jarmuszotar
new word
searchbox
advertise
contact
huntranslator google
magyar
english
car picture
 
á
é
í
ó
ö
ő
ú
ü
ű
a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
yz

1046 results found for 'b':

B oszlop
  B-pillar
 
  center pillar
 
  centre pillar
 
  lock pillar
 
Babbitt-fém
  babbitt
 
  babbitt metal
 
  bearing metal
 
bajonettfej
  bayonet cap
 
bajonettfoglalat
  bayonet socket
 
bajonettzár
  bayonet catch
 
  bayonet fixing
 
  bayonet joint
 
  bayonet lock
 
  bayonet mount
 
  catch fixing
 
bajonettzáras csatlakozó
  bayonet connector
 
bajonettzáras fej
  bayonet cap
 
bajuszkapcsoló
  stalk switch
  kormányoszlopon elhelyezett kapcsoló
bakcsapágy
  bracket-type bearing
 
bakelit
  bakelite
 
bal oldai
  LH
  röv. left-hand
bal oldal
  port side
  repülőgépé, hajóé
  portside
  repülőgépé, hajóé
bal oldali forgalmi sáv
  left lane
 
  left-hand lane
 
bal oldali forgalom
  left-hand traffic
  röv. LHT
  LHT
  röv. Left-Hand Traffic
bal oldali kormányzás
  left-hand drive
  röv. LHD
  LHD
  röv. left-hand drive
bal oldali közlekedés
  left-hand traffic
  röv. LHT
  LHT
  röv. Left-Hand Traffic
bal oldali sárvédő
  left side fender
 
baleset
  accident
 
baleseti károsodás
  accident damage
 
balesetmegelőzés
  accident prevention
 
balesetmentes közlekedés
  crashfree driving
 
balesetvédelem
  accident prevention
 
balesetveszély
  accident danger
 
  safety hazard
 
balkezes
  LH
  röv. left-hand
balkormányos
  left-hand drive
  röv. LHD
  LHD
  röv. left-hand drive
ballon
  carboy
 
balmenet
  left-hand thread
 
balmenetes
  anticlockwise
 
  LH
  röv. left-hand
balmenetes csavar
  left-hand threaded bolt
 
balra kanyarodás
  left turn
 
  left-hand turn
 
balra kanyarodni tilos
  no left turn
  jelzőtábla
balra kanyarodó sáv
  left-turn lane
 
balra tarts!
  keep to the left!
 
