jarmuszotar
new word
searchbox
advertise
contact
huntranslator google
magyar
english
car picture
 
á
é
í
ó
ö
ő
ú
ü
ű
a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
yz

968 results found for 'v':

V motor
  broad arrow engine
 
  two-bank engine
 
  V-engine
 
  V-type engine
 
  vee engine
 
V motor hengersorainak szöge
  cylinder angle
 
vadriasztó
  deer alert
 
vág
  clip
 
vágány
  track
 
vágás
  scotch
 
vágóél
  bit
 
vágókorong
  cutting wheel
 
vágólap
  blade
 
vagonrakomány
  carload
 
  carloading
 
vágóolaj
  boring oil
 
vágótárcsa
  blade
 
  cutter disc
 
  cutter disk
 
  cutting wheel
 
vájat
  canal
 
  groove
 
  recess
 
vak-
  dummy
 
vakanya
  blind nut
 
vakar
  scrape
 
  scratch
 
vakdugó
  blind plug
 
vakfurat
  blind hole
 
vakítás
  dazzle
  fényszóró
vakításmentes
  antiglare
 
  dazzle-free
 
vakításmentes lámpa
  antidazzle lamp
 
vakításmentes tükör
  antidazzle mirror
 
vakkarima
  black flange
 
  blank flange
 
  blind flange
 
  dummy coupling
 
  dummy flange
 
  pipe plug
 
vakmerő vezetés
  reckless driving
 
vakperem
  blank flange
 
  blind flange
 
vakszegecs
  blind rivet
 
vákuum
  vacuum
 
vákuumkapcsoló szelep
  vacuum switching valve
  röv. VSV
  VSV
  röv. Vacuum Switching Valve
vákuummérő
  depression meter
 
  vacuum gage
 
  vacuum gauge
 
vákuumos szervoberendezés
  vacuum servo
 
vákuumos szervofék
  vacuum servo
 
vákuumoz
  evacuate
 
vákuumozás
  evacuation
 
vákuumprés
  vacuum-press
 
vákuumsajtó
  vacuum-press
 
vákuumszivattyú
  air-pump
 
  airpump
 
  evacuating pump
 
  evacuator
 
  vacuum pump
 
vákuumtartály
  vacuum reservoir
 
  vacuum tank
 
vákuumtömlő
  vacuum hose
 
vákuumvezeték
  vacuum line
 
valami körül fordul
  hinge
 
valami körül forog
  hinge
 
válaszfal
  bulkhead
 
  partition
 
válaszjeladó
  transponder
 
választás
  option
 
választék
  assortment
 
választható
  optional
 
választható felszerelés
  optional extra
 
választható tartozék
  optional extra
 
választókar
  selector lever
  automata sebességváltóé
választótengely
  selector shaft
 
váll
  collar
 
  shoulder
 
váll-lemez
  collar plate
 
vállalati autó
  company car
 
vállas csapszeg
  shouldered bolt
 
vállas csavar
  shoulder screw
 
vállas tengely
  collared shaft
 
vállas tengelycsap
  collar journal
 
vállcsapágy
  collar end bearing
 
valódi méret
  real dimension
 
valós idejű távmérés
  real-time telemetry
 
valós idejű telemetria
  real-time telemetry
 
vált
  shift
 
váltakozás
  interchange
 
  variation
 
váltakozó
  alternating
 
  reciprocating
 
váltakozó áram
  alternating current
 
  alternating-current
 
váltakozó áramú generátor
  alternator
 
váltakozó áramú ívhegesztés
  alternative current arc welding
 
váltakozó feszültség
  alternating voltage
 
váltakozó teher
  alternating load
 
váltás
  change
 
  shift
 
  turn
 
váltási séma
  shift map
  sebességváltóé
  shift pattern
  sebességváltóé
váltólámpa
  shift lamp
  váltás szükségességét jelző lámpa
változás
  change
 
  interchange
 
  variation
 
változat
  design
 
  modification
 
  variation
 
  version
 
változatlan
  unaltered
 
változatlanul
  unaltered
 
változékony
  versatile
 
változékonyság
  instability
 
változó átmérőjű ékszíjtárcsa
  variable pitch pulley
 
változó áttételű kormányzás
  variable gear ratio steering
  röv. VGRS
  VGRS
  röv. Variable Gear Ratio Steering
változó emelkedés
  variable lift
  szelepé
változó geometriájú szívórendszer
  Variable Geometry Intake System
  röv. VGIS
  VGIS
  röv. Variable Geometry Intake System
változó geometriájú szívórendszer
  variable intake system
 
