jarmuszotar
new word
searchbox
advertise
contact
huntranslator google
magyar
english
car picture
 
 
a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
yz

952 results found for 'm':

M/T
  manuális sebességváltó
    röv. Manual Transmission
macadam
  makadám
   
  makadámút
   
macadam pavement
  makadám útburkolat
   
macadam road
  makadámút
   
macadamized road
  makadámút
   
machine bolt
  gépcsavar
   
  gépipari csavar
   
machine building
  gépgyártás
   
machine chain
  géplánc
   
machine engineering
  gépészet
   
  gépgyártás
   
machine error
  géphiba
   
  gépi hiba
   
machine fault
  géphiba
   
  gépi hiba
   
machine hour
  gépidő
   
  gépóra
   
machine oil
  gépolaj
   
machine screw
  gépcsavar
   
  gépipari csavar
   
machine tool
  munkagép
   
  szerszámgép
   
machine-tool control
  szerszámgépvezérlés
   
machine-tool programming
  szerszámgépek programozása
   
machinery oil
  gépolaj
   
machining
  forgácsolás
   
  forgácsoló alakítás
   
  forgácsoló megmunkálás
   
  gépi megmunkálás
   
machinist
  gépész
   
  gépkezelő
   
  géptervező
   
  mozdonyvezető
   
MacPherson strut
  MacPherson rugóstag
   
MAF sensor
  légtömegmérő
    röv. Mass Air Flow sensor
mag wheel
  magnézium keréktárcsa
   
  magnéziumötvözet keréktárcsa
   
maglev train
  lebegő mágnesvasút
    röv. magnetic levitation train
  mágnesvasút
    röv. magnetic levitation train
magnesium wheel
  magnézium keréktárcsa
   
  magnéziumötvözet keréktárcsa
   
magnet
  gyújtómágnes
   
  indítómágnes
   
magnet clutch
  mágneses tengelykapcsoló
   
magnetic brake
  elektromágneses fék
   
  mágnesfék
   
magnetic braking
  elektromágneses fékezés
   
magnetic clutch
  mágneses tengelykapcsoló
   
magnetic coil
  gerjesztőtekercs
   
  mágnestekercs
   
magnetic flux
  mágneses fluxus
   
  mágneses hegesztőpor
   
magnetic rail
  mágneses sín
   
magnetic ride control
  mágneses lengéscsillapító-szabályozás
    röv. MRC
magnetic spark plug socket
  mágneses gyertyakulcs
   
magnetic speed variable assist
  mágneses sebességfüggő rásegítésű szervokormány
    röv. MSVA
magnetic switch
  mágneskapcsoló
   
magnetic thermal relay
  mágneses hőrelé
   
magnetic train
  mágnesvasút
   
magnetic transmission
  mágneses tengelykapcsoló
   
magneto
  gyújtómágnes
   
magneto ignition
  mágnesgyújtás
   
magneto inductor
  gyújtómágnes
   
magneto shaft
  gyújtómágnestengely
   
magneto stator
  mágneses állórész
   
magneto timing
  gyújtásbeállítás
    mágnesgyújtás esetén
main air tank
  légfék főlégtartálya
   
main beam
  országúti fény
   
  országúti fényszóró
   
  távolsági fény
   
  távolsági fényszóró
   
main bearing
  főcsapágy
   
  forgattyústengely-csapágy
   
main bearing cap
  forgattyústengely-csapágyfedél
   
main bearing shell
  főcsapágycsésze
   
main brake-cylinder
  főfékhenger
   
main contact
  munkaérintkező
    relén
main drive pinion
  differenciálmű kúpkereke
   
