
   
  elsüllyesztés
   
immersion lubrication
  elárasztó olajzás
   
  merülő kenés
   
immobiliser
  indításgátló
   
immobilizer
  indításgátló
   
impact
  ütközés
   
impact sensor
  ütközésérzékelő
   
impact test
  ejtőpróba
   
  ütközéspróba
   
  ütközésvizsgálat
   
  ütópróba
   
  ütővizsgálat
   
impact velocity
  becsapódási sebesség
   
  ütközési sebesség
   
impact-resistant
  ütésálló
   
impactor
  impaktor
   
  ütközésmérő
   
impeller
  lapátkerék
   
impellor
  lapátkerék
   
imperial gallon
  angol gallon
    4,55 liter
implement
  elvégez
   
  eszköz
   
  eszközökkel ellát
   
  eszközökkel felszerel
   
  felszerelés
   
  feltölt
   
  kellék
   
  kiegészít
   
  munkaeszköz
   
  munkagép
   
  szerszám
   
  szerszámokkal ellát
   
  szerszámokkal felszerel
   
  véghezvisz
   
importer
  importőr
   
impregnate
  átitat
   
  átitatott
   
  átivódik
   
  felitat
   
  felivódik
   
  impregnált
   
  telít
   
  telített
   
  telítődik
   
impregnated
  átitatott
   
  impregnált
   
impulse stroke
  munkalöket
   
  munkaütem
   
  terjeszkedési ütem
   
impulse tachometer
  impulzusos fordulatszámmérő
   
impurity
  idegen anyag
   
  szennyezés
   
  szennyezettség
   
  szennyezőanyag
   
  szennyeződés
   
IMRC
  szívócsatorna-vezérlés
    röv. Intake Manifold Runner Control
IMV
  bemeneti adagolószelep
    röv. Inlet Metering Valve, nagynyomású üzemanyagszivattyú előtt
  innovatív/nemzetközi többcélú jármű
    röv. Innovative/International Multi-purpose Vehicle
in-and-out bolt
  átmenő csapszeg
   
  átmenő csavar
   
in-car radio
  autórádió
   
in-line engine
  soros motor
   
in-line form
  soros elrendezés
    hengereké
inapplicable
  alkalmazhatatlan
   
  használhatatlan
   
inboard
  befelé
   
  belső
   
  fedélzeti
   
  hajótesten belüli
   
  törzsön belüli
   
inboard brake
  belső fékelrendezés
    a fékek belső, általában a differenciálmű melletti elhelyezése
inboard seat belt anchor
  biztonsági öv belső rögzítőpontja
   
incandescence
  fehérizzás
   
  izzás
   
incandescent
  fehéren izzó
   
  izzásig hevített
   
incandescent plug
  izzítógyertya
   
inch thread
  Whitworth-menet
   
incinerate
  eléget
   
incipient failure
  kezdődő meghibásodás
   
incipient fault
  kezdődő meghibásodás
   
inclined bearing
  ferde síkú csapágy
   
inclined serration
  ferde fogazás
   
included angle
  bezárt szög
   
incoherence
  inkoherencia
   
  következetlenség
   
  összefüggéstelenség
   
incoherency
  inkoherencia
   
  következetlenség
   
  összefüggéstelenség
   
incomplete combustion
  tökéletlen égés
   
increase gear
  gyorsító fogaskerék
   
indentation
  benyomás
   
  benyomódás
   
  horpadás
   
  mélyedés
   
independent front suspension
  független első felfüggesztés
   
  független első rugózás
   
independent rear suspension
  független hátsó felfüggesztés
    röv. IRS
  független hátsó rugózás
   
