jarmuszotar
new word
searchbox
advertise
contact
huntranslator google
magyar
english
car picture
 
 
a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
yz

2840 results found for 's':

S-bend
  S kanyar
   
S4WD
  kapcsolható négykerékhajtás
    röv. Selectable Four Wheel Drive
saddle
  nyereg
    motorkerékpáron
saddle tractor
  nyerges vontató
   
SAE
  Autóipari Mérnökök Szövetsége
    röv. Society of Automotive Engineers
SAE grade
  SAE fokozat
   
safety belt
  biztonsági öv
   
safety bolt
  biztosító csapszeg
   
  biztosító csavar
   
safety brake
  biztonsági fék
   
  vészfék
   
safety car
  felvezető autó
    autóversenyen
safety circuit
  biztonsági áramkör
   
  biztonsági kör
   
safety device
  biztonsági berendezés
   
  biztonsági készülék
   
  biztosítószerkezet
   
  védőberendezés
   
safety engineering
  biztonságtechnika
   
  munkavédelem
   
safety fuse
  olvadóbiztosíték
   
safety gap
  követési távolság
   
safety glass
  biztonsági üveg
   
safety goggles
  védőszemüveg
   
safety hazard
  balesetveszély
   
safety helmet
  bukósisak
   
  védősisak
   
safety island
  járdasziget
   
safety lever
  biztonsági kar
   
  gyorsleállító kar
   
safety lighting
  biztonsági világítás
   
safety nut
  biztosítóanya
   
  ellenanya
   
safety post
  kerékvető
   
safety reflector
  elakadásjelző háromszög
   
safety screw
  biztosító csavar
   
safety spectacles
  védőszemüveg
   
safety spring
  biztosítórugó
   
safety switch
  biztonsági kapcsoló
   
  biztonsági váltó
   
  feszültségmentesítő kapcsoló
   
safety valve
  biztonsági szelep
   
  biztosítószelep
   
  túlnyomásszelep
   
safety-catch
  biztonsági retesz
   
safety-key
  biztosítóék
   
safety-lock
  gyermekbiztonsági zár
   
sag
  behajlás
   
  behajlik
   
  belóg
   
  belógás
   
sagging
  behajlás
   
  belógás
   
sailing-ship
  vitorlás hajó
   
sailing-vessel
  vitorlás hajó
   
sales contract
  adásvételi szerződés
   
saloon car
  négyajtós autó
   
  szedán
   
salvage truck
  autómentő
   
sand blaster
  homokfúvó berendezés
   
sand-blast machine
  homokfúvó berendezés
   
sandblast
  homokfúvás
   
  homokfúvatás
   
  homokfúvatással letisztít
   
  homokfúvó sugár
   
  homokkal lefúvat
   
  homoktisztítás
   
sander
  csiszoló
   
  csiszológép
   
  homokoló
    mozdonyon
sanding
  csiszolás dörzsvászonnal
   
  csiszolás homokkal
   
  fényesítés dörzsvászonnal
   
  fényesítés homokkal
   
  homokszórás
   
  lecsiszolás
   
  simítás dörzsvászonnal
   
  simítás homokkal
   
sanding apparatus
  homokszóró berendezés
   
sanding belt
  csiszolószalag
   
sanding gear
  homokoló
    mozdonyon
sanding pad
  polírozó párna
   
sandpaper
  dörzspapír
   
  smirgli
   
  smirglipapír
   
  smirgliz
   
sandwich construction
  szendvicsszerkezet
   
sandwich structure
  szendvicsszerkezet
   
satellite gear
  bolygófogaskerék
   
satellite wheel
  bolygókerék
   
SAV
  sportos szabadidőautó
    röv. Sport Activity Vehicle
  sportos szabadidőjármű
    röv. Sport Activity Vehicle
saw-tooth
  fűrész-
   
  fűrészfog alakú
   
  fűrészfog-
   
  fűrészfogas
   
sawtooth
  fűrész-
   
  fűrészfog alakú
   
  fűrészfog-
   
  fűrészfogas
   
SBC
  szenzotronikus fékvezérlés
    röv. Sensotronic Brake Control
SBR
  sztirol-butadién gumi
    röv. Styrene Butadiene Rubber
scale
  beosztás
   
  beosztással ellát
   
  díjszabás
   
  fok
   
  fokozat
   
  kalibrál
   
  lemér
   
  lépték
   
  megmér
   
  mérce
   
  méretarány
   
  mérleg
   
  mérőléc
   
  mérték
   
  skála
   
  sor
   
  sorozat
   
  tarifa
   
  vízkő
   
scale formation
  vízkőkiválás
   
scale model
  léptékhelyes modell
   
  makett
   
scaling
  aránykiszámítás
   
  arányosítás
   
  beosztással ellátás
   
  fokozatokra osztás
   
  kalibrálás
   
  kiegyenlítés
   
  lefoszlás
   
  lehámlás
   
  lehámozás
   
  lekaparás
   
  lemérés
   
  levakarás
   
  leválás
   
  leválasztás
   
  megmázsálás
   
  megmérés
   
  méréshatár-választás
   
  mérlegelés
   
  rétegleválás
   
  skálázás
   
  vízkő-eltávolítás
   
  vízkőképződés
   
  vízkőkiválás
   
scatter
  eloszlás
   
  eloszlat
   
  eloszlik
   
  elszór
   
  szétoszlat
   
  szétszór
   
  szétszórás
   
  szétszóródik
   
  szórás
   
  szóródás
   
  szóródik
   
scattered light
  szórt fény
   
scattered misfiring
  rendszertelen gyújtás
   
  szaggatott gyújtás
   
scavenge
  átfúvat
   
  átöblít
   
  tisztító
   
  öblítő
   
scavenge filter
  tisztítószűrő
   
  öblítőszűrő
   
scavenge oil
  motortisztító olaj
   
  motoröblítő olaj
   
scavenge pump
  öblítőszivattyú
   
scavenge stroke
  kipufogólöket
   
scavenger
  öblítőszivattyú
   
scavenging
  átöblítés
   
scavenging air
  öblítőlevegő
   
scavenging duct
  öblítőcsatorna
   
scavenging engine
  hengeröblítéses motor
    kétütemű motor
scavenging pump
  öblítőszivattyú
   
scavenging stroke
  kipufogólöket
   
SCC
  kormánykapcsolók
    röv. Steering Column Controls
  kormányoszlopon elhelyezett kapcsolók
    röv. Steering Column Controls
  kormányoszlopon elhelyezett kezelőszervek
    röv. Steering Column Controls
scheduled maintenance
  tervezett karbantartás
   