  VIS
  röv. Variable Intake System
változó geometriájú turbófeltöltő
  Variable Geometry Turbocharger
  röv. VGT
  Variable Nozzle Turbine
  röv. VNT
  variable turbine geometry
  röv. VTG
  VGT
  röv. Variable Geometry Turbocharger
  VNT
  röv. Variable Nozzle Turbine
  VTG
  röv. Variable Turbine Geometry
változó rásegítésű szervokormány
  variable effort power steering
  röv. VES
  variable effort steering
  röv. VES
  VES
  röv. Variable Effort Steering, Variable Effort power Steering
változó szelepemelkedés
  variable valve lift
 
változó szelepvezérlés
  Variable Camshaft Timing
  röv. VCT
  Variable Timing Camshaft
  röv. VTC
  Variable Valve Control
  röv. VVC
  variocam
 
  VCT
  röv. Variable Camshaft Timing
  VTC
  röv. Variable Timing Camshaft
  VVC
  röv. Variable Valve Control
változó szelepvezérlés és elektronikus szelepemelés-vezérlés
  VTEC
  röv. Variable Valve Timing and Lift Electronic Control
változó szelepvezérlés és szelepemelés
  VVTL
  röv. Variable Valve Timing and Lift
változó szívásvezérlés és nagyarányú kipufogógáz-visszavezetés
  twinport
 
változtat
  commutate
 
  modify
 
változtatás
  modification
 
  shift
 
változtatható
  mutable
 
változtatható átmérőjű ékszíjtárcsa
  variable pitch pulley
 
változtatható forgáspontú fogó
  slip-joint pliers
 
váltvaforgató eke
  alternating plough
 
  alternating plow
 
vanádium
  vanadium
 
várakozás
  parking
 
várakozni tilos
  no parking
 
várakozni tilos!
  no waiting!
 