independent suspension
  független felfüggesztés
   
  független rugózás
   
indicating range
  kijelzési tartomány
   
  mérési tartomány
   
indication range
  kijelzési tartomány
   
  mérési tartomány
   
indicator arm
  irányjelzőkar
   
indicator lamp
  jelzőlámpa
   
  visszajelző lámpa
   
indicator light
  jelzőlámpa
   
  visszajelző lámpa
   
indicator stalk switch
  irányjelző bajuszkapcsoló
   
indirect combustion chamber
  osztott égéstér
   
indirect injection
  indirekt befecskendezés
   
  közvetett befecskendezés
   
indirect route
  kerülőút
   
individual suspension
  független felfüggesztés
   
  független rugózás
   
individually suspended
  független felfüggesztésű
   
  független rugózású
   
induced air
  beszívott levegő
   
induction
  szívás
   
  töltés
   
induction cooler
  szívólevegő-hűtő
   
induction manifold
  szívócsonk
   
induction pipe
  szívócső
   
induction stroke
  szívólöket
   
  szívóütem
   
induction system
  töltési rendszer
   
induction tube
  szívócső
   
induction valve
  szívószelep
   
industrial tire
  ipari gumiabroncs
   
industrial tyre
  ipari gumiabroncs
   
inertia brake
  ráfutófék
   
inertia reel belt
  automata biztonsági öv
   
inertia reel safety belt
  automata biztonsági öv
   
inertia reel seat belt
  automata biztonsági öv
   
inertia sensing seat belt retractor
  automata biztonsági öv visszahúzó
   
inertia switch
  tehetetlenségi kapcsoló
   
inertial
  tehetetlenségi
   
inertial filter
  centrifugálszűrő
   
inertial force
  tehetetlenségi erő
   
inertial moment
  tehetetlenségi nyomaték
   
infinitely variable transmission
  fokozatmentes sebességváltó
    röv. IVT
inflatable
  felfújható
   
inflate
  felfúj
   
inflated
  felfújt
    gumiabroncs
inflation
  felfújás
    gumiabroncsé
inflation pressure of tire
  gumiabroncsnyomás
   
inflation pressure of tyre
  gumiabroncsnyomás
   
infotainment system
  információs és szórakoztató rendszer
   
  infotainment rendszer
   
inhibitor circuit
  gátlóáramkör
   
  gátlókör
   
  inhibitorkör
   
initial setting
  kezdeti beállítás
   
initialization
  indulási állapot beállítása
   
  inicializálás
   
  kezdeti állapot beállítása
   
initialize
  alaphelyzetbe állít
   
  inicializál
   
  kezdőértékkel ellát
   
initiate
  elkezd
   
  kezd
   
  kezdeményez
   
  megindít
   
initiating electrode
  vezérlőelektród
   
initiating pulse
  indítóimpulzus
   
  kioldóimpulzus
   
  triggerimpulzus
   
initiating unit
  indítóegység
   
inject
  befecskendez
   
injecting nozzle
  befecskendező fúvóka
   
injection
  befecskendezés
   
injection molding
  fröccsöntés
   
injection moulding
  fröccsöntés
   
injection nozzle
  befecskendező fúvóka
   
injection operation
  fröccsöntés
   
injection pump
  befecskendező szivattyú
   
  üzemanyag-befecskendező szivattyú
   
injection quantity
  befecskendezési mennyiség
   
injection system
  befecskendező rendszer
   
injection timing
  befecskendezés-vezérlés
   
injection valve
  befecskendező
   
  porlasztó
   
injection volume
  befecskendezési mennyiség
   
injector
  befecskendező
   
  injektor
   
  porlasztó
    dízelmotorban
  üzemanyag-befecskendező
   
injector cleaner
  befecskendező-tisztító
   
injector holder
  befecskendező tartó
   
  porlasztótartó
   
injector needle
  fúvókatű
   
injector nozzle
  befecskendező fúvóka
   
  porlasztó
   
  porlasztócsúcs
   
injector opening pressure
  befecskendező nyitási nyomása
   
injector tip
  porlasztócsúcs
   
injector valve
  befecskendező szelep
   
inlet cam
  szívószelep-vezérlő bütyök
   
inlet camshaft
  szívó oldali vezérműtengely
   
  szívószelep-vezérlő bütyköstengely
   
  szívószelep-vezérlő vezérműtengely
   
inlet duct
  beömlőcsatorna
   
inlet manifold
  szívócsonk
   
inlet metering valve
  bemeneti adagolószelep
    röv. IMV, nagynyomású üzemanyagszivattyú előtt
inlet nozzle
  befecskendező fúvóka
   
inlet opening
  beömlőnyílás
   
  szívónyílás
   
inlet pipe
  beömlőcső
   
inlet port
  beömlőnyílás
   
  szívócsatorna
   
  szívónyílás
   
inlet side
  szívóoldal
   
inlet stroke
  szívólöket
   
  szívóütem
   
inlet valve
  beömlőszelep
   
  szívószelep
   
inner diameter
  belső átmérő
   
inner fender panel
  doblemez
   
inner race
  belső futógyűrű
    csapágyé
inner tube
  belső tömlő
    gumiabroncsé
inner wing
  doblemez
   