  ütemterv szerinti karbantartás
   
schematic diagram
  alapkapcsolás
   
  blokkdiagram
   
  elvi kapcsolás
   
  elvi rajz
   
  folyamatábra
   
  kapcsolási séma
   
scheme
  elrendezés
   
  kapcsolási rajz
   
  kapcsolási vázlat
   
  rajz
   
  séma
   
  tervez
   
  tervrajz
   
  vázlat
   
  vázol
   
school of motoring
  autósiskola
   
  autóvezető-iskola
   
  gépjárművezető-iskola
   
Schrader valve
  Schrader szelep
    rugóhatás alatt álló csappal záródó szelep, például gumiabroncsszelep
scissor doors
  felfelé nyíló ajtók
   
sclerometer
  karcolási keménységmérő
   
scoop
  légszívó torok
   
scooter
  robogó
   
score
  bemetszés
   
  horony
   
score mark
  karcjel
   
scored
  berágódott
   
  hornyolt
   
  karcos
   
scored piston
  hornyolt dugattyú
   
scoring
  bemetszés
   
  berágódás
   
  hornyolás
   
scotch
  bemetsz
   
  bevág
   
  ék
   
  rovátka
   
  vágás
   
Scotch tape
  átlátszó ragasztószalag
   
  cellux
   
SCR
  szelektív katalitikus redukció
    röv. Selective Catalytic Reduction
SCR system
  SCR rendszer
    röv. Selective Catalytic Reduction system
scrap
  hulladék
   
  kiselejtez
   
  ócskafém
   
  ócskavas
   
  selejt
   
  szemét
   
  törmelék
   
scrap yard
  autótemető
   
  ócskavastelep
   
scrap-ground
  autótemető
   
  roncstelep
   
scrape
  hántol
   
  kapar
   
  lehántol
   
  levakar
   
  sáberol
   
  vakar
   
scrape-dozer
  lánctalpas földnyeső
   
scraped
  hántolt
   
scraped finish
  hántolt felület
   
scraper
  hántolókés
   
  sáber
   
scraper ring
  olajlehúzó gyűrű
   
scraper tyre
  földmunkagépköpeny
   
scraping tool
  hántolószerszám
   
scrapping
  kiselejtezés
   
  selejtezés
   
scratch
  kapar
   
  karcol
   
  karcolás
   
  repedés
   
  vakar
   
screen glass
  szélvédőüveg
   
screen-wiper
  ablaktörlő
   
screened spark-plug
  árnyékolt gyújtógyertya
   
screened wiring
  árnyékolt vezeték
   
  árnyékolt vezetékezés
   
screw
  csavar
   
  légcsavar
   
  propeller
   
  összecsavaroz
   
screw box
  anya
   
  menetes hüvely
   
screw bushing
  csavarhüvely
   
screw clamp
  csavaros bilincs
   
screw connection
  csavarkapcsolat
   
screw cutting
  menetmetszés
   
  menetvágás
   
screw down
  lecsavaroz
   
screw drive
  csavarhajtás
   
  csavarorsós hajtás
   
  csigahajtás
   
  csigás-fogasléces hajtás
   
screw head
  csavarfej
   
screw hole
  csavarfurat
   
  csavarlyuk
   
screw in
  becsavar
   
screw jack
  csavaros feszítő
   
  kocsiemelő
   
screw joint
  csavarkötés
   
  csavaros kötés
   
screw lift
  csavarorsós emelő
   
screw nut
  anya
   
  csavaranya
   
screw off
  kicsavar
   
  lecsavar
   
screw on
  becsavar
   
  hozzácsavaroz
   
  rácsavar
   
  rácsavaroz
   
screw plug
  menetes dugó
   
  olajleeresztő csavar
   
  zárócsavar
   
screw slot
  csavarfejhorony
   
screw spanner
  csavarkulcs
   
screw spindle
  csavarorsó
   
  menetes orsó
   
screw tap
  menetfúró
   
screw thread
  csavarmenet
   
screw up
  hozzácsavaroz
   
  odacsavar
   
  összecsavar
   
screw vice
  csavarmenetes satu
   
screw-bolt
  csavar
   
  csavarszár
   
  menetes csapszeg
   
screw-cap
  porvédő sapka
    szelepé
screw-cutter
  menetvágó
   
screw-cutting
  menetmetsző
   
  menetvágó
   
screw-type bush
  menetes persely
   
screwcap
  porvédő sapka
    szelepé
screwdriver
  csavarhúzó
   
screwed
  csavarmenetes
   
  csavaros
   
  menetes
   
screwed bolt
  menetes csavar
   
screwed connection
  csavarkötés
   
screwed joint
  csavarkötés
   
screwed plug
  csavar
   
  csavardugó
   
  menetes dugó
   
screwed spindle
  csavarorsó
   
  csavarszár
   
screwed-on
  becsavart
   
  rácsavart
   
screwing
  becsavarás
   
  becsavarozás
   
  csavarbehajtás
   
  csavarozás
   
screwing off
  lecsavarás
   
screwing tap
  menetfúró
   
screwing tool
  menetvágó szerszám
   
scrub radius
  kormánygördülési sugár
   
scuff
  elkoptat
   
  lehorzsol
   
  lekoptat
   
scuttle
  széljárat
    szélvédő alatt
SCV
  sebességfüggő hangerő-szabályozás
    röv. Speed Controlled Volume
SDI
  örvénykamrás dízelbefecskendezés
    röv. Swirl chamber Diesel Injection
SDVC
  sebességfüggő hangerő-szabályozás
    röv. Speed Dependent Volume Control
sea level
  tengerszint
   