várakozóhely
  parking
 
  parking-place
 
  parking-space
 
  parkingplace
 
  parkingspace
 
váratlan meghibásodás
  random failure
 
várható élettartam
  expected life
 
variáció
  variation
 
variátorszíj
  variator belt
 
variátortárcsa
  variator disc
 
  variator pulley
 
vario-tető
  vario roof
  lenyitható kemény tető
varisztor
  varistor
 
varniscső
  loom
 
  wiring loom
 
varnisszalag
  loom tape
 
városi autó
  city car
 
  town car
 
  urban car
 
városi autóbusz
  city bus
 
városi fogyasztás
  urban consumption
 
városi világítás
  street lighting
 
városon kívüli fogyasztás
  extra-urban consumption
 
varrat
  weld
 
varrat nélküli
  seamless
 
varratfém
  weld metal
 
varratgyök
  root
 
varratvizsgálat
  weld inspection
 
vas- és fémáru
  hardware
 
vasabroncs
  ferrule
 
vasipari
  metallurgic
 
  metallurgical
 
vaskarika
  ferrule
 
vasmag
  core
 
vaspor
  filings
 
vastagítás
  boss
 
vastagságmérő
  caliper
 
  calliper
 
vastartalmú
  ferrous
 
vasút
  railroad
 
  railway
 
vasúthálózat
  railway network
 
vasúti átjáró
  railway crossing
 
vasúti felüljáró
  bridge crossing
 
vasúti szerelvény
  train
 
vasúti teherkocsi
  railway truck
 
vászontető
  fabric top
 
vasötvözet
  ferrous alloy
 
váz
  case
 
  casing
 
  frame
 
  framework
 
vázlat
  design
 
  outline
 
  scheme
 
vázlatrajz
  design
 
  diagrammatic drawing
 
vázol
  design
 
  scheme
 
vázszerkezet
  framework
 
védjegy
  brand
 
védőberendezés
  guard
 
  protecting device
 
  protective gear
 
  protector
 
  safety device
 
védőbevonat
  protective coat
 
  protective coating
 
védőborítás
  guard cover
 
védőburkolat
  cover
 
  cover piece
 
  guard
 
  protecting cover
 
  protective cover
 
  protective covering
 
  protective housing
 
védőfedél
  guard
 
  protecting cap
 
védőfólia
  guard-foil
 
védőgáz
  blanket gas
 
  shield gas
 
védőgázas ívhegesztés
  arc-gas welding
 
védőgyűrű
  ferrule
 
védőkapcsoló
  contactor
 
  protection switch
 
védőkesztyű
  protective gloves
 
védőkorlát
  guard
 
  guard-rail
 
védőköpeny
  guard
 
védőlap
  apron
 
  guard plate
 
  plate
 
  protector
 
  shield
 
védőlemez
  baffle plate
 
  guard plate
 
  kick plate
 
  oil pan guard
  jármű alján az olajteknő, sebességváltó, differenciálmű stb. védelmére
  shield
 
  skid plate
  jármű alján az olajteknő, sebességváltó, differenciálmű stb. védelmére
  sump guard
  jármű alján az olajteknő, sebességváltó, differenciálmű stb. védelmére
védőpajzs
  apron
 
  face shield
 
védőrács
  guard
 
  stone-guard
 
védőrelé
  contactor
 
védőréteg
  varnish
 
védősapka
  guard cover
 
  protecting cap
 
  protective cap
 
védősisak
  safety helmet
 
védőszelep
  protection valve
 
védőszemüveg
  safety goggles
 
  safety spectacles
 
védőszerkezet
  protector
 
vég
  extremity
 
végállás
  end-position
 
  endposition
 
végálláskapcsoló
  limit stop
 
  limit switch
 
  overtravel switch
 
  terminal switch
 
végcsap
  end journal
 
végcsapágy
  end bearing
 
véghelyzet
  end-position
 
  endposition
 
véghelyzetkapcsoló
  limit switch
 
véghezvisz
  implement
 
végig menetes csavar
  all-thread bolt
 
  full-thread bolt
 
végighajt
  drive along
 
véglegesen lezárt csapágy
  sealed-for-life bearing
 
végpont
  extremity
 
végrehajt
  conduct
 
végsebesség
  end speed
 
  final speed
 
  top end speed
 
végső
  terminal
 
végső pont
  extremity
 
végtermék
  final product
 
vegyes fogyasztás
  mixed consumption
 
végződés
  apex
 
  extremity
 
vékony falú csapágy
  thin-wall bearing
 
vékony lemez
  lamella
 
vékony tárcsa
  lamella
 
ventilátor
  air blower
 
  blower
 
  fan
 
ventilátor burkolat
  fan shroud
 
ventilátorhajtó ékszíj
  fan belt
 
ventilátorhűtésű
  blower-cooled
 
ventilátorszárny
  air impeller
 
  air impellor
 
ventilátorszíj
  fan belt
 
Venturi-cső
  Venturi-tube
 
ver
  buffet
 
véralkoholszint
  alcohol level
 
  blood alcohol content
 
  blood alcohol level
 
verés
  buffet
 
verseny
  race
 
versenyautó
  competition car
 
  race car
 
  racer
 
  racing car
 
versenypálya
  race-course
 
  race-track
 
  racecourse
 
  racetrack
 
  racing course
 
  speedway
 
versenytárs
  competitor
 
versenytechnológia
  racing technology
 
versenyző
  competitor
 
veszélyes anyag
  dangerous material
 
  dangerous matter
 
veszélyes áru
  Dangerous Goods
  röv. DG
  DG
  röv. Dangerous Goods
veszélyes kanyar
  dangerous corner
 
veszélyt jelző tábla
  warning sign
 
vészfék
  emergency brake
 
  safety brake
 
vészfékrásegítő
  BA
  röv. Brake Assist
  BAS
  röv. brake assistant system
  Brake Assist
  röv. BA
  brake assistant system
  BAS
  EBA
  röv. Emergency Break Assistant
vészhelyzetben automatikusan reteszelő biztonsági öv visszahúzó
  ELR
  röv. Emergency Locking Retractor
  emergency locking retractor
  röv. ELR
vészkapcsoló
  emergency stop switch
 