Innovative/International Multi-purpose Vehicle
  innovatív/nemzetközi többcélú jármű
    röv. IMV
input power
  bemeneti teljesítmény
   
  bemenőteljesítmény
   
input shaft
  behajtótengely
   
  bemenőtengely
   
input signal
  bemenőjel
   
input speed
  hajtótengely fordulatszáma
   
input torque
  bemenőnyomaték
   
input-gear shaft
  sebességváltó-nyelestengely
   
insect remover
  rovareltávolító
   
  rovaroldó
   
insertion ring
  közbetétgyűrű
   
inset
  beágyazás
   
  beékel
   
  beilleszt
   
  berak
   
  beszúr
   
  betét
   
  közdarab
   
inside caliper
  belső tapintókörző
   
inside calipers
  belső tapintókörző
   
inside calliper
  belső tapintókörző
   
inside callipers
  belső tapintókörző
   
inside diameter
  belső átmérő
   
inside gage
  dugós idomszer
   
  furatidomszer
   
inside gauge
  dugós idomszer
   
  furatidomszer
   
inside gearing
  belső fogaskerék-kapcsolódás
   
inside handle
  belső kilincs
   
inside micrometer
  furatmérő mikrométer
   
inside mirror
  belső visszapillantó tükör
   
inspection bay
  vizsgálóállás
   
inspection cover
  vizsgálónyílás fedele
   
inspection pit
  szerelőakna
   
  vizsgálóakna
   
inspection plug
  ellenőrző dugó
    akkumulátorcelláé
inspection port
  kémlelőnyílás
   