barázda
  chamfer
 
  groove
 
barázdált
  fluted
 
  serrated
 
barázdás furat
  serrated bore
 
  serrated hole
 
bárka
  barge
 
barométer
  barometer
 
barometrikus nyomás
  air pressure
 
  atmospheric pressure
 
bazalt
  trap rock
 
  trapp
 
bázisfurat
  location hole
 
bázisméret
  basic dimension
 
be nem látható kanyar
  blind bend
 
  blind corner
 
be nem látható útkereszteződés
  blind intersection
 
beágyazás
  inset
 
beakad
  engage
 
beakaszt
  engage
 
beállít
  adjust
 
  regulate
 
  set
 
  settle
 
  tune
 
  tune up
 
beállítás
  adjusting
 
  adjustment
 
  positioning
 
  regulation
 
  set
 
  set-up
 
  setting
 
  setting-up
 
  settingup
 
  tuning-in
 
beállítási adatok
  service data
 
  servicing data
 
beállítási értékek
  service data
 
  servicing data
 
beállítási művelet
  alignment procedure
 
beállítható
  adjustable
 
  orientable
 
beállíthatóság
  adjustability
 
beállító
  adjuster
 
beállító csap
  aligning pin
 
beállítóanya
  set nut
 
beállítócsap
  locating pin
 
beállítócsavar
  adjusting screw
 
  positioning screw
 
  set screw
 
  setting screw
 
beállítófogó
  adjusting pliers
 
beállítógomb
  control knob
 
beállítógyűrű
  adjusting ring
 
  setting ring
 
beállítójel
  adjusting mark
 
beállítókészülék
  aligning jig
 
beállítókulcs
  adjusting wrench
 
beállítólemez
  aligning strip
 
beállítópecek
  locator
 
beállítórúd
  adjusting rod
 
beállítórugó
  adjusting spring
 
beállítószerkezet
  aligning jig
 
  positioner
 
beállított
  regulated
 
beállított érték
  set point
 
  setting
 
beavatkozás
  intervention
 
becsap
  slam
  ajtót
becsapódási sebesség
  impact velocity
 
becsavar
  drive
 
  run in
  csavart
  screw in
 
  screw on
 
becsavarás
  screwing
 
becsavarozás
  screwing
 
becsavart
  screwed-on
 
becsípődésgátló
  anti-pinch
 
becsípődésgátló érzékelő
  anti-pinch sensor
 
becsípődésgátló szenzor
  anti-pinch sensor
 
becsípődésgátlós elektromos ablak
  anti-pinch power window
 
becsípődésgátlós napfénytető
  anti-pinch sunroof
 
becsípődésgátlós tolóajtó
  anti-pinch sliding door
 
becsíptet
  grip
 
becsiszol
  regrind
 
becsiszolás
  lapping
 
  lapping-in
 
becsiszolt csapszeg
  reamed bolt
 
becsiszolt csavar
  reamed bolt
 
becslés
  rate
 
becslő
  assessor
 
becsomagolt
  packaged
 
becsuklás
  jack-knife
  járműszerelvényé
  jack-knifing
  járműszerelvényé
becsuklásgátló berendezés
  anti-jack-knife device
 