  emergency switch
 
vészkikapcsoló
  emergency power-off
 
  emergency stop switch
 
  emergency switch
 
vészleállító
  dead man's switch
 
  emergency stop
 
vészleállító kapcsoló
  dead man's switch
 
vészmegállás
  emergency stop
 
vészmegállító
  crash stop
 
veszteségi teljesítmény
  dissipation
 
vészvillogó
  hazard indicator
 
  hazard indicator lamp
 
  hazard indicator light
 
  hazard lamp
 
  hazard light
 
  hazard warning flasher
 
  hazard warning light
 
  warning flasher
 
vészvillogó kapcsoló
  hazard switch
 
  hazard warning switch
 
vészüzemmód
  limp home mode
 
vetemedett
  buckled
 
veteránautó
  old-timer
 
veteránjármű
  old-timer
 
vezércsap
  master pin
 
vezérelhető
  regulable
 
vezérelhetőség
  controllability
 
vezérelt
  controlled
 
vezérgörbe
  cam
 
  lead cam
 
vezérlés
  control
 
  guidance
 
  regulation
 
  timing
 
vezérléstechnika
  control technique
 
vezérlő bemenet
  control input
 
vezérlőáramkör
  control circuit
 
  pilot circuit
 
vezérlőbütyök
  control cam
 
vezérlődugattyú
  control piston
 
vezérlőegység
  control device
 
  control unit
 
  CU
  röv. control unit
vezérlőelektród
  initiating electrode
 
vezérlőelektronika
  control electronics
 
vezérlőfeszültség
  control voltage
 
  driving voltage
 
vezérlőgomb
  control knob
 
vezérlőjel
  pilot signal
 
vezérlőkábel
  control cable
 
vezérlőkapcsoló
  control switch
 
vezérlőlevegő
  control air
 
vezérlőmű
  switch gear
 
vezérlőnyomás
  control pressure
 
vezérlőpanel
  control panel
 
  switchboard
 
vezérlőpult
  control panel
 
vezérlőrelé
  control relay
 
vezérlőrudazat
  control linkage
 
vezérlőszekrény
  control cabinet
 
vezérlőszelep
  control valve
 
  pilot-valve
 
  pilotvalve
 
  regulating valve
 
vezérlőtábla
  switchboard
 
vezérlőtengely
  guiding shaft
 
vezérlővonal
  control line
 
vezérmű
  timing gear
 
  valve train
 
  valve-operating mechanism
 
vezérmű-beállítás
  timing adjustment
 
vezérmű-fogaskerék
  camshaft wheel
 
  secondary gear
 
vezérműfedél
  timing cover
 
  timing-gear casing
 
vezérműfedél-tömítés
  timing cover gasket
 
vezérműhajtás
  camshaft drive
 
  valve gear drive
 
vezérműhajtó fogaskerék
  camshaft gear
 
  distribution-driving gear
 
vezérműház
  timing case
 
  timing-gear housing
 
vezérműlánc
  cam chain
 
  timing chain
 
vezérműlánckerék
  cam sprocket
 
vezérműoldal
  control side
 
vezérműszíj
  cam belt
 
  timing belt
 
vezérműtengely
  camshaft
 
vezérműtengely lánckereke
  camshaft sprocket
 
vezérműtengely szögállása
  camshaft angular position
 
vezérműtengely szöghelyzete
  camshaft angular position
 
vezérműtengely-csapágy
  camshaft bearing
 
vezérműtengely-fogaskerék
  secondary gear
 
  timing gear
 
vezérműtengely-helyzet
  CaMshaft Position
  röv. CMP
  CMP
  röv. CaMshaft Position
vezérműtengely-helyzet érzékelő
  camshaft position sensor
 