main frame
  alvázkeret
   
main gear
  főfogaskerék
   
main injection
  főbefecskendezés
   
main jet
  főfúvóka
   
main line
  alapvezeték
   
  főág
    vasúton
  főútvonal
   
  fővezeték
   
main road
  főútvonal
   
main route
  főútvonal
   
main station
  főpályaudvar
   
main street
  főutca
   
main-line electrification
  fővonali villamosítás
    vasúton
maintain
  gondoz
   
  karbantart
   
maintaining
  karbantartás
   
maintenance
  gondozás
   
  karbantartás
   
maintenance costs
  karbantartási költségek
   
maintenance data
  karbantartási adatok
   
maintenance manual
  karbantartási kézikönyv
   
  karbantartási útmutató
   
maintenance plan
  karbantartási terv
   
maintenance-free
  karbantartásmentes
   
  karbantartást nem igénylő
   
major road
  főútvonal
   
make
  csinál
   
  előállít
   
  fajta
   
  forma
   
  gyárt
   
  gyártmány
   
  készít
   
  kivitel
   
  márka
   
  termel
   
make-and-break ignition
  megszakításos gyújtás
   
make-contact unit
  munkaáramú érintkező
   
  munkaérintkező
   
  záróérintkező
   
male connector
  csatlakozódugó
   
male gage
  dugós idomszer
   
  furatidomszer
   
male gauge
  dugós idomszer
   
  furatidomszer
   
male screw
  csavar
   
  külső csavarmenet
   
malfunction
  hibás működés
   
  hibásan működik
   
  meghibásodás
   
  működési hiba
   
malfunction indicator lamp
  hibajelző lámpa
    röv. MIL
malleable
  alakítható
   
  formálható
   
  kalapálható
   
  képlékeny
   
  kovácsolható
   
  nyomással alakítható
   
  nyújtható
   
malleable cast-iron
  temperöntvény
   
malleable iron
  alakítható vas
   
MAM
  megengedett legnagyobb össztömeg
    röv. maximum allowed mass
mandatory inspection
  kötelező átvizsgálás
   
mandatory service
  kötelező szerviz
   
mandrel
  esztergatüske
   
  forgótengely
   
  fúrótengely
   
  kifúr
   
  kúpos tüske
   
  tágít
   
  tágítótüske
   
  tüske
   
maneuver
  manőverez
   
maneuverability
  irányíthatóság
   
  kormányozhatóság
   
  manőverezhetőség
   
maneuverable
  fordulékony
   
  irányítható
   
  kezelhető
   
  kormányozható
   
  könnyen mozgó
   
  mozgatható
   
maneuvering
  manőverezés
   
  manőverező
   
manifold
  kipufogócsonk
   
  szívócsonk
   
Manifold Absolute Pressure sensor
  szívócsonk abszolút nyomásmérője
    röv. MAP sensor
manifold air temperature sensor
  beszívott levegő hőmérséklet-érzékelő
    röv. MAT sensor
manoeuvrability
  irányíthatóság
   
  kormányozhatóság
   
  manőverezhetőség
   
manoeuvrable
  fordulékony
   
  irányítható
   
  kezelhető
   
  kormányozható
   
  könnyen mozgó
   
  mozgatható
   
manoeuvre
  manőverez
   
manoeuvring
  manőverezés
   
  manőverező
   
manometer
  manométer
   
  nyomásmérő
   
manual
  kézi irányítású
   
  kézi kezelésű
   
  manuális
   
manual car wash
  kézi autómosó
   
manual choke
  kézi szívató
   
  manuális szívató
   
manual control
  kézi irányítás
   
  kézi működtetés
   
  kézi szabályozás
   
  kézi vezérlés
   
  manuális irányítás
   
  manuális működtetés
   
  manuális szabályozás
   
  manuális vezérlés
   
Manual Transmission
  manuális sebességváltó
    röv. M/T
manually-operated
  kézi működtetésű
   
  kézzel működtetett
   
manufacturer
  gyártó
   
manufacturing
  előállítás
   
  gyári
   
  gyártás
   
  gyártási
   
  termelés
   
manufacturing defect
  gyári hiba
   
  gyártási hiba
   
manufacturing process
  gyártási eljárás
   
  gyártástechnológia
   
MAP
  szívócsőnyomás
    röv. Manifold Air Pressure
map disc
  térképlemez
    navigációs rendszerhez
map lamp
  térképlámpa
   
  térképolvasó lámpa
   
map pocket
  ajtózseb
   
  térképzseb
   
MAP sensor
  szívócsonk abszolút nyomásmérője
    röv. Manifold Absolute Pressure sensor
marine engine
  hajómotor
   
mark
  jel
   
  jelölés
   
  márka
   
  típus
   
market share
  piaci részesedés
   
marketing
  értékesítés
   
  forgalombahozatal
   
  marketing
   
  piackutatás
   
marking die
  bélyegző szerszám
   
  betűbeütő szerszám
   
marking rod
  szélességjelző rúd
   
marking tool
  jelölőszerszám
   
MASC
  Mitsubishi aktív menetstabilizáló
    röv. Mitsubishi Active Stability Control
Maserati Stability Program
  Maserati menetstabilizáló rendszer
    röv. MSP
Mass Air Flow sensor
  légtömegmérő
    röv. MAF sensor
mass air sensor
  légtömegmérő
   