  anti-jack-knifing device
 
becsuklásgátló rendszer
  anti-jack-knife system
 
  anti-jack-knifing system
 
bedőlési szögsebesség
  roll rate
 
bedugaszolás
  plugging
 
bedugott
  plugged
 
bedöntési szögsebesség
  roll rate
 
bedöntött kanyar
  banking
  autóversenypályán
beégett
  burnt
 
beékel
  cut in
 
  inset
 
beépít
  build in
 
  install
 
beépítés
  installation
 
beépített
  built-in
 
  fitted
 
beépített hangszóró
  built-in loudspeaker
 
beépítőkarima
  mounting flange
 
befagy
  freeze up
 
befecskendez
  inject
 
befecskendezés
  injection
 
befecskendezés-vezérlés
  injection timing
 
befecskendezéses motor
  fuel-injection engine
 
befecskendezési mennyiség
  injection quantity
 
  injection volume
 
befecskendező
  fuel injection valve
 
  injection valve
 
  injector
 
befecskendező fúvóka
  atomizer
 
  discharge jet
 
  fuel-injection nozzle
 
  injecting nozzle
 
  injection nozzle
 
  injector nozzle
 
  inlet nozzle
 
befecskendező nyitási nyomása
  injector opening pressure
 
befecskendező rendszer
  injection system
 
befecskendező szelep
  injector valve
 
befecskendező szivattyú
  fuel-injection pump
 
  injection pump
 
befecskendező tartó
  injector holder
 
befecskendező-tisztító
  injector cleaner
 
befecskendeződugattyú
  plunger
 
befecskendezős turbódízel
  TDI
  röv. Turbo Diesel Injection
befelé
  inboard
 
befog
  grip
 
befogadóképesség
  capacity
 
  volume capacity
 
  volumetric capacity
 
befogás
  grip
 
befogófej
  grip head
 
  grip holder
 
  gripping head
 
befogógyűrű
  ferrule
 
befogókeret
  catch frame
 
befogókészülék
  grip
 
  work-holding fixture
 
befogópofa
  grip
 
  gripping head
 
  vice grip
 
befogószerkezet
  catch
 
  gripper
 
  gripping device
 
befogótokmány
  chuck
 
  clamping chuck
 
befogott vég
  dogged end
  tengelyé
befogóvilla
  gripper fork
 
befúvómotor
  blower motor
 
begörbít
  crook
 
begörbül
  crook
 
behajlás
  deflection
 
  sag
 
  sagging
 
behajlik
  crook
 
  sag
 
behajlít
  crook
 
behajt
  drive
  csavart
behajtótengely
  input shaft
 
behangol
  align
 
  tune
 
behangolás
  setting
 
  tuning-in
 
behorpad
  buckle up
 
  dent
 
behorpadás
  buckling
 
  crush
 
  dent
 
behorpaszt
  crush
 
  dent
 
behűt
  refrigerate
 
behúz
  retract
 
behúzótekercs
  actuating coil
 
  draw-in winding
 
beigazítás
  adjusting
 
  setting
 
beiktat
  cut in
 
beilleszt
  fit in
 
  inset
 
beindít
  commission
 
  start
 
  start up
 
beindítás
  commissioning
 
  start-up
 
  starting
 
beindul
  start
 
beindulás
  start-up
 
  starting
 
bejár
  travel
 
bejárás
  access
 
bejárat
  run in
 
  wear in
  alkatrészt
bejáratás
  break-in
 
  breaking-down
 
  breaking-in
 
  run-in
 
  running-in
 
  runningin
 
  shakedown
 
bejáratási idő
  running-in period
 
bejáratási időszak
  run-in period
 
  running-in period
 
bejáratóolaj
  break-in oil
 
bejáróút
  occupation road
 
bejegyzett védjegy
  registered trade mark
 
bejegyzett üzembentartó
  registered keeper
 
bekapcsol
  cut in
 
  fasten
  biztonsági övet
  switch on
 
  trigger
 
bekapcsolás
  cut-in
 
  engagement
 
  switch-on
 
bekapcsolási feszültség
  cut-in voltage
 
bekapcsolási fordulatszám
  cut-in speed
 
bekapcsolási nyomás
  switch-on pressure
 
bekapcsolódás
  engagement
 
bekapcsolódik
  engage
 
bekapcsolórelé
  cut-in relay
 
bekapcsolt
  power-on
 
bekapcsolt állapot
  cut-in
 
bekattanó
  snap-on
 
békazár
  cam-type closure
 
  camlock
 
bekormoz
  grime
 
  smut
 
  soot
 
bekormozódás
  sooting
 
beköt
  cut in
 
bekötési rajz
  wiring diagram
 
bekötőút
  access road
 
  accommodation road
 
  interconnecting road
 
  slip-road
 
  sliproad
 
beláthatatlan kanyar
  blind corner
 
belátható kanyar
  unobstructed turning
 
beleillik
  fit into
 
bélés
  lining
 
béléscső
  liner
 
belföldi
  domestic
 
Belleville rugó
  Belleville spring
 
Belleville tárcsa
  Belleville disc
 
  Belleville disk
 
Belleville tömítőgyűrű
  Belleville sealing washer
 
belóg
  sag
 
belógás
  deflection
 
  sag
 
  sagging
 
  slack
 
belső
  inboard
 
  interior
 
belső átmérő
  calibre
 
  diameter inside
 
  inner diameter
 
  inside diameter
 
  internal diameter
 
belső csavarmenet
  female screw
 
  internal thread
 
belső csavarmenetes
  tapped
 
belső cső
  liner
 
belső égés
  internal combustion
 
belső égésű motor
  combustion engine
 
  internal-combustion engine
 
belső fékelrendezés
  inboard brake
  a fékek belső, általában a differenciálmű melletti elhelyezése
belső felszereltség
  interior trim
 
belső feszültség
  residual stress
 
belső fogaskerék-áttétel
  annulus drive
 
belső fogaskerék-kapcsolódás
  inside gearing
 
belső fogazás
  internal gearing
 
  internal toothing
 
belső fogazású
  annular toothed
 
belső fogazású fogaskerék
  internal geared wheel
 
belső futógyűrű
  inner race
  csapágyé
belső kialakítás
  interior trim
 
belső kilincs
  inside handle
 
belső kulcsnyílású csavar
  socket cap screw
 
  socket head screw
 
belső kulcsnyílású csavarfej
  socket cap
 
belső kulcsnyílású hernyócsavar
  socket set screw
 
belső menet
  box thread
 
  female thread
 
  internal thread
 
  nut thread
 
belső menetes
  female
 
  internally-threaded
 
belső nyílású csavarfej
  socket cap
 
  socket head
 
belső sáv
  fast lane
 
belső súrlódás
  viscosity
 
belső tapintókörző
  inside caliper
 
  inside calipers
 
  inside calliper
 
  inside callipers
 
belső tömlő
  inner tube
  gumiabroncsé
  tube
  gumiabroncsé
belső világítás
  courtesy light
 
  interior lamp
 
  interior light
 
  room lamp
 
  room light
 
belső világítás lámpája
  interior room lamp
 
belső visszapillantó tükör
  inside mirror
 
belsőégésű motor
  explosion engine
 
bélyegző szerszám
  marking die
 
bemaródás
  seizing
 
bemaródik
  seize
 
bemártás
  immersion
 
bemelegedési idő
  start-up period
 
bemelegedési időszak
  start-up period
 
bemelegít
  warm up
  motort
bemelegítés
  run-in
 
  warming-up
 
bemélyed
  dent
 
bemélyedés
  cavity
 
  dent
 
bemélyesztés
  flushing
 
bemélyít
  dent
 
bemélyítés
  notch
 
bemeneti adagolószelep
  IMV
  röv. Inlet Metering Valve, nagynyomású üzemanyagszivattyú előtt
  inlet metering valve
  röv. IMV, nagynyomású üzemanyagszivattyú előtt
bemeneti teljesítmény
  input power
 