  CMP sensor
  röv. CaMshaft Position Sensor
vezérszelep
  pilot-valve
 
  pilotvalve
 
vezet
  chauffeur
  járművet
  conduct
 
  drive
 
  run
 
  steer
 
vezeték
  conduct
 
  conductor
 
  lead
 
  wiring
 
vezeték nélküli
  wireless
 
vezetékcsatlakozó
  harness connector
 
vezetékcsatorna
  duct
 
vezetékcső
  duct
 
vezetékcsupaszító
  wire stripper
 
vezetékelágazó doboz
  conduit box
 
vezetékellenállás
  conductor resistance
 
vezetékes irányítású
  wire-guided
 
vezetékezési rajz
  cabling diagram
 
vezetékköteg
  electrical harness
 
  wire harness
 
  wiring harness
 
vezetékszakadás
  line break
 
vezetékszín
  wire color
 
  wire colour
 
vezetés
  conduct
 
  conduction
 
  guidance
 
vezetési
  conductive
 
vezetési élmény
  driving experience
 
  driving pleasure
 
vezetési gyakorlat
  driving practice
 
vezetési idő
  driving time
  tachográfon
vezetési körülmények
  driving conditions
 
vezetési stílus
  driving style
 
vezetési szokások
  driving habits
 
vezetett
  piloted
 
vezethető
  steerable
 
vezethetőség
  driveability
 
vezető
  conductive
 
  conductor
 
  driver
 
  lead
 
  wheelman
 
vezető anyag
  conductor
 
vezető oldali ajtó
  driver door
 
  driver side door
 
vezető oldali légzsák
  driver air bag
 
  driver side air bag
 
vezető oldali sárvédő
  driver side fender
 
vezető tengely
  leading axle
 
vezetőajtó
  driver door
 
vezetőborda
  rib guide
 
vezetőbütyök
  tappet
 
vezetőcsap
  bayonet pin
 
  guide bolt
 
  guide finger
 
  guide-pin
 
  guidepin
 
  pilot pin
 
  pin-guide
 
  pinguide
 
vezetőcsapágy
  guide bearing
 
  pilot bearing
 
  spigot bearing
 
vezetőcsapszeg
  guide bolt
 
  guide-pin
 
  guidepin
 
vezetőcsiga
  guide roller
 
vezetőfülke
  cab
 
  operator cabin
 
vezetőgyűrű
  guide bush
 
  guide ring
 
vezetőgörgő
  guide
 
  guide pulley
 
  guide roller
 
  guiding pulley
 
  guiding roller
 
  idler roller
 
vezetőhorony
  guide groove
 
  guide slot
 
vezetőhuzal
  leading wire
 
vezetőhüvely
  guide
 
  guide bush
 
vezetői engedély
  driving licence
 
  licence
 
vezetőkar
  tappet
 
vezetőképes
  conductive
 
vezetőképesség
  conductivity
 
vezetőléc
  guidance
 
vezetőpecek
  guide finger
 
vezetőpersely
  guide
 
  guide bush
 
  pilot bush
 
  pilot bushing
 
  runner
 
vezetőrúd
  guide bar
 
vezetősaru
  runner
 
vezetősín
  guidance
 
  rail
 
  runner
 
vezetőtárcsa
  guide pulley
 
  guiding pulley
 
  idler pulley
 
vezetőtok
  box guide
 
vezetőülés
  driving seat
 
viasz
  wax
 
viaszol
  wax
 
viaszolás
  waxing
 
vibrál
  judder
 
  rattle
 
vibrálás
  judder
 
  rattling
 
vigyázatlan vezetés
  reckless driving
 
viharálló
  weatherproof
 
világításbiztosíték
  light fuse
 
világításkapcsoló
  light switch
 
  lighting switch
 
világításkapcsoló kar
  light-switch lever
 
világításvezeték
  lighting cable
 
világító dióda
  LED
  röv. light-emitting diode
  light-emitting diode
  röv. LED
világító közlekedési jelzés
  illuminated traffic sign
 
világítótest
  illuminator
 
  lighting unit
 
világosság
  luminance
 
világossági fok
  lightness
 
villa
  yoke
 
villa gumiharangja
  fork boot
  motorkerékpáron, kerékpáron
villafurat
  fork-eye
 