mass center
  súlypont
   
  tömegközéppont
   
mass centre
  súlypont
   
  tömegközéppont
   
mass contact
  testelés
   
  testelőérintkező
   
  testzárlat
   
mass flowmeter
  átfolyásmennyiség-mérő
   
  tömegáramlás-mérő
   
mass per volume
  térfogattömeg
   
mass transport
  anyagszállítás
   
  tömegközlekedés
   
  tömegtranszport
   
mass transportation
  anyagszállítás
   
  tömegközlekedés
   
  tömegtranszport
   
mast
  kormányoszlop
   
master cylinder
  főfékhenger
   
master pin
  főcsap
   
  vezércsap
   
master switch
  főkapcsoló
   
mastic asphalt
  öntött aszfalt
   
mat
  lábszőnyeg
   
MAT sensor
  beszívott levegő hőmérséklet-érzékelő
    röv. Manifold Air Temperature sensor
match
  egyeztet
   
  illeszt
   
  párosít
   
  összeegyeztet
   
  összeillik
   
match mark
  illesztési jelzés
   
  összejelölés
   
matched
  illeszkedő
   
  illesztett
   
  összepárosított
   
matching
  illesztés
   
  passzítás
   
  összeillesztés
   
  összepasszítás
   
material defect
  anyaghiba
   
material quality
  anyagminőség
   
materials handling
  anyagemelés
   
  anyaghordás
   
  anyagmozgatás
   
  anyagrakodás
   
  anyagszállítás
   
mating
  érintkező
   
  illeszkedés
   
  kapcsolódás
   
  összeillő
   
  összetartozó
   
mating face
  érintkező felület
   
  illeszkedő felület
   
  kapcsolódó felület
   
mating gears
  kapcsolódó fogaskerekek
   
mating surface
  illeszkedő felület
   
maximum allowed mass
  megengedett legnagyobb össztömeg
    röv. MAM
maximum boost
  maximális töltőnyomás
   
maximum clearance
  legnagyobb hézag
   
  legnagyobb játék
   
maximum load
  legnagyobb terhelés
   
maximum output
  legnagyobb teljesítmény
   
  maximális teljesítmény
   
  teljesítménymaximum
   
maximum pressure
  csúcsnyomás
   
  legnagyobb nyomás
   
maximum speed
  legnagyobb fordulatszám
   
  legnagyobb sebesség
   
maximum take-off weight
  legnagyobb felszállási tömeg
    röv. MTOW
MC
  mágneses tengelykapcsoló
    röv. Magnetic Clutch
measure
  megmér
   
  mér
   
measured value
  mért érték
   
measurement
  mérés
   
  méret
   
  mérték
   
  nagyság
   
measurement accuracy
  mérési pontosság
   
measurement domain
  mérési tartomány
   
measuring
  mérés
   
  méret
   
  mérték
   
  nagyság
   
measuring apparatus
  mérőberendezés
   
  mérőműszer
   
measuring head
  érzékelőfej
   
  mérőfej
   
  szonda
   
measuring instrument
  mérőműszer
   
measuring kit
  mérőkészlet
   
measuring limit
  méréshatár
   
measuring precision
  mérési pontosság
   
measuring probe
  érzékelőfej
   
  mérőfej
   
  szonda
   
measuring range
  mérési tartomány
   
measuring system
  mérőrendszer
   
measuring value
  mért érték
   
mechanic
  géplakatos
   
  mechanikus
   
  műszerész
   
  szerelő
   
mechanical engineering
  gépészet
   
  gépgyártás
   
mechanical steering gear
  mechanikus kormánymű
   
mechanical stress
  mechanikai feszültség
   
  mechanikai igénybevétel
   
  mechanikus feszültség
   
  mechanikus igénybevétel
   
mechanism
  gépezet
   
  mechanizmus
   
  szerkezet
   
mechanized vehicle
  gépjármű
   
mechanized welding
  gépesített hegesztés
   
median lane
  középső forgalmi sáv
   
medium
  átlagos
   
  eszköz
   
  hordozó
   
  közeg
   
  közép-
   
  közepes
   
  szer
   
meet
  illeszt
   
  összeköt
   
melting point
  olvadáspont
   
melting temperature
  olvadáspont
   
member
  alkatrész
   
  elem
   
  tag
   
mesh
  fogaskerekek kapcsolódása
   
  kapcsolódik
   
  összeakaszkodik
   
mesh grill
  hálós hűtőrács
   
mesh grille
  hálós hűtőrács
   
mesh side vent
  oldalsó szellőzőrács
   
meshing
  kapcsolás
    fogaskerekeké
  kapcsolódás
    fogaskerekeké
metal
  fém
   