bemenőjel
  input signal
 
bemenőlevegő
  air-in
 
bemenőnyomaték
  input torque
 
bemenőteljesítmény
  input power
 
  power absorption
 
  power input
 
  power required
 
  power requirement
 
bemenőtengely
  input shaft
 
bemérés
  graduation
 
bemerítés
  immersion
 
bemerülés
  immersion
 
bemerülő
  submerged
 
bemetsz
  scotch
 
bemetszés
  cutout
 
  groove
 
  notch
 
  notching
 
  recess
 
  score
 
  scoring
 
  slot
 
bemetszett
  notched
 
bemocskol
  smut
 
bemutató autó
  demonstration car
 
bemutatóterem
  showroom
 
benyom
  crush
 
  dent
 
  press
 
  push
 
benyomás
  indentation
 
benyomódás
  dent
 
  indentation
 
benyomódik
  dent
 
benzin
  gas
 
  gasolene
 
  gasoline
 
  naphtha
 
  petrol
 
benzin-alkohol keverék
  gazohol
 
benzinbefecskendezés
  gasoline injection
 
  petrol injection
 
benzincsap
  fuel cock
 
  fuel shut-off valve
 
  petrol cock
 
  petrol tap
 
benzindús keverék
  rich gas
 
benzines autó
  petrol engined car
 
benzineskanna
  jerrycan
 
benzinfogyasztás
  gasoline consumption
 
  petrol consumption
 
benzinhajtású
  gasoline operated
 
  gasoline powered
 
benzinkanna
  jerrycan
 
benzinkút
  gas station
 
  gasoline-filling station
 
  petrol pump
 
  petrol station
 
  refueling station
 
  refuelling station
 
benzinmotor
  gasoline engine
 
  petrol engine
 
benzinmotoros
  gasoline operated
 
  gasoline powered
 
  gasoline-drive
 
benzinmotoros autó
  petrol engined car
 
benzinpumpa
  petrol pump
 
benzinsapka
  petrol cap
 
benzinszint
  gasoline level
 
  petrol level
 
benzinszintjelző
  petrol gage
 
  petrol gauge
 
benzinszintmutató
  gasoline level gage
 
  gasoline level gauge
 
  petrol gage
 
  petrol gauge
 
benzinszivattyú
  petrol pump
 
  petrol-feed pump
 
benzinszűrő
  gasoline filter
 
benzintank
  petrol-tank
 
  petroltank
 
benzintápszivattyú
  gasoline pump
 
  petrol-feed pump
 
benzintápvezeték
  gasoline feed pipe
 
  gasoline feeding pipe
 
benzintartály
  gasoline tank
 
  petrol-tank
 
  petroltank
 
benzintöltő állomás
  petrol pump
 
benzintömlő
  gasoline hose
 
benzinvezeték
  petrol line
 
benzinüzemű
  gasoline operated
 
  gasoline powered
 
  gasoline-drive
 
  petrol-driven
 
benzinüzemű motor
  petrol engine
 
beosztás
  calibration
 
  graduation
 
  ranging
 
  scale
 
beosztáskészítés
  graduation
 
beosztással ellát
  scale
 
beosztással ellátás
  scaling
 
bepiszkít
  dirty
 
  grime
 
bepiszkolódik
  dirty
 
beprogramoz
  program
 
beragad
  gum
 
  gum up
 
beragadás
  seizure
 
  sticking
 
beragadt
  seized-up
 
beragasztás
  pasting
 
berágódás
  scoring
 
  seizing
 
  seizure
 
berágódik
  gripe
 
berágódott
  scored
 
berak
  inset
 
berakodás
  charge
 
  stowage
 
berántószerkezet
  recoil starter assembly
 
bérautó
  hired car
 
  rental car
 
bérbe ad
  rent
 
bérbe vesz
  rent
 
bérel
  rent
 
bérelt autó
  hired car
 
  rental car
 
berendezés
  appliance
 
  device
 
  installation
 
  outfit
 
  outfitting
 
  rig
 
  set
 
  set-up
 
berezgés
  buffet
 
bérleti díj
  rent
 
berlina
  berlin
  karosszéria típus
berlini kék
  prussian blue
 
berozsdásodik
  rust
 
berregő
  buzzer
 
berúg
  kick in
  motort
  kick-start
  motort
berúgókar
  kick lever
 
  kick-starter
 
berúgótengely
  kick-starter shaft
 
besajtolási mélység
  wheel offset
 
besajtolóprés
  arbor press
 
  arbour press
 
besorolás
  ranging
 
besül
  gum
 
  gum up
 