villamos
  electric
 
  electrical
 
  tram
 
  tramcar
 
  tramway
 
  trolley car
 
villamos áram
  power
 
villamos energia
  electric energy
 
  electric power
 
villamos hajtás
  electric drive
 
villamos mozdony
  electric engine
 
  electric locomotive
 
  electrical engine
 
  electrical locomotive
 
villamos targonca
  accumulator car
 
villamos teljesítmény
  electric power
 
villamos vasút
  tram
 
villamosított vasút
  electrified railway
 
villamoskocsi
  tramcar
 
  trolley car
 
villanófény
  strobe-light
 
villanólámpa
  strobe-light
 
villany-
  electric
 
  electrical
 
villanymotor
  electric motor
 
  electromotor
 
villanymozdony
  electric engine
 
  electric locomotive
 
  electrical engine
 
  electrical locomotive
 
villanyoszlop
  pylon
 
villás csavarkulcs
  fork wrench
 
villás emelőtargonca
  high-lift fork truck
 
villás hajtókar
  straddle
 
villás idomszer
  external gage
 
  external gauge
 
villás rúd
  clevis-rod
 
villás tengely
  forked axle
 
villás tolórúd
  straddle
 
villásfej
  clevis
 
villáskulcs
  claw spanner
 
  claw wrench
 
  fork spanner
 
  fork wrench
 
  open wrench
 
  open-end spanner
 
  open-ended spanner
 
  spanner
 
  wrench
 
villaszem
  fork-eye
 
villog
  flash
 
villogás
  flashing
 
villogó
  beacon
 
villogó irányjelző
  flashing direction indicator
 
  flashing directional signal
 
  repeater
 
  winker
 
villogórelé
  blinker relay
 
villogtat
  flash
 
visszaáll
  reset
 
visszaállási idő
  fall time
 
visszaállít
  reinstate
 
  set back
 
visszaállítás
  reset
 
  resetting
 
visszaállítható
  resettable
 
visszaállító
  antagonistic
 
  resetting
 
visszaállító kapcsoló
  reset switch
 
visszaállító nyomaték
  restoring torque
 
visszaállított
  reset
 
visszaáramlás
  reflow
 
  return flow
 
visszaáramlik
  reflow
 
visszacsapó szelep
  clack
 
  clack valve
 
  clap valve
 
  non-return valve
 
  retaining valve
 
visszacsapószelep
  back-pressure valve
 
  check valve
 
  one-way valve
 
visszacsatolás
  feedback
 
visszacsatolási érték
  feedback value
 
visszacsatoló szelep
  feedback valve
 
visszaégés
  backfire
 
visszafolyás
  contraflow
 
  counterflow
 
  reflow
 
visszafolyik
  reflow
 
visszafolyó olaj
  return oil
 
visszafolyó szelep
  return valve
 
visszafolyó vezeték
  return line
 
visszafordul
  return
 
visszafordulás
  return
 
visszafújás
  back-blow
 
  blow-back
 
visszagurulás-gátló
  Easy Hill Start
  röv. EHS
  EHS
  röv. Easy Hill Start
  HHC
  röv. Hill Holder Control
  hill holder
 
  Hill Holder Control
  röv. HHC
  hill start assist
  röv. HSA
  HSA
  röv. Hill Start Assist
visszagyújt
  back-shot
 
  backfire
 
  backflash
 
visszagyújtás
  back-shot
 
  backfire
 
  backflash
 
  blow-back
 
visszahelyez
  replace
 
  reset
 
visszahelyezés
  replacement
 
  replacing
 
  reset
 
  resetting
 
visszahelyezett
  reset
 
visszahűt
  recool
 
visszahűtés
  recooling
 
visszahűtő
  recooler
 
visszahúz
  retire
 
  retract
 
visszahúzás
  retirement
 
  retracting
 
visszahúzható
  retractable
 
visszahúzható keménytető
  retractable hard top
  röv. RHT
  RHT
  röv. Retractable Hard Top
visszahúzó
  retracting
 
visszahúzó henger
  return cylinder
 
visszahúzó rugó
  pull-back spring
 
  recoil spring
 
  retracting spring
 
  return spring
 
visszahúzó-szerkezet
  retractor
 
visszahúzódik
  retract
 
visszahúzott
  retracted
 
visszaigazít
  set back
 
visszajelző lámpa
  indicator lamp
 
  indicator light
 
  telltale light
 
visszakapcsol
  change down
 
  downshift
 
  gear down
 
  reset
 
  shift down
 
visszakapcsolás
  downgearing
  alacsonyabb sebességfokozatba
  downshifting
  alacsonyabb sebességfokozatba
  reset
 