metal alloy
  fémötvözet
   
metal case
  fémburkolat
   
  fémház
   
metal clip
  fémkapocs
   
metal covering
  fémborítás
   
  fémburkolat
   
metal cutting
  fémforgácsolás
   
  fémvágás
   
  forgácsoló megmunkálás
   
metal fitter
  géplakatos
   
metal frame
  fémkeret
   
  fémváz
   
metal framing
  fémkeret
   
  fémváz
   
metal gasket
  fémtömítés
   
metal insert
  fémbetét
   
metal mesh grill
  fémhálós hűtőrács
   
metal mesh grille
  fémhálós hűtőrács
   
metal pigment
  fémpigment
   
metal plate
  fémlap
   
  fémlemez
   
metal seal
  fémtömítés
   
metal spraying
  fémszórás
   
metal-braided wire
  fémszövet vezeték
   
metal-fabric gasket
  fémszövet tömítés
   
metal-spray gun
  fémszóró pisztoly
   
metal-spraying gun
  fémszóró pisztoly
   
metallic packing
  fémtömítés
   
metallic paint
  fémfesték
   
  metálfényezés
   
  metálfesték
   
metallic pigment
  fémpigment
   
metallization
  fémbevonás
   
  fémezés
   
metallizing
  fémbevonás
   
  fémbevonó
   
  fémezés
   
  fémezési eljárás
   
  fémező
   
  fémszórás
   
  krómozás
   
  krómozó
   
metallurgic
  fémipari
   
  kohászati
   
  metallurgiai
   
  vasipari
   
metallurgical
  fémipari
   
  kohászati
   
  metallurgiai
   
  vasipari
   
metallurgy
  fémgyártás
   
  fémkohászat
   
  kohászat
   
  kohászattan
   
  metallurgia
   
metalwork
  fémek megmunkálása
   
  fémkészítmény
   
  lakatosmunka
   
  test
   
metalworking
  fémfeldolgozás
   
  fémmegmunkálás
   
meter
  mér
   
  mérőberendezés
   
  mérőeszköz
   
  mérőműszer
   
  méter
   
  parkolóóra
   
  számláló
   
  számlálóműszer
   
meter error
  műszerhiba
   
meter panel
  mérőműszertábla
   
  műszerfal
   
metering
  adagolás
   
  adagoló
   
  kimérés
   
  megmérés
   
  mérés
   
  mérő
   
metering equipment
  jelzőműszer
   
  mérőberendezés
   
  mérőműszer
   
metering hole
  mérőnyílás
   
metering instrument
  mérőberendezés
   
  mérőkészülék
   
metering jet
  adagolószivattyú
   
metering pump
  adagoló tápszivattyú
   
metering valve
  adagolószelep
   
methanol
  metil-alkohol
   
methanol-water injection
  metanol-víz befecskendezés
    röv. MW50
method
  eljárás
   
  mód
   
  módszer
   
metre
  méter
   
metric
  méterrendszer
   
  metrikus
   
metric bolt
  metrikus csavar
   
metric gear
  metrikus fogaskerék
   
metric measure
  metrikus méret
   
metric screw-thread
  métermenet
   
  metrikus csavarmenet
   
metric system
  méterrendszer
   
metric thread
  métermenet
   
  metrikus csavarmenet
   
metric ton
  tonna
    1000 kg
metric tonne
  tonna
    1000 kg
metro
  földalatti vasút
   
  metró
   
metrology
  méréstan
   
  mértékrendszer
   
  metrológia
   
metropolitan
  földalatti vasút
   
  metró
   
MFI
  hengerenkénti üzemanyag-befecskendezés
    röv. Multiport Fuel Injection
microcar
  mopedautó
   
micrometer
  mikrométer
   
micrometric screw
  mikrométercsavar
   
micrometrical screw
  mikrométercsavar
   
microphone
  mikrofon
   
microswitch
  mikrokapcsoló
   
microwave
  mikrohullám
   
  mikrohullámú
   
mid-engine
  középmotor
   
mid-engine design
  középmotoros kialakítás
   
mid-engined car
  középmotoros autó
   
mid-gear position
  középállás
   
mid-mounted
  középre szerelt
   
mid-stroke
  löket közepe
   
middle shaft
  előtéttengely
   
midget motor
  törpemotor
   
midweight
  középnehéz
   
MIL
  hibajelző lámpa
    röv. Malfunction Indicator Lamp
  motorhibajelző lámpa
    röv. engine Malfunction Indicator Lamp
milage
  futásteljesítmény
   