sea-level altitude
  tengerszint feletti magasság
   
seal
  szigetel
   
  szigetelés
   
  tömít
   
  tömítés
   
  tömítőelem
   
seal face
  tömítőfelület
   
seal kit
  tömítéskészlet
   
seal plate
  tömítőlemez
   
  zárólemez
   
seal ring
  tömítőgyűrű
   
seal surface
  tömítőfelület
   
sealant
  tömítőanyag
   
sealant bead
  tömítőanyag-réteg
   
  tömítőréteg
   
sealed joint
  tömített csatlakozás
   
  tömített illesztés
   
sealed-for-life bearing
  véglegesen lezárt csapágy
   
sealing
  lezárás
   
  tömítés
   
  tömítőelem
   
sealing agent
  tömítőanyag
   
sealing compound
  tömítőanyag
   
sealing face
  tömítőfelület
   
sealing grease
  tömítőzsír
   
sealing lip
  tömítőperem
   
sealing liquid
  tömítőfolyadék
   
sealing material
  tömítőanyag
   
sealing ring
  tömítőgyűrű
   
sealing rubber
  tömítőgumi
   
sealing surface
  tömítőfelület
   
sealing washer
  tömítőalátét
   
  tömítőgyűrű
   
seam welding
  pontsorhegesztés
   
  vonalhegesztés
   
seamless
  varrat nélküli
   
seaplane
  hidroplán
   
seat
  felfekvés
   
  fészek
   
  illesztési felület
   
  nyereg
    motorkerékpáré
  szelepfészek
   
  támasztófelület
   
  támfelület
   
  ülés
   
seat adjustment
  ülésállítás
   
seat back heater
  háttámlafűtés
   
  üléstámlafűtés
   
seat back heating
  üléstámlafűtés
   
seat belt
  biztonsági öv
   
seat belt adjuster
  biztonsági öv beállító szerkezete
   
seat belt anchor
  biztonsági öv rögzítőpontja
   
seat belt anchorage
  biztonsági öv rögzítőpontja
   
seat belt buckle
  biztonsági öv csatja
   
seat belt buckle switch
  biztonsági öv csatkapcsolója
   
seat belt pre-tensioner
  biztonsági öv előfeszítő
   
seat belt retractor
  biztonsági öv visszahúzója
   
seat belt slack
  biztonsági öv lazasága
   
seat belt webbing
  biztonsági öv heveder
   
seat cooler
  üléshűtés
   
seat cooling
  üléshűtés
   
seat cover
  üléshuzat
   
seat cushion
  üléspárna
   
seat cushion airbag
  üléspárnalégzsák
   
seat cushion heater
  üléspárnafűtés
   
seat cushion heating
  üléspárnafűtés
   
seat cushion trim
  üléspárna kárpit
   
seat heater
  ülésfűtés
   
seat heating
  ülésfűtés
   
seat height
  ülésmagasság
   
seat height adjustment
  ülésmagasság állítás
   
seat mat
  üléspárna
   
seat occupancy detector
  utasérzékelő
   
  ülésfoglaltság-érzékelő
   
seat row
  üléssor
   
seat spring
  nyeregrugó
    motorkerékpáron
seat suspension
  ülésrugózás
   
seat switch
  üléskapcsoló
   
seat trim
  üléskárpit
   
seat valve
  fészkes szelep
   
seatback
  üléstámla
   
seating
  fészek
   
  illesztés
   
  szelepfészek
   
  szelepülés
   
  ülés
   
seating arrangement
  ülőhelyek elrendezése
   
seating capacity
  ülőhelyek száma
   
seating layout
  ülőhelyek elrendezése
   
seating room
  ülőhelyek száma
   
seating space
  üléstér
   
second
  kettes
   
  második
   
  második sebességfokozat
   
  másodperc
   
second gear
  második sebességfokozat
   
second owner
  második tulajdonos
   
second speed
  második sebességfokozat
   
second-hand car
  használt autó
   
second-hand car dealer
  használtautó kereskedő
   
secondary brake shoe
  lefutó fékpofa
   
secondary gear
  vezérmű-fogaskerék
   
  vezérműtengely-fogaskerék
   
secondary injection
  utóbefecskendezés
   
secondary road
  másodrangú út
   
  másodrendű út
   
secondary shaft
  melléktengely
   
secondary shoe
  lefutó fékpofa
   
sectioning
  elkülönítés
   
  elosztás
   
  felosztás
   
  szakaszokra osztás
   
  szakaszolás
   
  szétkapcsolás
   
sectioning link
  szakaszoló elem
   
sectioning valve
  leválasztószelep
   
sector
  fogasív
   
  horony
   
  kivágás
   
  kulissza
   
  lyuk
   
sector gear
  fogasív
   
secure
  biztonságos
   
  biztos
   
  biztosít
   
  erős
   
  megerősít
   
  rögzít
   
  stabil
   
securing pin
  biztosítócsap
   
securing strip
  biztosítószíj
   
security
  biztonság
   
  biztonsági
   
  biztosító
   
security code
  biztonsági kód
   
security ring
  biztosítógyűrű
   
security screw
  biztosítócsavar
   
sedan
  négyajtós nagy autó
   
  szedán
   
sediment chamber
  vízzsák
   
sediment trap
  vízzsák
   
SEFI
  szekvenciális üzemanyag-befecskendezés
    röv. Sequential Fuel Injection
segmental bearing
  többcsészés csapágy
   
seize
  bemaródik
   
  beszorul
   
  megakad
   
  megszorul
   
seized-up
  beragadt
   
  beszorult
   
seizing
  bemaródás
   
  berágódás
   
  beszorulás
   
seizing mark
  maródásnyom
   
seizure
  beragadás
   
  berágódás
   
  beszorulás
   
selectable four wheel drive
  kapcsolható négykerékhajtás
    röv. S4WD
Selective Catalytic Reduction
  szelektív katalitikus redukció
    röv. SCR
selective catalytic reduction system
  szelektív katalitikus redukciós rendszer
    röv. SCR system
selective gear
  előválasztó fogaskerék
    sebességváltóban
selector fork
  kapcsolóvilla
    manuális sebességváltóban
selector lever
  kapcsolókar
   
  választókar
    automata sebességváltóé
selector shaft
  választótengely
   
self-acting
  automata
   
  önműködő
   
self-adhesive
  öntapadó
   
self-adhesive insulating tape
  öntapadó szigetelőszalag
   
self-adhesive tape
  öntapadó ragasztószalag
   
self-adjusting
  önbeálló
   
  önszabályozó
   
self-adjusting bearing
  önbeálló csapágy
   
self-adjusting tappet
  önbeállító szelepemelő
   
self-adjustment
  önbeállás
   
  önszabályozás
   
self-aligning
  önbeálló
   
  önközpontosító
   
self-aligning ball-bearing
  önbeálló golyóscsapágy
   
self-aligning bearing
  önbeálló csapágy
   
self-bearing
  önhordó
   
self-braking
  önfékező
   
self-canceling
  önkikapcsoló
   
self-cancelling
  önkikapcsoló
   
self-carrying
  önhordó
   
self-catching screw
  önzáró csavar
   
self-centering
  önbeálló
   
  önközpontosító
   
self-cleaning
  öntisztító
   
  öntisztuló
   
self-cleaning spark plug
  öntisztító gyújtógyertya
   
self-closing
  önzáró
   
self-closing valve
  önzáró szelep
   
self-contained
  független
   
  önálló
   
self-contained drive
  egyedi hajtás
   
self-contained instrument
  független mérőműszer
   
  önálló mérőműszer
   
self-contained vehicle
  motoros jármű
   
self-control
  önszabályozás
   
self-diagnosis
  önellenőrzés
   
self-energizing brake
  szervofék
   
self-frequency
  sajátfrekvencia
   
self-ignition
  öngyulladás
   
self-loader
  önrakodó
   
self-loader truck
  önrakodó teherautó
   
self-locking
  önzáró
   
self-locking differential
  önzáró differenciálmű
   
  önzáró kiegyenlítőmű
   
self-locking nut
  önbiztosító anya
   
  önzáró anya
   
self-lubricating
  önkenő
   
self-lubricating bearing
  önkenő csapágy
   
self-oiling
  önkenő
   
self-propelled
  önjáró
   
self-propelling
  önjáró
   
  önmagától mozgó
   
self-regulating
  önszabályozó
   
self-regulation
  automatikus irányítás
   
  automatikus szabályozás
   
  automatikus vezérlés
   
  önbeállás
   
  önszabályozás
   
self-sealing
  öntömítő
   
self-setting bearing
  önbeálló csapágy
   
self-starter
  önindító
   
self-tapping screw
  lemezcsavar
   
  önmetsző csavar
   
self-weight
  önsúly
   
semi-automatic transmission
  félautomata sebességváltó
   
semi-mounted
  félig függesztett
    mezőgazdasági gép
semi-trailer truck
  nyerges vontató
   