  vizsgálónyílás
   
instability
  instabilitás
   
  labilitás
   
  nem stabil állapot
   
  változékonyság
   
install
  beépít
   
  beszerel
   
  felszerel
   
  üzembe helyez
   
installation
  beépítés
   
  berendezés
   
  beszerelés
   
  installálás
   
  készülék
   
  telepítés
   
  üzembeállítás
   
  összeszerelés
   
installation diagram
  szerelési rajz
   
installation drawing
  szerelési rajz
   
instantaneous
  azonnali
   
  pillanatnyi
   
instantaneous horse power
  pillanatnyi lóerő-teljesítmény
   
instantaneous load
  pillanatnyi terhelés
   
instantaneous power
  pillanatnyi teljesítmény
   
instantaneous speed
  pillanatnyi sebesség
   
instruction book
  használati utasítás
   
  használati útmutató
   
  kezelési utasítás
   
  kezelési útmutató
   
instruction manual
  gépkönyv
   
  kezelési útmutató
   
instrument
  eszköz
   
  készülék
   
  műszer
   
  szerszám
   
instrument board
  műszerfal
   
  műszertábla
   
  szerelvényfal
   
instrument cluster
  műszercsoport
   
instrument cluster display
  műszerfali kijelző
   
instrument layout
  műszerelrendezés
   
instrument panel
  műszerfal
   
  műszertábla
   
instrument panel display
  műszerfali kijelző
   
instrument pointer
  műszermutató
   
instrument-head screw
  lencsefejű csavar
   
instrument-headed screw
  lencsefejű csavar
   
instrumental
  műszeres
   
instrumental inspection
  műszeres vizsgálat
   
instrumental test
  műszeres vizsgálat
   
instrumentation
  műszerezés
   
  műszerezettség
   
insufficient
  alkalmatlan
   
  elégtelen
   
  hiányos
   
insufficient lubrication
  elégtelen kenés
   
insulated cable
  szigetelt huzal
   
  szigetelt kábel
   
  szigetelt vezeték
   
insulated wire
  szigetelt huzal
   
  szigetelt vezeték
   
insulating
  szigetelés
   
  szigetelő
   
insulating tape
  szigetelőszalag
   
insulating washer
  szigetelő alátét
   
insulation
  szigetelés
   
insulation defect
  szigetelési hiba
   
insulation failure
  szigetelési hiba
   
insulation fault
  szigetelési hiba
   
insulation resistance
  szigetelési ellenállás
   
insulator
  szigetelő
   
  szigetelőanyag
   
insurance
  biztosítás
   
intact
  ép
   
  sértetlen
   
intake
  beszívás
   
  beömlés
   
  szívónyílás
   
intake air
  beszívott levegő
   
Intake Air Temperature Sensor
  beszívott levegő hőmérséklet-érzékelő
    röv. IAT sensor
intake camshaft
  szívó oldali vezérműtengely
   
intake duct
  szívócsatorna
   
intake manifold
  szívócsonk
   
intake manifold gasket
  szívócsonktömítés
   
intake manifold pressure
  szívócsonknyomás
   
intake manifold runner
  szívócsatorna
   
intake manifold runner control
  szívócsatorna-vezérlés
    röv. IMRC
intake part
  szívócsatorna
   
intake port
  szívónyílás
   
intake stroke
  szívólöket
   
intake valve
  szívószelep
   
intake valve clearance
  szívószelephézag
   
intarder
  intarder
    fogaskerekes gyorsító áttétellel ellátott hidrodinamikus retarder
integral bearing
  osztatlan csapágy
   
integral body and frame
  önhordó karosszéria
   
integral cylinder head
  hengerrel egybeöntött hengerfej
   
Intelligent Cruise Control
  intelligens sebességtartó
    röv. ICC
intelligent driver information system
  intelligens vezetőtájékoztató rendszer
    röv. IDIS
intelligent Dual and Sequential Ignition
  intelligens kettős és soros gyújtás
    röv. i-DSI
intelligent key
  intelligens kulcs
   
intelligent key system
  intelligens kulcs rendszer
   
intelligent power distribution module
  intelligens áramelosztó modul
    röv. IPDM
intelligent power distribution module engine room
  motortéri intelligens áramelosztó modul
    röv. IPDM E/R
Intelligent Protecion System
  intelligens védelmi rendszer
    röv. IPS
Intelligent Suspension Control
  intelligens felfüggesztés-vezérlés
    röv. ISC
intelligent variable valve timing and lift electronic control
  intelligens változó szelepvezérlés és elektronikus szelepemelés-vezérlés
    röv. i-VTEC
intended purpose
  rendeltetés
   
intended use
  rendeltetés
   
intention to overtake
  előzési szándék
   
Interactive Vehicle Dynamics
  interaktív menetstabilizáló rendszer
    röv. IVD
interchange
  átalakulás
   