  mérföldjelzés
   
  mérföldteljesítmény
   
mile
  mérföld
    1,609344 kilométer
mile-post
  kilométerkő
   
  mérföldkő
   
mileage
  futásteljesítmény
   
  mérföldjelzés
   
  mérföldteljesítmény
   
mileage counter
  mérföldszámláló
   
  távolságmérő
   
mileage indicator
  mérföldszámláló
   
  távolságmérő
   
mileage recorder
  mérföldszámláló
   
  távolságmérő
   
mileometer
  mérföldóra
   
  mérföldszámláló óra
   
miles per gallon
  mérföld per gallon
    röv. mpg
miles per hour
  mérföld per óra
    röv. mph
milestone
  mérföldkő
   
military vehicle
  katonai jármű
   
milled nut
  fényes anya
   
miller
  marógép
   
millimetre pitch
  métermenet
   
  metrikus csavarmenet
   
milometer
  mérföldóra
   
  mérföldszámláló óra
   
min
  perc
   
mineral lubricating oil
  ásványi kenőolaj
   
  kőolajbázisú kenőolaj
   
mineral oil
  ásványolaj
   
  kőolaj
   
  nyersolaj
   
mini
  törpeautó
   
miniaturize
  miniatürizál
   
miniaturized
  miniatűr
   
  miniatürizált
   
minibus
  kisbusz
   
  minibusz
   
minicar
  törpeautó
   
minimum clearance
  legkisebb hézag
   
  legkisebb játék
   
minimum nozzle area
  legkisebb fúvóka-keresztmetszet
   
minimum performance
  legkisebb teljesítmény
   
minimum value
  minimális érték
   
minor diameter
  csavar belső átmérője
   
minor road
  alsóbbrendű út
   
minus thread
  csavarszár átmérőjével megegyező külső átmérőjű menet
   
mirror
  tükör
   
mirror casing
  tükörház
   
mirror cover
  tükörburkolat
   
  visszapillantó tükör burkolata
   
mirror foil
  tükörbevonat
   
  tükörfoncsor
   
mirror glass
  tükörüveg
   
mirror heater
  tükörfűtés
   
mirror heater switch
  tükörfűtés kapcsoló
   
mirror heating
  tükörfűtés
   
mirrorscope
  visszapillantó tükör
   
misadjustment
  hibás beállítás
   
  rossz illesztés
   
misaligned
  nem egytengelyű
   
  nem tengelyben fekvő
   
  nem vonalban fekvő
   
  rosszul beállított
   
misalignment
  eltérés az egytengelyűségtől
   
  helytelen beállítás
   
  rossz beállítás
   
misconnection
  helytelen bekötés
   
misfire
  gyújtáskihagyás
   
  hibás gyújtás
   
  kihagy
    gyújtás
misfit
  hibás illesztés
   
  rossz illesztés
   
  rosszul illeszt
   
mismatch
  helytelen párosítás
   
  helytelen összeállítás
   
  hibás illesztés
   
  hibásan állít össze
   
  rossz illesztés
   
  rosszul illeszt
   
mismatched
  rosszul illesztett
   
mismatching
  rossz illesztés
   
misoperate
  rosszul kezel
   
misoperation
  hibás kezelés
   
  rossz kezelés
   
misrun
  kihagyásos járás
   
miss
  kihagy
    gyújtás
  kihagyás
    gyújtásé
missed
  elmaradt
   
  kihagyott
   
misuse
  helytelenül használ
   
  nem rendeltetésszerűen használ
   
mitre
  45°-os kúpfogaskerék
   
  félderékszögű kúpfogaskerék
   
mitre gear
  45°-os kúpfogaskerék
   
  félderékszögű kúpfogaskerék
   
mitre-wheel gearing
  derékszögű kúpkerékáttétel
   
mitring
  ferde illesztés
   
Mitsubishi Active Stability Control
  Mitsubishi aktív menetstabilizáló
    röv. MASC
Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system
  Mitsubishi innovatív elektronikus szelepvezérlési rendszer
    röv. MIVEC
MIVEC
  Mitsubishi innovatív elektronikus szelepvezérlési rendszer
    röv. Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system
mixed consumption
  vegyes fogyasztás
   