semi-trailing arm
  ferde lengőkar
   
semi-trailing arm rear suspension
  ferde lengőkaros hátsó felfüggesztés
   
semi-trailing link
  ferde lengőkar
   
semiautomatic
  félautomata
   
semielliptical spring
  félelliptikus rugó
   
semiprocessed
  félkész
   
semitrailer
  félpótkocsi
   
  kétkerekű utánfutó
   
  nyerges pótkocsi
   
semitrailer landing gear
  félpótkocsi-gólyaláb
   
  félpótkocsi-támasztóláb
   
semitransparent
  félig átlátszó
   
  félig áttetsző
   
sender
  jeladó
   
sensor
  érzékelő
   
  szenzor
   
sensor mat
  érzékelő párna
    utasülésen az ülés foglaltságának érzékelésére
Sensotronic Brake Control
  szenzotronikus fékvezérlés
    röv. SBC
separable
  elválasztható
   
  szétválasztható
   
separate
  elkülönít
   
  elkülönített
   
  elválaszt
   
  elválasztott
   
  különálló
   
  leválaszt
   
  szétválaszt
   
separated
  elkülönített
   
  független
   
separation
  elkülönítés
   
  elválasztás
   
  felosztás
   
  szeparálás
   
  szétosztás
   
  szétválasztás
   
separator
  golyókosár
   
  görgőkosár
   
  vízleválasztó
   
sequence
  sor
   
  sorba rendez
   
  sorozat
   
  sorrend
   
  szekvencia
   
Sequential Fuel Injection
  szekvenciális üzemanyag-befecskendezés
    röv. SFI
  szekvenciális üzemanyag-befecskendezés
    röv. SEFI
sequential gearbox
  szekvenciális sebességváltó
   
sequential manual transmission
  szekvenciális sebességváltó
   
sequential multi port injection
  szekvenciális hengerenkénti befecskendezés
    röv. SMPI
serial number
  gyártási szám
   
  sorozatszám
   
series resistance
  előtét-ellenállás
   
  sorba kapcsolt ellenállás
   
  soros ellenállás
   
series resistor
  előtét-ellenállás
   
  sorba kapcsolt ellenállás
   
  soros ellenállás
   
series terminal
  sorkapocs
   
  soros kivezetés
   
  sorozatkapocs
   
serious accident
  súlyos baleset
   
serrated
  barázdált
   
  finom bordás
   
  fűrészfogú
   
  hornyos
   
serrated bore
  barázdás furat
   
serrated disc
  fogazott korong
   
  fogazott tárcsa
   
serrated disk
  fogazott korong
   
  fogazott tárcsa
   
serrated hole
  barázdás furat
   
serrated ring
  fésűs tömítőgyűrű
   
serrated shaft
  magfogazású tengely
   
serration
  csipkézés
   
  fogazás
   
service
  átvizsgálás
   
  gondoz
   
  javít
   
  karbantart
   
  karbantartás
   
  kezelés
   
  működés
   
  szerviz
   
  szervizel
   
  szolgálat
   
service book
  szervizkönyv
   
service brake
  üzemi fék
   
service brake circuit
  üzemi fékkör
   
service bulletin
  javítási közlemény
   
service data
  beállítási adatok
   
  beállítási értékek
   
  üzemi adatok
   
service instructions
  karbantartási utasítás
   
  karbantartási útmutató
   
service interval
  szervizintervallum
   
service life
  élettartam
   
service manual
  gépkönyv
   
  javítási kézikönyv
   
  javítási útmutató
   
service part
  alkatrész
   
  pótalkatrész
   
service pit
  szerelőakna
   
service platform
  kezelőállás
   
service pressure
  üzemi nyomás
   
service station
  javítóműhely
   
  szervizállomás
   
service valve
  munkaszelep
   
service-free
  karbantartásmentes
   
servicing
  karbantartás
   
  szervizelés
   
servicing data
  beállítási adatok
   
  beállítási értékek
   
servo
  működtető-
   
  segéd-
   
  szervo-
   
  szervomotor
   
servo drive
  szervohajtás
   
  szervomeghajtás
   
servo motor
  szervomotor
   
servo-assisted brake
  szervofék
   
servo-assisted steering
  szervomotoros kormánymű
   
  szervomotoros kormányzás
   
servo-brake
  szervofék
   
servo-clutch
  szervomotoros tengelykapcsoló
   
servo-control
  szervokormányzás
   
  szervovezérlés
   
servo-gear
  szervomechanizmus
   
servo-hydraulic
  szervohidraulikus
   
servo-mechanism
  szervomechanizmus
   
servo-motor
  szervomotor
   
servo-motor piston
  szervomotor-dugattyú
   
servo-operated
  szervomotoros
   
servo-piston
  szervodugattyú
   
servo-system
  szervomechanizmus
   
  szervorendszer
   
set
  beállít
   
  beállítás
   
  berendezés
   
  beszabályoz
   
  egység
   
  elhelyez
   
  elrendezés
   
  felállít
   
  felszerelés
   
  garnitúra
   
  gépegység
   
  készlet
   
  készülék
   
  sorozat
   
  szerel
   
  összeilleszt
   
set back
  hátrahúz
   
  hátratesz
   
  visszaállít
   
  visszaigazít
   
set bolt
  állítócsavar
   
  hernyócsavar
   
  rögzítő csapszeg
   
  rögzítőcsavar
   
set collar
  állítógyűrű
   
  rögzítőgyűrű
   
set nut
  beállítóanya
   
set point
  alapérték
   
  beállított érték
   
  megadott érték
   
  névleges érték
   
  rögzített érték
   
set screw
  állítócsavar
   
  beállítócsavar
   
  hernyócsavar
   
  rögzítőcsavar
   
set spark
  állandó előgyújtás
   
set-up
  beállítás
   
  berendezés
   
  elrendezés
   
  felállítás
   
  gépegység
   
  készülék
   
  szerkezet
   
  összeállítás
   
  összeszerelés
   
setting
  beállítás
   
  beállított érték
   
  behangolás
   
  beigazítás
   
  beszabályozás
   
  elhelyezés
   
  szerelés
   
  összeillesztés
   
setting piece
  alátétlemez
   
setting ring
  beállítógyűrű
   
setting screw
  állítócsavar
   
  beállítócsavar
   
  hernyócsavar
   
  rögzítőcsavar
   
setting-up
  beállítás
   
  beszabályozás
   
settingup
  beállítás
   
  beszabályozás
   
settle
  beállít
   
  beszabályoz
   
  elhelyez
   
  kiegyenlít
   
  rögzít
   
SFC
  fajlagos üzemanyag-fogyasztás
    röv. specific fuel consumption
SFI
  szekvenciális üzemanyag-befecskendezés
    röv. Sequential Fuel Injection
shackle
  kengyel
   