  átkapcsolás
   
  elcserél
   
  felcserél
   
  kicserél
   
  közúti csomópont
   
  többszintű csomópont
   
  többszintű útkereszteződés
   
  váltakozás
   
  változás
   
interchangeability
  csereszabatosság
   
interchangeable
  csereszabatos
   
interconnecting road
  bekötőút
   
interconnection
  egyesítés
   
  kölcsönös kapcsolat
   
  kölcsönös összefüggés
   
  összekapcsolás
   
  összeköttetés
   
intercooled engine
  közbenső hűtésű motor
   
intercooler
  közbenső hűtő
   
  köztes hűtő
   
  töltőlevegő-hűtő
   
interface
  illesztőegység
   
  illesztőfelület
   
  interfész
   
interference fit
  ékelődő sajtoló illesztés
   
  szilárd illesztés
   
interim inspection
  közbenső vizsgálat
   
interior
  belső
   
interior lamp
  belső világítás
   
interior light
  belső világítás
   
interior room lamp
  belső világítás lámpája
   
interior trim
  belső felszereltség
   
  belső kialakítás
   
interlock ball
  reteszelő golyó
   
interlocked
  kényszerkapcsolt
   
  reteszelt
   
interlocking gear
  kapcsolószerkezet
   
  kényszerkapcsolás
   
  reteszelőszerkezet
   
interlocking lever
  reteszelőkar
   
interlocking mechanism
  reteszelőszerkezet
   
intermediate gear
  előtét-fogaskerék
   
  közvetítő fogaskerék
   
intermediate piece
  közdarab
   
intermediate shaft
  előtéttengely
   
intermittent
  időszakos
   
  szakaszos
   
intermittent failure
  időszakos meghibásodás
   
intermittent fault
  ismétlődő hiba
   
intermittent lubrication
  szakaszos kenés
   
intermittent malfunction
  időszakosan jelentkező meghibásodás
   
intermittently
  időnként
   
  megszakításokkal
   
  szakaszosan
   
intermittently running
  szakaszos üzemű
   
intermittently working
  szakaszos üzemű
   
internal combustion
  belső égés
   
internal diameter
  belső átmérő
   
internal gage
  dugós idomszer
   
  furatidomszer
   
internal gauge
  dugós idomszer
   
  furatidomszer
   
internal geared wheel
  belső fogazású fogaskerék
   
internal gearing
  belső fogazás
   
internal thread
  belső csavarmenet
   
  belső menet
   
internal toothing
  belső fogazás
   
internal-combustion engine
  belső égésű motor
   
  robbanómotor
   
internally-threaded
  belső menetes
   
International Lubricants Standardization and Approval Committee
  Nemzetközi Kenőanyag-szabványosítási és Jóváhagyási Bizottság
    röv. ILSAC
International Organization for Standardization
  Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
    röv. ISO
interrupted screw
  szakaszos menetű csavar
   
interrupted thread
  megszakított menet
   
interrupter
  kapcsoló
   
  megszakító
   
interruption
  bontás
    áramköré
  félbeszakítás
   
  gátlás
   
  megszakítás
   
  szétkapcsolás
   
intersection
  útkereszteződés
   
interspace
  hézag
   
  távolság
   
interstage
  közbenső
   
  köztes
   
interstellar flight
  csillagközi repülés
   
  űrhajózás
   
intertooth space
  foghézag
   
intervention
  beavatkozás
   
intrinsic failure
  szériahiba
   
  típushiba
   
intrinsically safe circuit
  gyújtószikramentes áramkör
   
invention
  felfedezés
   
  találmány
   
involute gear
  evolvens fogaskerék
   
involute profile
  evolvens profil
   
involute teeth
  evolvens fogazás
   
  evolvens fogazat
   
involute tooth
  evolvens fog
   
involute toothing
  evolvens fogazás
   
  evolvens fogazat
   
involute-gear teeth
  evolvens fogazat
   
IPDM
  intelligens áramelosztó modul
    röv. intelligent power distribution module
IPDM E/R
  motortéri intelligens áramelosztó modul
    röv. intelligent power distribution module engine room
IPS
  intelligens védelmi rendszer
    röv. Intelligent Protecion System
irregular
  aszimmetrikus
   
  rendhagyó
   
  rendszertelen
   
  szabálytalan
   
IRS
  független hátsó felfüggesztés
    röv. Independent Rear Suspension
ISC
  alapjárati fordulatszám-szabályozás
    röv. Idle Speed Control
  intelligens felfüggesztés-vezérlés
    röv. Intelligent Suspension Control
ISG
  üresjárati motorleállítás és indítás
    röv. Idle Stop & Go
ISO
  Nemzetközi Szabványügyi Szervezet
    röv. International Organization for Standardization
isofix
  isofix
    gyermekülés-rögzítési szabvány
isolate
  elkülönít
   
  elszigetel
   
  elválaszt
   
  szigetel
   
isolated
  elkülönített
   
  elszigetelt
   
isolating valve
  leválasztószelep
   
isolation valve
  leválasztószelep
   
itinerary
  itiner
   
  túraprogram
   
  úti program
   
  útiterv
   
  útvonal
   
IVD
  interaktív menetstabilizáló rendszer
    röv. Interactive Vehicle Dynamics
IVT
  fokozatmentes sebességváltó
    röv. Infinitely Variable Transmission

© 2008 - 2018 Horváth Róbert
MediaCenter Toplista