mixing nozzle
  keverőfúvóka
   
mixing ratio
  keverési arány
   
mixture
  keverék
   
mixture lubrication
  keverékkenés
   
  keverékolajozás
   
mixture pump
  keverékadagoló szivattyú
   
mixture ratio
  keverési arány
   
mixture strength
  keverékminőség
    üzemanyag-levegő keveréké
mobile home
  lakókocsi
   
mobile workshop
  műhelykocsi
   
mode
  eljárás
   
  mód
   
  módszer
   
mode switch
  üzemmódkapcsoló
   
model
  makett
   
  modell
   
model code
  típuskód
   
model year
  modellév
   
modification
  átalakítás
   
  módosítás
   
  változat
   
  változtatás
   
modified
  átalakított
   
  módosított
   
modify
  átalakít
   
  átalakul
   
  megváltozik
   
  megváltoztat
   
  módosít
   
  módosul
   
  változtat
   
modular
  moduláris
   
modulate
  módosít
   
  modulál
   
modulated
  modulált
   
modulating
  moduláció
   
  modulációs
   
  modulálás
   
  moduláló
   
modulation
  moduláció
   
  modulálás
   
module
  alapegység
   
  cserélhető egység
   
  egység
   
  építőelem
   
  modul
   
  modulblokk
   
  modulegység
   
  modulelem
   
  szerelvényegység
   
mogas
  motorbenzin
   
moisture
  nedvesség
   
  nedvességtartalom
   
  páratartalom
   
molding
  fröccsöntés
   
  préselés
   
  sajtolás
   
  sajtolás
   
  sajtolt díszléc
   
  szegély
   
moment
  nyomaték
   
moment curve
  nyomatékgörbe
   
momentum
  lendület
   
  nyomaték
   
MON
  motoroktánszám
    röv. Motor Octane Number
monitor system
  felügyelőrendszer
   
monitoring point
  mérési hely
   
  mérési pont
   
monkey-wrench
  állítható csavarkulcs
   
  franciakulcs
   
monoblock
  egy darabban öntött
   
monocab
  egyterű
    karosszéria-kialakítás
monocoque
  héjszerkezet
   
monocoque fuselage
  héjszerkezetes repülőgéptörzs
   
  héjtörzs
   
monocoque wing
  héjszárny
   
  héjszerkezetes szárny
   
monojet
  egyfúvókás
   
monotube shock absorber
  egycsöves lengéscsillapító
   
monster truck
  óriáskerekű
   
moonroof
  holdfénytető
    átlátszó anyagból készült napfénytető
moped
  segédmotoros kerékpár
   
MOT test
  műszaki vizsga
    röv. Ministry of Transportation (UK)
motalco
  motalkó
    etil-alkohollal kevert benzin
  motoralkohol
    etil-alkohollal kevert benzin
mother-in-law seat
  hátsó pótülés
   
motion
  hajtómű
   
  mechanizmus
   
  mozgás
   
  mozgásvezérlés
   
  szerkezet
   
motion rod
  mozgatórúd
   
motometer
  elmozdulásmérő műszer
   
  mozgásmérő műszer
   
motor
  autózik
   
  hajtómű
   
  motor
   
  motoros
   
  motorozik
   
motor accident
  autóbaleset
   
motor bicycle
  motor
   
  motorbicikli
   
  motorkerékpár
   
motor bike
  motor
   
  motorbicikli
   
  motorkerékpár
   
motor bogie
  hajtott forgóalváz
   
  hajtott forgóváz
   
  hajtott forgózsámoly
   
  motoros forgóalváz
   
  motoros forgóváz
   
  motoros forgózsámoly
   
motor bonnet
  motorházfedél
   
  motorháztető
   
motor bracket
  motortartó bak
   
motor cab
  taxi
   
motor car
  autó
   
  gépkocsi
   
motor caravan
  lakóautó
   
motor control
  motorvezérlés
   
motor cowl
  motorház
   
motor drive
  motoros hajtás
   
  motoros meghajtás
   
motor fuel
  motorüzemanyag
   
motor gasoline
  motorbenzin
   
motor hearse
  halottszállító autó
   
motor home
  lakóautó
   
motor hood
  motorházfedél
   
  motorháztető
   
motor knocking
  motorkopogás
   
motor lorry
  teherautó
   
  tehergépkocsi
   
motor octane number
  motoroktánszám
   
motor oil
  motorolaj
   
motor oil pressure switch
  motorolajnyomás-kapcsoló
   
motor operator
  állítómotor
   
  szervomotor
   
motor overhaul
  motorjavítás
   
motor pool
  autóállomány
   
  autópark
   
  gépkocsiállomány
   
  gépkocsipark
   
motor position sensor
  motorhelyzet érzékelő
    röv. MPS
  motorpozíció érzékelő
    röv. MPS
motor scooter
  robogó
   