  rugókengyel
   
  szorítóbilincs
   
shackle bolt
  kengyelcsavar
   
shackle pin
  kengyelcsapszeg
   
  kengyelcsavar
   
shackle plate
  rugókengyel oldallapja
   
shaft
  csap
   
  tengely
   
shaft axle
  féltengely
   
shaft bearing
  tengelycsapágy
   
shaft collar
  tengelyváll
   
shaft coupling
  tengelykapcsolás
   
  tengelykötés
   
shaft disc
  tengelykarima
   
shaft disk
  tengelykarima
   
shaft drive
  kardánhajtás
   
  tengelyhajtás
   
shaft flange
  tengelykarima
   
shaft horsepower
  tengelyen mért teljesítmény
    lóerőben
shaft play
  tengelyjáték
   
  tengelykotyogás
   
shaft seal
  tengelytömítés
   
shaft shoulder
  tengelyváll
   
shaft speed
  tengelyfordulatszám
   
shaft-driven
  kardánhajtású
   
  tengelyhajtású
   
shaft-driven pump
  tengelyhajtású szivattyú
   
shaft-sleeve
  tengelyhüvely
   
shake-down flight
  próbarepülés
   
shakedown
  bejáratás
   
  próbaút
   
shank
  csap
   
  csavarorsó
   
  csavarszár
   
  nyél
   
  rúd
   
  szár
   
  test
   
  tüske
   
  törzs
   
shaped pipe
  alakos cső
   
sharp
  éles
   
  hegyes
   
  kiélezett
   
sharp bend
  éles kanyar
   
sharp corner
  éles kanyar
   
sharp thread
  éles menet
   
sharp turn
  éles kanyar
   
sharpening
  élesítés
   
  élezés
   
  hegyezés
   
  köszörülés
   
sharpness
  élesség
   
  hegyesség
   
shatter-proof glass
  biztonsági üveg
   
shear pin
  biztonsági csapszeg
   
  nyírószeg
   
shear resistance
  nyírási ellenállás
   
  nyírószilárdság
   
shear strength
  nyírószilárdság
   
shearbolt
  nyírócsap
   
  nyírócsapszeg
   
  nyírócsavar
   
shearing hazard
  nyírásveszély
   
shearing resistance
  nyírási ellenállás
   
  nyírószilárdság
   
shearing stability
  nyírószilárdság
   
shearing strength
  nyírószilárdság
   
sheath
  anód
   
  árnyékolás
   
  borítás
   
  burkolat
   
  elektródbevonat
   
  elektródburkolat
   
  hüvely
   
  köpeny
   
  tok
   
  tokozás
   
sheave
  csiga
   
  csigakerék
   
  dob
   
  excentertárcsa
   
  henger
   
  tárcsa
   
sheet
  burkol
   
  lap
   
  lemez
   
  réteg
   
sheet metal screw
  lemezcsavar
   
sheet screw
  lemezcsavar
   
sheet steel
  lemezacél
   
shell
  csapágybélés
   
  csapágycsésze
   
shield
  pajzs
   
  védőlap
   
  védőlemez
   
shield gas
  védőgáz
   
shield hood
  motorhűtő-burkolat
   
shift
  átállít
   
  átkapcsol
   
  átvált
   
  elmozdít
   
  elmozdulás
   
  eltol
   
  eltolódás
   
  kimozdít
   
  sebességet vált
   
  sebességváltó
   
  sebességváltó kar
   
  vált
   
  váltás
   
  változtatás
   
shift cable
  sebességváltó bowden
   
shift down
  alacsonyabb sebességfokozatba kapcsol
   
  visszakapcsol
   
shift lamp
  váltólámpa
    váltás szükségességét jelző lámpa
shift lever
  sebességváltó kar
   
shift lever boot
  sebességváltókar-szoknya
   
shift light
  fokozatváltásra figyelmeztető lámpa
   
  sebességváltásra figyelmeztető lámpa
   
shift map
  váltási séma
    sebességváltóé
shift pattern
  váltási séma
    sebességváltóé
shift piston
  fokozatkapcsoló dugattyú
   
shift point indicator
  sebességváltás-jelző
   
shift-by-wire
  elektronikus sebességváltó
   
  tisztán elektronikusan vezérelt sebességváltó
   
shifter
  sebességváltó
   
shifter fork
  kapcsolóvilla
    sebességváltóban
shifter ring
  kapcsológyűrű
   
shifting
  átkapcsolás
   
  kapcsolás
   
  sebességváltás
   
shifting camshaft
  állítható vezérműtengely
   
  átkapcsoló vezérműtengely
   
shim
  illesztő alátét
   
  illesztőlemez
   
  szabályozó alátét
   
  szabályozó lemez
   
ship's certificate
  hajólevél
   
shipping weight
  száraz súly
    üzemanyag, kenőolaj, hűtőfolyadék nélküli súly
shock absorber
  lengéscsillapító
   
shock absorbing
  lengéscsillapítás
   
shock absorption
  lengéscsillapítás
   
  rugózás
   
shock mount
  lökéscsillapító szerelvény
   
shock resistance
  ütésállóság
   
  ütési szilárdság
   
shock wave
  lökéshullám
   
  nyomáshullám
   
shock-absorber shackle
  lengéscsillapító villáskarja
   
shock-resistant
  ütésálló
   
shockproof
  áramütés ellen védett
   
  érintésbiztos
   
  lökésbiztos
   
  lökésmentes
   
  rázkódásálló
   
  ütésálló
   
shoe
  csúszópofa
   
  csúszósaru
   
  fékpofa
   
  papucs
   
  saru
   
  talp
   
shoe adjusting-screw
  fékpofaállító csavar
   
shoe brake
  pofás fék
   
shoe-adjusting cam
  fékpofaállító bütyök
   
shoe-return spring
  fékpofa-visszahúzó rugó
   
shop
  műhely
   
shop car
  műhelykocsi
   
shop drawing
  műhelyrajz
   
shop tool
  kéziszerszám
   
shopping car
  bevásárló autó
   
short
  hiányos
   
  rövid
   
  rövidre zár
   
  rövidzár
   
  rövidzárlat
   
short block
  rövid blokk
   
short circuit
  rövidzárlat
   
short cut
  átvágás
    útrövidítés
  egyszerűsítés
   
  rövidítés
   
short engine
  rövid motor
   
short engine block
  rövid motorblokk
   
short stroke
  rövid löket
   
short term fuel trim
  rövid távú üzemanyag-kiegyenlítés
   
short to ground
  testzárlat
   
short wheelbase
  rövid tengelytáv
   
short-circuit
  rövidre zár
   
  rövidre záródik
   
  rövidzárlatot okoz
   
short-reach spark plug
  rövidmenetes gyújtógyertya
   
short-stroke engine
  rövid löketű motor
   
shorting
  rövidre zárás
   
shoulder
  alátámasztás
   
  csapváll
   
  felfekvési felület
   
  perem
   
  támasztás
   
  támfelület
   
  tengelygyűrű
   
  tengelyváll
   
  váll
   
shoulder belt
  biztonsági öv felső szára
   
shoulder hole
  lépcsős furat
   
shoulder screw
  vállas csavar
   
shouldered bolt
  vállas csapszeg
   
shovel loader
  homlokrakodó
   
showroom
  bemutatóterem
   
  kiállítási terem
   
  mintaterem
   
SHP
  tengelyen mért teljesítmény
    röv. Shaft HorsePower
shrink fit
  zsugorító illesztés
   
