jarmuszotar
new word
searchbox
advertise
contact
huntranslator google
magyar
english
car picture
 
á
é
í
ó
ö
ő
ú
ü
ű
a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
yz

236 results found for 'j':

jár
  function
 
  run
 
  travel
 
járás
  course
 
  running
 
járat
  race
  motort
  route
 
  run
 
járatás
  run
 
  running
 
járda
  footway
 
  pavement
 
  sidewalk
 
  walkway
 
járdaseprő gép
  footway cleaning machine
 
járdaszegély
  curb
 
  curbstone
 
  kerb
 
járdaszegélykő
  curbstone
 
  kerb-stone
 
járdasziget
  refuge island
 
  safety island
 
  traffic island
 
  traffic street island
 
  traffic street refuge
 
jármű
  conveyance
 
  vehicle
 
jármű járda felőli oldala
  near side
 
jármű teherbírása
  vehicle capacity
 
jármű terhelhetősége
  vehicle capacity
 
jármű össztömege
  gross vehicle weight
 
  GVW
  röv. gross vehicle weight
jármű-
  vehicular
 
járműállomány
  fleet
 
  vehicle fleet
 
járműalváz
  bogie
 
járműantenna
  vehicle antenna
 
járműazonosító szám
  Vehicle Identification Number
  röv. VIN
  VIN
  röv. Vehicle Identification Number
járműdaru
  truck-mounted crane
 