motor show
  autókiállítás
   
  automobil-kiállítás
   
  szalon
   
motor speed
  motorfordulatszám
   
motor speed control
  motorfordulatszám-szabályozás
   
motor speed controller
  motorfordulatszám-szabályozó
   
motor speed governor
  motorfordulatszám-szabályozó
   
motor stand
  motortartó állvány
   
motor tire
  autóabroncs
   
motor traffic tunnel
  közúti alagút
   
motor tricycle
  háromkerekű motorkerékpár
   
motor tyre
  autóabroncs
   
motor vehicle
  gépjármű
   
  gépkocsi
   
motor vehicle credit
  gépjárműhitel
   
motor vehicle dealer
  gépjármű-kereskedő
   
  járműkereskedő
   
motor-boat
  motorcsónak
   
motor-car body
  autókarosszéria
   
  gépkocsi-karosszéria
   
  kocsiszekrény
   
motor-car chassis
  autóalváz
   
  gépkocsialváz
   
motor-car construction
  autógyártás
   
  gépkocsigyártás
   
motor-car industry
  autóipar
   
  gépkocsiipar
   
motor-coach
  távolsági autóbusz
   
motor-cycle
  motorbicikli
   
  motorkerékpár
   
motor-cycle engine
  motorkerékpár-motor
   
motor-cycling
  motorkerékpározás
   
  motorozás
   
motor-driven
  motorhajtású
   
motor-operated
  motorhajtású
   
  motorral működtetett
   
motor-race
  autóverseny
   
motor-school
  autósiskola
   
  autóvezető iskola
   
  gépjárművezető-iskola
   
motorcaravan
  lakóautó
   
motorcoach
  távolsági autóbusz
   
motorcycle
  motorkerékpár
   
motorcycle saddle
  motorkerékpár-nyereg
   
motorcycle with side-car
  oldalkocsis motorkerékpár
   
motorhome
  lakóautó
   
motoring
  autósport
   
  autózás
   
  hajtó
   
  motorozás
   
  motorsport
   
  mozgató
   
motorist
  autós
   
motorization
  gépesítés
   
  motorizáció
   
  motorizálás
   
motorized
  gépesített
   
motorroad
  autóút
   
motorway
  autópálya
   
motorway sticker
  autópálya matrica
   
motorworks
  motorgyár
   
moulded plastic
  préselt műanyag
   
  sajtolt műanyag
   
moulding
  díszléc
   
  fröccsöntés
   
  préselés
   
  sajtolás
   
  sajtolt díszléc
   
  szegély
   
mount
  állvány
   
  beszerel
   
  felszerel
   
  ráerősít
   
  rászerel
   
  tartó
   
  összeállít
   
  összeszerel
   
mountainous road
  hegyi út
   
mounted
  felerősített
   
  felszerelt
   
  függesztett
    mezőgazdasági gép
mounting
  állvány
   
  felerősítés
   
  felszerelés
   
  ráerősítés
   
  rászerelés
   
  szerelés
   
  szerelési
   
  összeállítás
   
  összeszerelés
   
mounting base
  tartóalap
   
  tartóelem
   
mounting bolt
  rögzítőcsavar
   
  tartócsavar
   
mounting bracket
  szerelőkengyel
   
  szerelőkeret
   
  tartókengyel
   
mounting error
  szerelési hiba
   
mounting flange
  beépítőkarima
   
  szerelőkarima
   
mounting point
  felfogatási pont
   
  felfüggesztési pont
   
mounting screw
  illesztőcsavar
   
  rögzítőcsavar
   
mounting stud
  illesztőcsap
   
mountings
  alkatrészek
   
  szerelvények
   
  szerkezeti elemek
   
movable
  áthelyezhető
   
  elmozdítható
   
  elmozgatható
   
  elszállítható
   
  hordozható
   
  mozgatható
   
moveable
  áthelyezhető
   
  elmozdítható
   
  elmozgatható
   
  elszállítható
   
  hordozható
   
  mozgatható
   
moving back
  hátramenet
   
moving part
  mozgó alkatrész
   
mpg
  mérföld per gallon
    röv. miles per gallon
mph
  mérföld per óra
    röv. miles per hour
MPI