shrink fitting
  zsugorító illesztés
   
shrink tube
  zsugorcső
   
shrinkable tape
  zsugorszalag
   
shrinkable tube
  zsugorcső
   
SHRTFT
  rövid távú üzemanyag-kiegyenlítés
    röv. SHoRT term Fuel Trim
shut down
  kikapcsol
   
shut off
  kikapcsol
   
  leállít
   
shut-down relay
  kikapcsoló relé
   
  levágó jelfogó
   
  leválasztó jelfogó
   
shut-off
  kikapcsolás
   
shut-off valve
  elzárószelep
   
  leválasztószelep
   
shutter
  hűtőzsalu
   
shuttle
  ingajáratban közlekedik
   
  ingajáratban közlekedtet
   
  ingázik
   
  űrrepülőgép
   
siamesed
  ikerelágazású
    cső
siamesed exhaust-pipe
  iker-kipufogócső
   
side acceleration
  oldalgyorsulás
   
side air bag
  oldallégzsák
   
side air bag module
  oldallégzsákmodul
   
side bar
  rugókengyel oldallapja
   
side blinker
  oldalvillogó
   
side car
  oldalkocsi
    motorkerékpáré
side clearance
  oldalirányú játék
   
side cover
  oldalburkolat
   
  oldalsó burkolat
   
side crash
  oldalirányú ütközés
   
side drive
  oldalhajtás
   
side foot step
  oldalsó fellépő
   
side gear
  rózsakerék
    differenciálműé
side impact
  oldalirányú ütközés
   
side impact air bag
  oldallégzsák
   
side impact bar
  ajtóba épített merevítőrúd
    oldalirányú ütközés ellen
side impact protection
  oldalirányú ütközés elleni védelem
    röv. SIP
side impact protection system
  oldalirányú ütközés elleni védelmi rendszer
    röv. SIPS
  oldalütközés-védelmi rendszer
    röv. SIPS
side lamp
  első helyzetjelző lámpa
   
  szélességjelző lámpa
   
side link
  rugókengyel oldallapja
   
side loader
  oldalvillás targonca
   
side marker lamp
  első helyzetjelző lámpa
   
  szélességjelző lámpa
   
side marker light
  első helyzetjelző lámpa
   
  szélességjelző lámpa
   
side member
  alvázhossztartó
   
  oldalsó hossztartó
   
side molding
  oldalsó díszléc
   
side moulding
  oldalsó díszléc
   
side play
  oldalirányú játék
   
  oldaljáték
   
side pod
  oldalsó légterelő szárny
   
side pressure
  oldalirányú nyomás
   
  oldalnyomás
   
side protection system
  oldalirányú ütközés elleni védelmi rendszer
    röv. SPS
  oldalütközés-védelmi rendszer
    röv. SPS
side repeater
  oldalsó irányjelző
   
side sill
  küszöb
   
side skirt
  küszöbspoiler
   
side step
  fellépő
   
  küszöbfellépő
   
side street
  keresztutca
   
  mellékutca
   
side valve
  oldalt elhelyezett szelep
   
side window
  oldalablak
   
  oldalsó ablak
   
side-car motorcycle
  oldalkocsis motorkerékpár
   
side-car screen
  oldalkocsi-szélvédő
    motorkerékpáré
side-cutting pliers
  oldalcsípőfogó
   
  oldalvágó csípőfogó
   
side-dump car
  oldalürítésű teherautó
   
side-guide pulley
  oldalterelő görgő
   
side-light
  helyzetjelző lámpa
   
  oldallámpa
   
  szélességjelző lámpa
   
side-loading truck
  oldalrakodó tehergépkocsi
   
side-tipping trailer
  oldalra billenő pótkocsi
   
  oldalürítéses pótkocsi
   
side-valve engine
  oldalszelepelt motor
   
side-wind
  oldalszél
   
sidelight
  helyzetjelző lámpa
   
  oldallámpa
   
  szélességjelző lámpa
   
sideslip
  farolás
   
  oldalirányú csúszás
   
sidestand
  oldaltámasz
    motorkerékpáron
sidestand switch
  oldaltámasz kapcsoló
   
sidewalk
  járda
   
sidewall
  gumiabroncs oldalfala
   
  oldalfal
   
sideways
  oldalra
   
  oldalról
   
  oldalsó
   
  oldalt
   
  oldalvást
   
sight glass
  betekintőablak
   
sign
  jel
   
  jelzés
   
  jelzőtábla
   
signal
  jel
   
  jelez
   
signal converter
  jelátalakító
   
  jelformáló
   
  jelkonverter
   
  jelváltó
   
signal level
  jelfeszültségszint
   
  jelszint
   
signal voltage
  jelfeszültség
   
signalling
  jeladás
   
  jelzés
   
  jelző
   
signalling switch
  irányjelző kapcsoló
   
signpost
  helységnévtábla
   
  jelzőtábla
   
  közúti jelzőtábla
   
silencer
  hangtompító
   
  kipufogódob
   
silencer shaft
  kiegyenlítő tengely
   
silencing chamber
  hangtompító
   
silent
  csendes
   
  zajmentes
   
silent block
  szilentblokk
    fémből és gumiból készült rezgéscsillapító elem
silent running
  csendes járás
   
  csendes működés
   
  zajtalan járás
   
silent running tire
  zajtalan futású gumiabroncs
   
silent running tyre
  zajtalan futású gumiabroncs
   
silicone grease
  szilikonzsír
   
silver-tipped spark plug
  ezüstelektródás gyújtógyertya
   
simple thread
  egybekezdésű menet
   
simple-bolt
  egybekezdésű csavar
   
simple-thread screw
  egybekezdésű csavar
   
simplified diagram
  egyszerűsített ábra
   
  egyszerűsített diagram
   
  elvi kapcsolási rajz
   
  elvi rajz
   
simulate
  modellez
   
  szimulál
   
simulated
  szimulált
   
simulated flight
  szimulált repülés
   
  szimulátorrepülés
   
simulation
  modellezés
   
  szimuláció
   
  szimulálás
   
simulation modeling
  modellezés
   
  szimulálás
   
simulation modelling
  modellezés
   
  szimulálás
   
simulator
  modell
   
  modellező berendezés
   
  oktatóberendezés
   
  szimulátor
   
simulator program
  szimulátorprogram
   
single cab
  szimplakabinos
    kétajtós, kétüléses
single carriageway
  osztatlan úttest
   
single overhead camshaft
  egy felső vezérműtengely
    röv. SOHC
single-acting
  egyoldali működésű
   