  stick
 
besülés
  sticking
 
besüllyeszt
  countersink
 
besüllyesztés
  immersion
 
besüllyeszthető kartámasz
  stowaway arm rest
 
beszabályoz
  regulate
 
  set
 
  settle
 
beszabályozás
  adjusting
 
  adjustment
 
  regulation
 
  setting
 
  setting-up
 
  settingup
 
  tuning
 
beszakadás
  crush
 
beszállás
  access
 
beszállító
  subcontractor
 
beszállítói minőségbiztosítási mérnök
  supplier quality engineer
 
beszállóajtó
  access door
 
beszennyez
  grime
 
  smut
 
beszerel
  build in
 
  install
 
  mount
 
beszerelés
  installation
 
beszerelt
  built-in
 
beszerzési ár
  net cost
 
beszív
  aspirate
 
beszívás
  aspiration
 
  intake
 
beszívott levegő
  induced air
 
  intake air
 
beszívott levegő hőmérséklet-érzékelő
  air intake temperature sensor
  röv. AIT sensor
  AIT sensor
  röv. Air Intake Temperature sensor
  IAT sensor
  röv. Intake Air Temperature Sensor
  Intake Air Temperature Sensor
  röv. IAT sensor
  manifold air temperature sensor
  röv. MAT sensor
  MAT sensor
  röv. Manifold Air Temperature sensor
beszívott térfogat
  aspirated volume
 
beszorít
  chuck
 
  jam
 
beszorul
  jam
 
  seize
 
beszorulás
  jam
 
  seizing
 
  seizure
 
  sticking
 
beszorult
  seized-up
 
  stuck
 
beszúr
  cut in
 
  inset
 
betartás
  adherence
  méreteké, előírásoké
betekintőablak
  sight glass
 
betét
  filler
 
  inset
 
  lining
 
  pad
 
betétes olajszűrő
  cartridge oil filter
 
betéthüvely
  sleeve insert
 
  sleeve piece
 
betol
  push
 
betolás
  push-start
 
betolással indít
  jump-start
 
betonút
  concrete road
 
betűbeütő szerszám
  marking die
 
betörik
  fracture
 
bevág
  cut in
 
  notch
 
  scotch
 
  slam
  ajtót
bevágás
  groove
 
  notch
 
bevágódás
  rut
 
bevásárló autó
  shopping car
 
bevés
  etch
 
bevezetés
  lead-in
 
bevezető
  preliminary
 
bevezetőkábel
  lead-in cable
 
bevezetőnyílás
  lead-in
 
bevitt ívteljesítmény
  arc energy input
 
bevonás
  cladding
 
bevonat
  cladding
 
  coat
 
bevonóanyag
  cladding material
 
beütemezett csere
  planned replacement
 
bezár
  fasten
 
bezáródik
  fasten
 
bezárt szög
  included angle
 
beömlés
  admission
 
  intake
 
beömlőcsatorna
  admission port
 
  inlet duct
 
beömlőcső
  admission pipe
 
  inlet pipe
 
beömlőnyílás
  inlet opening
 
  inlet port
 
  port
 
beömlőszelep
  inlet valve
 
bi-fuel motor
  bi-fuel engine
 
bi-xenon fényszóró
  bi-xenon headlamp
 
  bi-xenon headlight
 
bicaj
  bike
 
bicikli
  bicycle
 
  bike
 
bilincs
  binder
 
  bow
 
  bridge
 
  bridle
 
  clamp
 
  clip
 
  collet
 
  ferrule
 
  ring
 
  yoke
 
bilincscsavar
  U-bolt
 
billenés
  tilting
 
billenő félpótkocsi
  dump articulated trailer
 
  dump semi-trailer
 
billenőkapcsoló
  rocker switch
 
  toggle switch
 
  tumbler switch
 
billenőkar
  drop arm
 
  lifter
 
billenőplatós teherautó
  dumping lorry
 
  tip lorry
 
  tip truck
 
  tipper
 
  tipper truck
 
  tipping lorry
 
  tipping truck
 
billenőszekrényes teherautó
  dump car
 
billentés
  tilting
 
billenthető pótkocsi
  dump trailer
 
  dump-body trailer
 
billenthető rakfelület
  dump body
 
billentő szerkezet
  cant
 
billentyűzet
  keypad
 
bilux
  bilux
 
biluxizzó
  bilux bulb
 
biluxlámpa
  double filament lamp
 
  double-dip headlamp
 
bimetall
  bimetal
 
bimetall-
  bimetallic
 
bimodális félpótkocsi
  bimodal semi-trailer
  közúti és vasúti szállításra is alkalmas
biobenzin
  biogasoline
 