járműfényező munkás
  body painter
 
járműflotta
  fleet
 
  vehicle fleet
 
járműforgalom
  vehicular traffic
 
járműgépész
  automotive engineer
 
járműhitel
  vehicle credit
 
járműkereskedő
  motor vehicle dealer
 
  vehicle dealer
 
járműpark
  fleet
 
járműre szerelt
  vehicle-mounted
 
járműre vonatkozó
  vehicular
 
járműroncs
  wreck
 
  wrecked vehicle
 
járműsebesség
  vehicle speed
 
járműsebesség érzékelő
  vehicle speed sensor
 
  VSS
  röv. Vehicle Speed Sensor
járműsebességjel
  vehicle speed signal
 
járműszerelvény
  combination vehicle
 
járműteher
  vehicular load
 
járművel szállít
  vehicle
 
járművezető
  driver
 
járó motor
  running engine
 
jártas
  expert
 
járulékos
  additional
 
  supplementary
 
járulékos alkatrész
  add-on
 
  add-on part
 
járulékos ellenállás
  additional resistance
 
játék
  allowance
 
  backlash
 
  clearance
 
  looseness
 
  play
 
játéka van
  play
 
javít
  repair
 
  service
 
javítás
  amendment
 
  corrective action
 
  rectification
 
  remedial maintenance
 
  repair
 
  repairing
 
  reparation
 
javítás előtti próba
  repair test
 
javítás utáni próba
  repair test
 
javítási és karbantartási terv
  repair-and-maintenance plan
 
javítási idő
  repair time
 
javítási kézikönyv
  repair manual
 
  service manual
 
javítási közlemény
  service bulletin
 
javítási útmutató
  repair manual
 
  service manual
 
javítható
  repairable
 
  reparable
 
javítható alkatrész
  repairable component
 
  repairable part
 
javítható hiba
  repairable defect
 
javíthatóság
  repairability
 
javító
  readjusting
 
  remedial
 
  repairer
 
  repairman
 
javító hatás
  corrective action
 
javító karbantartás
  corrective maintenance
 
  remedial maintenance
 
javítóeszköz
  repair equipment
 
javítófesték
  touch-up paint
 
javítófestés
  touch-up paint
 
javítóhegesztés
  repair welding
 
javítókészlet
  repair kit
 
javítóméret
  repair size
 
javítóműhely
  repair shop
 
  repair workshop
 
  service station
 
  workshop
 
javítószolgálat
  repair service
 
javított
  revised
 
jeges út
  ice-bound road
 
jegesedés
  ice accretion
 
  icing
 
jégkaparó
  ice scraper
 
jégképződés
  frost
 
  ice accretion
 
jéglerakódás
  ice accretion
 
jégmentesítés
  deicing
 
jégmentesítő
  defroster
 
jégoldó
  de-icer
 
jégtelenítés
  deicing
 
jel
  mark
 
  sign
 
  signal
 
jeladás
  signalling
 
jeladó
  sender
 
  transmitter
 
jelátalakító
  signal converter
 
  transducer
 
jelez
  read
  műszer
  signal
 
jelfeszültség
  signal voltage
 
jelfeszültségszint
  signal level
 
jelformáló
  signal converter
 
jelkonverter
  signal converter
 
jelleggörbe
  characteristic
 
jellegrajz
  diagrammatic drawing
 
jellemző
  characteristic
 
  characteristic parameter
 
  feature
 
  parameter
 
  property
 
jellemző adat
  characteristic value
 
jellemző adatok
  characteristic data
 
jellemző érték
  characteristic value
 
jellemző tulajdonság
  feature
 
jellemző tűrés
  basic tolerance
 
jellemzők
  characteristic data
 
jelszint
  signal level
 
jelváltó
  signal converter
 
  transducer
 
jelzés
  sign
 
  signalling
 
jelző
  signalling
 
jelzőfény
  beacon
 
jelzőkészülék
  detector
 
jelzőkürt
  bugle
 
  hooter
 
  warning horn
 
jelzőlámpa
  alarm lamp
 
  indicator lamp
 
  indicator light
 
  telltale lamp
 
jelzőműszer
  metering equipment
 
jelzőőr
  gateman
 
jelzőtábla
  sign
 
  signpost
 
jelölés
  mark
 
jelölőszerszám
  marking tool
 
jó karba hoz
  refurbish
 
jó minőségű
  high-grade
 
jobb
  right-hand
 
jobb oldal
  right-hand side
 
  starboard
  hajón, repülőn
jobb oldali
  RH
  röv. right-hand
  right side
 
  right-hand
 
  starboard
  hajón, repülőn
jobb oldali forgalmi sáv
  right-hand lane
 
jobb oldali forgalom
  RHT
  röv. Right-Hand Traffic
  right-hand traffic
  röv. RHT
jobb oldali kormányzás
  right-hand drive
 
  right-hand driving
 
jobb oldali közlekedés
  RHT
  röv. Right-Hand Traffic
  right-hand traffic
  röv. RHT
jobb oldali sárvédő
  right side fender
 
jobb oldali sáv
  right-hand lane
 
jobbhajlású ferde fogazás
  right-hand helical gearing
 
jobbkezes
  RH
  röv. right-hand
  right-hand
 
  right-handed
 
jobbkézszabály
  priority on the right
 
  priority on the right rule
 
  right-hand rule
 
jobbkormányos
  RHD
  röv. Right Hand Drive
  right hand drive
  röv. RHD
  right-hand drive
 
jobbkormányos autó
  right-hand drive car
 
jobbmenet
  regular threading
 
  right-hand thread
 
jobbmenetes
  RH
  röv. right-hand
  right-hand
 
  right-handed
 
jobbmenetes csavar
  dextrorse screw
 
  right screw
 
  right-hand screw
 
jobbos
  right-handed
 
jobbra fordít
  starboard
  hajót
jobbra forgó motor
  right-hand engine
 
jobbra kanyarodás
  right turn
 
  right-hand turn
 
jobbra kanyarodni tilos
  no right turn
  jelzőtábla
jobbra kanyarodó
  right-turning
  jármű
jobbra kanyarodó forgalmi sáv
  right-turn lane
 
jobbra kanyarodó forgalom
  right-turning traffic
 
jobbra kormányoz
  starboard
  hajót
jobbra tarts!
  keep to the right!
 
jobbrahajtás
  right driving
  közlekedésben
jogosítvány
  driving licence
 
  licence
 
  license
 
jól működő
  efficient
 
jótállás
  guarantee
 
  warranty
 
jótállási idő
  guarantee period
 
jótállási jegy
  guarantee
 
jóváhagyott
  approved
 
  permitted
 
joystick
  joystick
 

© 2008 - 2018 Horváth Róbert
MediaCenter Toplista