  egyszeres működésű
   
single-axle trailer
  egytengelyű pótkocsi
   
  egytengelyű utánfutó
   
single-circuit
  egykörös
   
single-circuit brake system
  egykörös fékrendszer
   
single-coil spring
  egymenetű tekercsrugó
   
single-cylinder
  egyhengeres
   
single-decker
  normál autóbusz
    nem emeletes
single-disc clutch
  egytárcsás tengelykapcsoló
   
single-disk clutch
  egytárcsás tengelykapcsoló
   
single-jet nozzle
  egyfuratos fúvóka
   
single-lane road
  egysávos út
   
single-opening jet
  egynyílású fúvóka
   
single-piston caliper
  egydugattyús féknyereg
   
single-piston calliper
  egydugattyús féknyereg
   
single-plate clutch
  egytárcsás tengelykapcsoló
   
single-purpose machine
  célgép
   
single-row ball-bearing
  egysoros golyóscsapágy
   
single-seater
  egyszemélyes
   
  együléses
   
single-stage
  egyfokozatú
   
  egylépcsős
   
  egytagú
   
single-tube shock absorber
  egycsöves lengéscsillapító
   
sink
  süllyed
   
  süllyeszt
   
sinter
  zsugorít
   
  zsugorított érc
   
  zsugorított fém
   
  zsugorítvány
   
  összesüt
   
sintered
  szinterelt
   
  zsugorított
   
  összesült
   
sintered alloy
  szinterelt ötvözet
   
  zsugorított ötvözet
   
sintered material
  zsugorított anyag
   
sintered welding electrode
  zsugorított hegesztőelektród
   
sintering
  pörkölés
   
  szinterelés
   
  zsugorítás
   
SIP
  oldalirányú ütközés elleni védelem
    röv. Side Impact Protection
sipe
  lamella
    gumiabroncs futófelületén
SIPS
  oldalirányú ütközés elleni védelmi rendszer
    röv. Side Impact Protection System
  oldalütközés-védelmi rendszer
    röv. Side Impact Protection System
SIR system
  légzsákrendszer
    röv. Supplemental Inflatable Restraint system
siren
  sziréna
   
six banger
  hathengeres motor
   
six-cylinder engine
  hathengeres motor
   
six-in-line engine
  hathengeres soros motor
   
six-lane carriageway
  hatsávos úttest
   
six-track road
  hatsávos út
   
six-wheel drive
  hatkerékhajtás
   
size deviation
  méreteltérés
   
size tolerance
  mérettűrés
   
ski bag
  sízsák
   
ski rack
  síléctartó
   
ski sack
  sízsák
   
skid
  csúszik
    kerék
  egy helyben forog
    kerék
  farol
   
  farolás
   
  kipörög
    kerék
  megcsúszik
   
skid plate
  védőlemez
    jármű alján az olajteknő, sebességváltó, differenciálmű stb. védelmére
skid-chain
  hólánc
   
skid-free road-surface
  csúszásmentes útburkolat
   
  csúszásmentes útfelület
   
skid-inducing
  csúszásveszélyes
   
skidding
  csúszás
   
  farolás
   
  kisodródás
   
  megcsúszás
   
  megfarolás
   
skidproof
  csúszásmentes
   
skipping
  rángatás
   
skirt
  dugattyúpalást
   
skirt clearance
  dugattyúpalást és hengerfal közötti hézag
   
skirt panel
  szoknyalemez
    karosszérián
slack
  belógás
   
  hézag
   
  holtjáték
   
  lazaság
   
slack adjuster
  fékpofahézag-állító
   
  holtjáték-utánállító
    féken
slacken
  csökkent
    sebességet
  meglazít
    csavart
slacking
  meglazítás
   
  utánaengedés
   
slackness
  lazaság
   
slam
  becsap
    ajtót
  bevág
    ajtót
slanting
  dőlt
   
  ferde
   
  rézsútos
   
slave cylinder
  munkahenger
   
sledgehammer
  kétkezes kalapács
   
  nagykalapács
   
sleeper cab
  hálófülke
    kamioné
sleeve
  csapágybélés
   
  hengerhüvely
   
  hüvely
   
  hüvelyez
   
  persely
   
  perselyez
   
sleeve bearing
  osztatlan csapágy
   
  perselyes csapágy
   
  siklócsapágy
   
sleeve insert
  betéthüvely
   
sleeve nut
  menetes hüvely
   
sleeve piece
  betéthüvely
   
sleeve valve
  tolattyú
    belső égésű motoré
  tolattyús szelep
   
sleeve-valve engine
  Knight-motor
   
  tolattyús motor
   
sleeved
  hüvelyezett
   
  perselyezett
   
slew
  csavarodik
   
  elfordít
   
  elfordul
    daru
  himbál
   
  himbálás
   
  himbálódzás
   
  megfordít
   
  ringás
   
slew round
  elfordul
   
  megfordul
   
  megperdül
    autó
slewable
  elfordítható
   
  forgatható
   
slewing
  csavarodás
   
  elfordulás
   
  eltolás
   
  fordulat
   
  himbálás
   
  himbálódzás
   
slewing angle
  elfordulási szög
   
  forgási szög
   
slewing area
  fordulati tér
   
  fordulószélesség
   
slewing boom
  forgó gém
   
slewing bracket
  csuklós kar
   
slewing bucket-ladder excavator
  forgó kotró
   
slewing crane
  forgódaru
   
slewing crawler
  lánctalpas forgórakodó
   
slewing device
  forgatómű
   
slewing excavator
  forgó kotrógép
   
  forgófelsővázas kotró
   
slewing gear
  forgatómű
   
  forgatószerkezet
   
slewing mechanism
  forgatómű
   
slewing motion
  elforduló mozgás
   
  forgó mozgás
   
slewing unit
  forgatómű
   
slewing-bearing
  forgócsap-csapágy
   
slewing-jib crane
  forgódaru
   
slick
  csúszós
   
  fényes
   
  síkfelület
   
slide bearing
  siklócsapágy
   
slide fit
  csúszó illesztés
   
  mozgó illesztés
   
slide gage
  tolómérce
   
  tolómérő
   
slide gauge
  tolómérce
   
  tolómérő
   
slide hammer
  csúszókalapács
   
slide rail
  állítható sín
   
  csúszósín
   
slide-valve
  tolattyú
   
slide-valve engine
  tolattyús motor
   
slider
  csúszó elem
   
  csúszó rész
   
  csúszóérintkező
    potenciométerben
  csúsztatógyűrű
   
  keresztfej
   
sliding bearing
  siklócsapágy
   
sliding clutch
  csúszó tengelykapcsoló
   
sliding gear
  tolófogaskerék
   
  tolókerék
   
sliding gearbox
  tolófogaskerekes sebességváltó
   
  tolókerekes sebességváltó
   
sliding hammer
  csúszókalapács
   
sliding roof
  tolótető
   
sliding sleeve
  csúszóhüvely
   
  szinkronozóhüvely
   
sliding wheel
  csúszókerék
   
sliding window
  tolóablak
   
sliding yoke
  csúszóvilla
   
sliding-quill gear
  fogazott tolóhüvely
   
slight turn
  enyhe kanyar
   
slinger
  olajterelő gyűrű
   
slip
  csúszás
   
  csúszik
   
  csúsztat
   
  megcsúszás
   
  megcsúszik
   
slip gage
  tolómérce
   
  tolómérő
   
slip gauge
  tolómérce
   
  tolómérő
   
slip gear
  tolófogaskerék
   
  tolókerék
   
slip-free
  csúszásmentes
   
slip-joint pliers
  állítható forgáspontú fogó
   
  változtatható forgáspontú fogó
   
slip-road
  bekötőút
   
  leágazás
    autópályáról
  ráhajtóút
    autópályára
slippage
  csúszás
   
  megcsúszás
   
slipper
  kocsifékező berendezés
    vasúton
slipping
  csúszás
   
sliproad
  bekötőút
   
  leágazás
    autópályáról
  ráhajtóút
    autópályára
slipstream
  légcsavarsugár
   