biodízel
  biodiesel
 
bioetanol
  bioethanol
 
biogáz
  biogas
 
bioüzemanyag
  biofuel
 
bistabil multivibrátor
  trigger
 
bitumen
  asphalt
 
  bitumen
 
bizonytalanság
  ambiguity
 
biztonság
  security
 
biztonsági
  security
 
biztonsági áramkör
  safety circuit
 
biztonsági berendezés
  protecting device
 
  safety device
 
biztonsági csapszeg
  shear pin
 
biztonsági dörzskapcsoló
  overload friction clutch
 
biztonsági fék
  safety brake
 
biztonsági kapcsoló
  protection switch
 
  safety switch
 
biztonsági kar
  safety lever
 
biztonsági készülék
  safety device
 
biztonsági kód
  security code
 
biztonsági kör
  safety circuit
 
biztonsági légszelep
  air release valve
 
biztonsági retesz
  safety-catch
 
biztonsági szelep
  emergency valve
 
  pop-off valve
  túlnyomás leeresztéséhez
  release valve
 
  safety valve
 
biztonsági utascella
  passenger safety cell
 
biztonsági váltó
  safety switch
 
biztonsági világítás
  safety lighting
 
biztonsági üveg
  crash-proof glass
 
  safety glass
 
  shatter-proof glass
 
biztonsági üzemanyagtartály-sapka
  thiefproof tank lock
 
biztonsági üzemmód
  fail-safe mode
 
biztonsági öv
  safety belt
 
  seat belt
 
biztonsági öv alsó szára
  lap belt
 
biztonsági öv beállító szerkezete
  seat belt adjuster
 
biztonsági öv belső rögzítőpontja
  inboard seat belt anchor
 
biztonsági öv csatja
  seat belt buckle
 
biztonsági öv csatkapcsolója
  seat belt buckle switch
 
biztonsági öv előfeszítő
  seat belt pre-tensioner
 
biztonsági öv felső szára
  shoulder belt
 
biztonsági öv heveder
  seat belt webbing
 
biztonsági öv külső rögzítőpontja
  outboard seat belt anchor
 
biztonsági öv lazasága
  belt slack
 
  seat belt slack
 
biztonsági öv rögzítőpontja
  seat belt anchor
 
  seat belt anchorage
 
biztonsági öv visszahúzója
  seat belt retractor
 
biztonságos
  secure
 
biztonságtechnika
  safety engineering
 
biztos
  secure
 
biztosít
  secure
 
biztosítás
  insurance
 
  locking
 
  pegging
 
biztosíték
  fuse
 
biztosítékcserélő fogó
  fuse extractor
 
  fuse puller
 
biztosítékdoboz
  fuse box
 
biztosítékdoboz fedele
  fuse box cover
 
biztosítékfoglalat
  fuse holder
 
  fuse socket
 
biztosítékfogó
  fuse extractor
 
  fuse puller
 
biztosítéktábla
  fuse block
 
  fuse panel
 
biztosítéktartó
  fuse holder
 
biztosító
  security
 
biztosító alátét
  locking washer
 
biztosító csapszeg
  safety bolt
 
biztosító csavar
  safety bolt
 
  safety screw
 
biztosító ellenanya
  locking counter-nut
 
biztosítóalátét
  lock washer
 
biztosítóanya
  check nut
 
  counter-nut
 
  lock nut
 
  retaining nut
 
  safety nut
 
biztosítóberendezés
  guard
 
biztosítócsap
  preventer pin
 
  securing pin
 
biztosítócsavar
  check screw
 
  lock screw
 
  retention screw
 
  security screw
 
biztosítódarab
  locking piece
 
biztosítóék
  safety-key
 
biztosítóelem
  lock
 
biztosítógolyó
  locking ball
 
biztosítógyűrű
  check ring
 
  circlip
 
  lock washer
 
  retainer ring
 
  security ring
 
biztosítógyűrű-fogó
  circlip pliers
 
  snap ring pliers
 
biztosítókampó
  pawl
 
biztosítólemez
  washer
 
biztosítónyúlvány
  locking tab
  alátéten
biztosítórugó
  safety spring
 
biztosítósapka
  lock cap
 
biztosítószelep
  relief valve
 
  safety valve
 
biztosítószerkezet
  retaining device
 
  safety device
 
biztosítószíj
  securing strip
 
biztosított
  pegged
 
blokkdiagram
  schematic diagram
 
blokkhenger
  blind-end cylinder
 
blokkolásgátló fék
  anti-block brake
 
blokkolásgátló fékrendszer
  ABS
  röv. anti-lock braking system
  ALB
  röv. Anti-Lock Brakes
  anti-block braking system
  ABS
  anti-lock brake system
 