visszakapcsolt
  reset
 
visszakeringetés
  recirculation
 
visszalő
  backfire
 
visszalöket
  return stroke
 
visszamaradó
  residual
 
visszamaradt anyag
  residual
 
visszamaradt árucikkek
  oddments
 
visszamegy
  return
 
visszanyomó rugó
  return spring
 
visszapattanás
  bouncing
 
visszapillantó tükör
  driving mirror
 
  mirrorscope
 
  observation mirror
 
  rear mirror
 
  rear-view mirror
 
  retrospection mirror
 
visszapillantó tükör burkolata
  mirror cover
 
visszáram
  contraflow
 
  countercurrent
 
  counterflow
 
visszáramú
  countercurrent
 
visszarántó rugó
  retractile spring
 
visszarobban
  backfire
 
visszarobbanás
  backfire
 
  blow-back
 
visszarúgás
  kick-back
 
  kickback
 
visszaszabályoz
  reset
 
visszaszabályozott
  reset
 
visszaszerel
  reinstall
 
  remount
 
  reset
 
visszaszerelés
  reset
 
visszaszívás
  back draft
 
  back draught
 
visszatápláló szivattyú
  return pump
 
visszatart
  restrain
 
  retard
 
visszatartás
  hold-up
 
  retard
 
  retention
 
visszatartó
  retardant
 
visszatartó szelep
  retaining valve
 
visszatartó szerkezet
  retaining device
 
visszatér
  return
 
visszatérés
  return
 
  returning
 
visszatérítő nyomaték
  restoring torque
 
  righting moment
 
visszatérő
  recurring
 
  returning
 
visszatérő áramkör
  return circuit
 
visszatérő hiba
  repetitive error
 
visszatérő löket
  return stroke
 
visszatérő rugó
  back-moving spring
 
visszatérő vezeték
  return line
 
  return pipe
 
visszatérő üzemanyag-vezeték
  fuel return line
 
visszatesz
  replace
 
  reset
 
visszaugrás
  bouncing
 
visszavág
  backfire
 
visszavágás
  back-throw
 
  backfire
 
  kick-back
 
  kickback
 
visszaverő lap
  baffle
 
visszavezet
  reconduct
 
visszavezetés
  recirculation
 
  reconduction
 
  recycle
 
  return circuit
 
visszfuvar
  return cargo
 
viszkozimetria
  viscometry
 
viszkozitás
  viscosity
 
viszkozitásmérő
  viscometer
 
  viscosimeter
 
viszkózus
  viscous
 
viszony
  ratio
 
viszonylagos hatásfok
  relative efficiency
 
viszonyok
  conditions
 
viteldíj
  fare
 
vitorlás hajó
  sailing-ship
 
  sailing-vessel
 
vízálló
  weatherproof
 
vízállóság
  water-resistance
 
  waterfastness
 
  waterproofness
 
  watertightness
 
vízbefecskendezés
  water injection
 
vízbefecskendező rendszer
  water injection system
 
vízcső
  water pipe
 
vízelvezető árok
  gutter
 
vízelvezető csatorna
  gutter
  járda mellett
vízen csúszás
  aquaplaning
 
vízgőz
  steam
 
vízhatlan
  repellent
 
  tight
 
vízhatlan ponyva
  tarpaulin
  rakomány letakarásához
vízhűtés
  water-cooling
 
vízhűtéses motor
  water-cooled engine
 
vízhűtő
  radiator
 
  water-cooler
 
vízhűtő köpeny
  water jacket
 
vízi jármű
  vessel
 
vizibicikli
  paddle boat
 
vízkő
  boiler stone
 
  radiator scale
  hűtőben
  scale
 
vízkő-eltávolítás
  scaling
 
vízkőképződés
  scaling
 
vízkőkiválás
  scale formation
 
  scaling
 
vízköpeny
  water jacket
 
vízköves
  furry
 
vízleeresztő
  water drain
 
vízlepergető
  repellent
 
vízlepergető üveg
  water repellent glass
  röv. WRG
  WRG
  röv. Water Repellent Glass
vízleválasztó
  separator
 