  légcsavarszél
   
slit nut
  koronás anya
   
slitted
  hornyolt
   
  réselt
   
slitting cutter
  horonymaró
   
slope
  emelkedő
   
  lejt
   
  lejtő
   
sloping
  ferde
   
  lejtős
   
slot
  bemetszés
   
  ékhorony
   
  hasíték
   
  horony
   
  nyílás
   
  rés
   
slot link
  kulisszás vezérlés
   
slot washer
  hasított alátét
   
slot-and-crank drive
  kulisszás hajtás
   
slot-headed screw
  hornyos fejű csavar
   
slotted
  hasított
   
  hornyolt
   
  réselt
   
slotted brake disc
  hornyolt féktárcsa
   
slotted brake disc rotor
  hornyolt féktárcsa
   
slotted brake disk
  hornyolt féktárcsa
   
slotted brake disk rotor
  hornyolt féktárcsa
   
slotted brake rotor
  hornyolt féktárcsa
   
slotted crankplate
  kulissza
   
  kulisszatárcsa
   
slotted frame
  kulisszakeret
   
slow down
  lefékez
   
  lelassít
   
  lelassul
   
SLR
  statikus terhelt sugár
    gumiabroncsé, röv. Static Loaded Radius
small batch production
  kissorozatú gyártás
   
  kisszériás gyártás
   
small end
  dugattyúvég
   
  hajtórúd dugattyú felőli vége
   
small-end bush
  dugattyúcsapszeg-persely
    hajtórúdé
smart card
  intelligens kártya
   
smart key
  intelligens kulcs
   
smashed car
  karambolos autó
   
  törött autó
   
  összetört autó
   
smashed vehicle
  karambolos jármű
   
  összetört jármű
   
smelting furnace
  olvasztókemence
   
smog
  füstköd
   
  szmog
   
smoke
  füst
   
  füstöl
   
smoked glass
  füstüveg
   
  füstös üveg
   
smoking
  füstölés
   
  füstölgés
   
  gőzölgés
   
  kormozás
   
smoky
  füstölgő
   
  füstös
   
smoky exhaust
  füstölés
    kipufogóé
smooth tire
  sima gumiabroncs
   
smooth tyre
  sima gumiabroncs
   
smooth-running
  egyenletes járású
   
smoothness
  egyenletesség
   
  simaság
   
smoothrunning
  egyenletes járású
   
SMPI
  szekvenciális hengerenkénti befecskendezés
    röv. Sequential Multi Port Injection
smut
  bekormoz
   
  bemocskol
   
  beszennyez
   
  kormoz
   
  korom
   
  piszok
   
snap ring
  rögzítőgyűrű
   
  Seeger-gyűrű
   
snap ring pliers
  biztosítógyűrű-fogó
   
  rögzítőgyűrű-fogó
   
  Seegergyűrű-fogó
   
snap-on
  bekattanó
   
  felcsatolható
   
  rákattintható
   
  rugós
   
snatch
  elkap
   
  elragad
   
  kiragad
   
  kiránt
   
  megragadás
   
snatch brake
  kilincsfék
   
snatching
  elkapás
   
  elragadás
   
  kiragadás
   
  kirántás
   
  rángatás
   
  rántás
   
SNG
  szintetikus földgáz
    röv. Synthetic Natural Gas
sniffing car
  szippantókocsi
   
sniffing truck
  szippantókocsi
   
snow chain
  hólánc
   
snow chains
  hólánc
   
snow-blowing machine
  hómaró-hószóró
   
  hómarógép
   
snow-tire
  téli gumi
   
  téli gumiabroncs
   
snow-tyre
  téli gumi
   
  téli gumiabroncs
   
snowplough
  hóeke
   
  hókotró
   
  hótoló lemez
   
snug
  meghúz
    csavart
  pontosan illeszkedik
   
  szoros illeszkedés
   
Society of Automotive Engineers
  Autóipari Mérnökök Szövetsége
    röv. SAE
socket
  aljzat
   
  csatlakozóaljzat
   
  dugaszolóaljzat
   
  foglalat
   
  hüvely
   
  persely
   
  tok
   
socket cap
  belső kulcsnyílású csavarfej
   
  belső nyílású csavarfej
   
socket cap screw
  belső kulcsnyílású csavar
   
socket head
  belső nyílású csavarfej
   
socket head screw
  belső kulcsnyílású csavar
   
socket set
  dugókulcskészlet
   
socket set screw
  belső kulcsnyílású hernyócsavar
   
socket spanner
  csőkulcs
   
  dugókulcs
   
socket wrench
  csőkulcs
   
  dugókulcs
   
soft top
  puhatető
   
soft water
  lágy víz
   
softness
  lágyság
   
  puhaság
   
software
  szoftver
   
SOHC
  egy felső vezérműtengely
    röv. Single OverHead Camshaft
solar power
  napenergia
   
solar-powered
  napenergiával működő
   
solar-tinted glass
  napvédő üveg
   
solder
  forraszanyag
   
  forraszt
   
  forrasztóanyag
   
  forrasztószer
   
  hozzáforraszt
   
  lágyforrasz
   
  megforraszt
   
  összeforraszt
   
soldered
  forrasztott
   
soldering
  forrasztás
   
soldering iron
  forrasztópáka
   
solenoid
  mágnestekercs
   
  szolenoid
   
solenoid switch
  mágneskapcsoló
   
  szolenoid kapcsoló
   
solenoid valve
  elektromágneses szelep
   
  mágnesszelep
   
  szolenoid szelep
   
solid axle housing
  merev hátsó híd
   
  merev híd
   
solid coupling
  merev tengelykapcsoló
   
solid fuel
  szilárd üzemanyag
   
solid head
  osztatlan hajtórúdfej
   
  zárt hajtórúdfej
   
solid line
  folytonos vonal
   
  záróvonal
    úttesten
solid state
  szilárdtest
    félvezető eszköz
solid tire
  tömör gumiabroncs
   
solid tyre
  tömör gumiabroncs
   
solid-cast
  egy darabban öntött