  anti-lock brakes
  röv. ALB
  antiblock braking system
  ABS
  antilock braking system
  ABS
blokkolt kerék
  locked wheel
 
bobber
  bobber
  általában első sárvédő nélküli, rövidített hátsó sárvédővel rendelkező, minimalista stílusú motorkerékpár
bogárvédő
  bug deflector
  motorháztető elején elhelyezett légterelő
  bug shield
  motorháztető elején elhelyezett légterelő
  hood deflector
  motorháztető elején elhelyezett légterelő
bokszkiállás
  pit stop
 
bólintásgátló rendszer
  anti-dive system
 
bólintási szögsebesség
  pitch rate
 
bólogató kutya
  nodding dog
 
  nodding puppy
 
bolygó
  erratic
 
bolygóáttétel
  planet gear
 
bolygódugattyús motor
  Wankel engine
 
bolygófogaskerék
  idler gear
 
  satellite gear
 
bolygóház
  differential box
 
  differential cage
 
bolygóházcsapágy
  differential side bearing
 
  differential-bearing
 
bolygóházcsapágy-állító anya
  differential-bearing adjusting nut
 
bolygókerék
  epicycloidal wheel
 
  idler gear
 
  satellite wheel
 
bolygókerék-áttétel
  planetary gearing
 
  sun-and-planet gear
 
  sun-and-planet gearing
 
  sun-and-planet wheel
 
bolygókerék-hajtómű
  sun-and-planet gear
 
  sun-and-planet gearing
 
  sun-and-planet wheel
 
bolygókerekek tengelykeresztje
  differential cross
 
bolygókerekes áttétel
  cryptogear
 
bolygókerekes differenciálmű
  differential gear-train
 
bolygókerekes hajtás
  cryptogear
 
bolygókerekes hajtómű
  cryptogear
 
  epicyclic gear
 
  epicyclical gear
 
  epicycloidal gear
 
  planet gear
 
  planetary gear
 
bolygókerekes sebességváltó
  planetary gear-box
 
  planetary gearbox
 
bolygókerékhajtás
  planetary drive
 
bolygókeréktartó
  pinion cage
 
  pinion carrier
 
  planet carrier
 
  planetary carrier
 
bolygókeréktengely
  differential cross-pin
 
  differential-pinion shaft
 
bolygómozgás
  planetary motion
 
bolygómű
  epicyclic gear
 
  epicyclical gear
 
  epicycloidal gear
 
  sun-and-planet gear
 
  sun-and-planet gearing
 
  sun-and-planet wheel
 
bolygómű-külsőgyűrű
  annulus
 
  ring gear
 
bolygóműves
  epicyclic
 
  epicyclical
 
  planetary
 
bolygóműves hajtómű
  epicyclic gear
 
  epicyclical gear
 
  planetary gear
 
bolygórendszerű
  epicyclic
 
  epicyclical
 
bontás
  break-out
 
  decomposition
 
  decoupling
 
  disconnection
 
  disengagement
 
  disjunction
  áramköré
  interruption
  áramköré
  loosening
 
  opening
 
bontásbiztos
  tamper-proof
 
  tamper-resistant
 
bontóérintkező
  breaker switch
 
  breaking switch
 
bontórelé
  cutoff relay
 
bontott
  released
 
bontott áramkör
  open circuit
 
bőrbelső
  leather interior
 
bőrbevonás
  leather-work
 
bőrborítás
  leather-work
 
borda
  feather
 
  fin
 
  rib
  hűtőé, radiátoré
bordaköz
  rib spacing
 
bordaosztás
  rib pitch
 
  rib spacing
 
bordás
  finned
 
  ribbed
 
  splined
  tengely
bordás agy
  splined hub
 
bordás csatlakozás
  splined joint
 
bordás csúszó tengelycsatlakozás
  splined slip joint
 
bordás furat
  splined bore
 
bordás hűtésű
  flange-cooled
 
bordás kötés
  splined joint
 
bordás tengely
  castellated shaft
 
  spline shaft
 
  splined shaft
 
bordás-csöves hűtő
  fin-and-tube radiator
 
bordásszíj
  ribbed belt
 
bordástengely