  water separator
 
vízpumpafogó
  water-pump pliers
 
vizsgál
  test
 
vizsgálat
  test
 
  testing
 
  trial
 
vizsgálati jegyzőkönyv
  test log
 
vizsgálóakna
  inspection pit
 
vizsgálóállás
  inspection bay
 
  test bay
 
vizsgálócsap
  petcock
 
vizsgálókamra
  test bay
 
vizsgálónyílás
  inspection port
 
vizsgálónyílás fedele
  inspection cover
 
vizsgálószelep
  retaining valve
 
vízszintes sík
  ground plane
 
vízszintes tengely
  layshaft
 
vízszintes vetítési sík
  ground plane
 
vízszintesen mozgó ablaktörlő
  transverse screen-wiper
 
vízszivárgás
  water leakage
 
vízszivattyú
  water pump
 
vízszivattyú hajtótárcsája
  water pump pulley
 
vízszivattyúház
  water pump housing
 
vízszivattyúlapát
  water pump vane
 
víztaszító
  repellent
 
víztelenít
  dehumidify
 
  drain
 
víztelenítőcsap
  petcock
 
víztiszta
  water-white
 
víztömlő
  water hose
 
vizuális ellenőrzés
  visual check
 
vizuális vizsgálat
  visual inspection
 
vízzsák
  sediment chamber
 
  sediment trap
 
volán
  steering wheel
 
volfrám
  tungsten
 
volfrámszálas izzólámpa
  tungsten lamp
 
voltmérő
  voltmeter
 
volumetria
  volumetry
 
volumetrikus
  volumetric
 
vonalba állít
  align
 
vonalhegesztés
  line welding
 
  seam welding
 
vonalkód
  bar code
 
vonalszakasz
  stage
 
vonalzó
  ruler
 
vonat
  train
 
vonatkísérő
  train-guard
 
vonatkoztatási feszültség
  reference voltage
 
vonatnem
  type of train
 
vonóberendezés
  trailer hitch
 
vonóerő
  pulling power
 
  tractive force
 
vonóháromszög
  A-frame drawbar
 
vonóhorog
  coupler head
 
  drag hook
 
  drawbar
 
  pintle
 
  pintle hook
 
  tow hitch
 
  tow hook
 
  towing hitch
 
  towing hook
 
  trailer hitch
 
vonókészülék
  draw gear
  vasúton
  trailer attachment
 
vonólánc
  pull chain
 
vonórúd
  coupling rod
 
  drawbar
 
  pull bar
 
  pull rod
 
vonórúdállító anya
  pull-rod adjusting nut
 
vonórúdcsapszeg
  drawbar pin
 
vonórúdfej
  pitman head
 
vonórúdhorog
  drawbar hook
 
vonórúdterhelés
  drawbar load
 
vonószem
  drawbar eye
 
  towing eye
 
vonószerkezet
  trailer hitch
 
vontat
  tow
 
  tug
 
vontatás
  haulage
 
  hauling
 
  pull
 
  pulling
 
  tow
 
  towing
 
  tug
 
vontatható
  towable
 
vontatható tömeg
  towing capacity
 
vontatmány
  trailer
 
vontató
  low-bed trailer
 
  towing vehicle
 
  tractor
 
  truck tractor
 
  tug
 
vontató motor
  traction motor
 
vontató targonca
  terminal tractor
 
vontatóhajó
  tug
 
vontatójármű
  towing vehicle
 
  truck tractor
 
vontatókábel
  tow cable
 
vontatókötél
  drag cable
 
  towing rope
 
  towrope
 
vontatórúd
  towbar
 
vontatószerkezet
  trailer connection
 
  trailer coupling
 
vontatóteljesítmény
  drawbar power
 
vontatott
  towed
 
  trailed
 
  trailing
 
vontatott jármű
  towed vehicle
 
vontatott teher
  tow load
 
vulkanizál
  vulcanize
 
vulkanizálás
  vulcanisation
 
  vulcanization
 
  vulcanizing
 
vörösizzás
  red glow
 
vörösréz
  red copper
 

© 2008 - 2018 Horváth Róbert
MediaCenter Toplista