  hengerenkénti befecskendezés
    röv. Multi Port Injection
MPS
  motorhelyzet érzékelő
    röv. Motor Position Sensor
  motorpozíció érzékelő
    röv. Motor Position Sensor
MPV
  egyterű
    röv. Multi Purpose Vehicle
  többcélú jármű
    röv. Multi Purpose Vehicle
MRC
  mágneses lengéscsillapító-szabályozás
    röv. Magnetic Ride Control
MSP
  Maserati menetstabilizáló rendszer
    röv. Maserati Stability Program
MSRP
  gyártó által ajánlott kiskereskedelmi ár
    röv. Manufacturer's Suggested Retail Price
MSVA
  mágneses sebességfüggő rásegítésű szervokormány
    röv. Magnetic Speed Variable Assist
MT
  manuális sebességváltó
    röv. Manual Transmission
MTOW
  legnagyobb felszállási tömeg
    röv. Maximum Take-Off Weight
mud apron
  sárvédő kötény
   
mud flap
  sárvédő gumi
   
mudguard
  sárfogó
   
  sárhányó
   
  sárvédő
   
muffler
  hangtompító dob
   
  kipufogódob
   
multi port injection
  hengerenkénti befecskendezés
    röv. MPI
Multi Purpose Vehicle
  egyterű
    röv. MPV
  többcélú jármű
    röv. MPV
multi-disc clutch
  többtárcsás tengelykapcsoló
   
multi-disk clutch
  többtárcsás tengelykapcsoló
   
multi-fuel engine
  multi-fuel motor
   
  többféle üzemanyaggal működő motor
   
multi-link rear suspension
  többlengőkaros hátsó felfüggesztés
   
multi-link suspension
  többlengőkaros felfüggesztés
   
multi-plate clutch
  többtárcsás tengelykapcsoló
   
  többtárcsás tengelykapcsoló
   
multichamber
  többkamrás
   
  többrekeszes
   
multicone clutch
  többkúpos tengelykapcsoló
   
multicylinder
  többhengeres
   
multicylinder engine
  többhengeres motor
   
multifunction lever
  multifunkcionális kapcsolókar
   
  többfunkciós kapcsolókar
   
multifunction switch
  többfunkciós kapcsoló
   
multifunctional
  multifunkcionális
   
  többfeladatú
   
  többműködésű
   
multigrade motor oil
  többfokozatú motorolaj
   
multigrade oil
  többfokozatú motorolaj
   
  többfokozatú olaj
   
multimeter
  multiméter
   
  univerzális mérőeszköz
   
multimotor
  többmotoros
   
multimotored
  többmotoros
   
multipart
  többrészes
   
multiple drive
  többtengelyhajtás
   
multiple failure
  többszörös meghibásodás
   
multiple thread
  több bekezdésű csavarmenet
   
multiple-disc clutch
  többtárcsás tengelykapcsoló
   
multiple-spline shaft
  bordástengely
   
multiple-start screw
  több bekezdésű csavar
   
multiple-thread screw
  több bekezdésű csavar
   
multiplex thread
  több bekezdésű csavarmenet
   
multiplexer
  multiplexer
   
  többutas kapcsolókör
   
multiplier
  gyorsító áttétel
   
  gyorsító fogaskerék
   
multiplying drive
  gyorsító áttétel
   
  gyorsító fogaskerék-áttétel
   
multiplying gear
  gyorsító áttétel
   
  gyorsító fogaskerék-áttétel
   
multiport fuel injection
  hengerenkénti üzemanyag-befecskendezés
    röv. MFI
multipurpose
  többcélú
   
  többrendeltetésű
   
multipurpose grease
  többcélú kenőzsír
   
  univerzális kenőzsír
   
multitubular radiator
  méhsejthűtő
   
multivalve
  többszelepes
   
multiwheel
  többkerekű
   
multiwheeled
  többkerekű
   
muscle car
  izomautó
   
mushroom-headed screw
  gombafejű csavar
   
mutable
  cserélhető
   
  változtatható
   
MW50
  metanol-víz befecskendezés
    röv. Methanol-Water injection

© 2008 - 2018 Horváth Róbert
MediaCenter Toplista