  fluted shaft
 
  multiple-spline shaft
 
bordatávolság
  fin pitch
 
  rib pitch
 
  rib spacing
 
bordázott
  finned
 
  ribbed
 
borít
  clad
 
borítás
  coverage
 
  jacket
 
  lining
 
  sheath
 
  wrapper
 
borított
  clad
 
bőrkárpit
  leather interior
 
  leather-work
 
bőrkárpitozás
  leather-work
 
borulásgátló rendszer
  Roll Stability Control
  röv. RSC
  RSC
  röv. Roll Stability Control
borulásvédelmi rendszer
  roll over protection system
  röv. ROPS
  rollover protection system
  röv. RPS
  ROPS
  röv. Roll Over Protection System
  RPS
  röv. Rollover Protection System
bőrutánzat
  leatherette
 
bőrülés
  leather seat
 
botkormány
  joystick
 
bővítés
  extension
 
Bowden
  Bowden cable
 
  Bowden wire
 
Bowden-hosszbeállító csavar
  cable adjuster
 
Bowden-kábel
  Bowden cable
 
  Bowden wire
 
Bowden-kábel külső burkolata
  cable guide
 
box
  pit
 
boxermotor
  boxer engine
 
  flat-twin-type engine
 
  horizontally opposed engine
 
  opposed-cylinder engine
 
  opposed-piston engine
 
boxutca
  pit lane
 
bringa
  bike
 
brit szabadalom
  Br.P.
  röv. British patent
  British patent
  röv. Br.p.
brit szabvány
  Br Std
  röv. British Standard
  British Standard
  röv. Br St
bronz csapágy
  bronze bearing
 
bronzhegesztés
  bronze welding
 
bronzpersely
  bronze bushing
 
buborékfólia
  bubble wrap
 
bukkanó
  humped road
 
bukócső
  roll bar
 
  roll over protection bar
 
  rollover bar
 
bukógomba
  crash protector mushroom
 
  crash-ball
 
bukókeret
  roll cage
 
bukósisak
  crash helmet
 
  safety helmet
 
burkol
  clad
 
  sheet
 
burkolat
  case
 
  casing
 
  coat
 
  cover
 
  cover piece
 
  coverage
 
  enclosure
 
  envelope
 
  jacket
 
  lining
 
  sheath
 
  wrapper
 
burkolatfedél
  casing lid
 
burkolatos hűtő
  bonneted radiator
 
burkolóanyag
  cladding material
 
burkolt
  clad
 
burkolt út
  paved road
 
busz
  bus
 
  coach
 
buszjárat
  coach service
 
buszmegálló
  coach-station
 
buszsofőr
  busman
 
  omnibus-driver
 
búvárdugattyú
  ram
 
bütykös
  cammed
 
bütykös fék
  cam brake
 
bütykös fojtószelep-vezérlés
  cam throttle control
 
bütykös görgő
  roller cam
 
bütykös hajtás
  cam drive
 
  cam gear
 
bütykös kapcsoló
  cam-operated switch
 
bütykös kar
  cam lever
 
bütykös mechanizmus
  cam-operated gear
 
  cam-operated mechanism
 
bütykös működtetésű
  cam-actuated
 
bütykös szelepvezérmű
  cam valve-gear
 
bütykös tárcsa
  cam disc
 
  cam disk
 
  cam-wheel
 
bütykös tengely
  camshaft
 
bütykös vezérlés
  cam control
 
bütykös vezérlésű
  cam-controlled
 
bütyköstárcsa
  cam
 
  cam-plate
 
bütyköstengelycsapágy
  camshaft bearing
 
bütyök
  cam
 
  cam nose
 
  detent
 
  nib
 
  peg
 
  tappet
 
bütyök nyílásszög
  cam angle
 
bütyökagy
  cam boss
 
bütyökemelkedés
  cam lift
 
  cam pitch
 
bütyökemelő
  tappet
 
bütyökfelület
  cam path
 
bütyöknyúlvány
  cam lobe
 
  cam nose
 
bütyökoldal
  flank
 
bütyökorr
  cam lobe
 
  cam nose
 
bütyökorsó
  cam spindle
 
bütyökprofil
  cam profile
 
bütyökre támaszkodó görgő
  roller cam
 
bütyöksarok
  cam heel
 
bütyöksaru
  cam shoe
 
bütyöktengely
  cam spindle
 
bölcső
  bucket
 
  cradle
 

© 2008 - 2018 Horváth Róbert
MediaCenter Toplista