jarmuszotar
new word
searchbox
advertise
contact
huntranslator google
magyar
english
car picture
 
 
a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
yz

151 results found for 'k':

keep to the left!
  balra tarts!
   
keep to the right!
  jobbra tarts!
   
keep up
  karbantart
   
keep-bolt
  csapágyfedélcsavar
   
  fedélleszorító csavar
   
keep-pin
  sasszeg
   
keeper hinge
  csuklópánt
   
kerb
  járdaszegély
   
  útszegély
   
  útszegélykő
   
kerb mass
  menetkész tömeg
   
kerb weight
  menetkész tömeg
   
kerb-stone
  járdaszegélykő
   
  útszegélykő
   
KERS
  mozgásienergia-visszanyerő rendszer
    röv. Kinetic Energy Recovery System
kevlar
  kevlár
   
key
  kulcs
   
  retesz
   
  rögzítőék
   
key bolt
  ékcsavar
   
key code
  kulcskód
   
key seat
  ékhorony
   
key slot
  ékhorony
   
key switch
  kulcskapcsoló
   
key-way
  ékhorony
   
  reteszhorony
   
key-way cutter
  horonymaró
   
keyed
  ékelt
   
keyed joint
  ékkötés
   
keyhole
  csaplyuk
   
  csapszegfurat
   
keying
  ékelés
   
  ékkötés
   
keying fit
  ékelődő illesztés
   
keyless
  kulcs nélküli
   
keyless access
  kulcs nélküli nyitás, zárás és indítás
   
keyless entry and start system
  kulcs nélküli ajtónyitó és indítási rendszer
   
keyless entry system
  kulcs nélküli ajtónyitó rendszer
   
keyless start system
  kulcs nélküli indítási rendszer
   
keypad
  billentyűzet
   
keystone component
  alapvető alkatrész
   
keyway
  ékhorony
   
  reteszhorony
   
kick in
  berúg
    motort
  indít
   
kick lever
  berúgókar
   
kick plate
  védőlemez
   
kick-back
  visszarúgás
   
  visszavágás
   
kick-down switch
  padlógáz kapcsoló
   
kick-start
  berúg
    motort
kick-starter
  berúgókar
   
kick-starter shaft
  berúgótengely
   
kickback
  visszarúgás
   
  visszavágás
   
kicker
  kilökőkészülék
   
  ütköző
    vasúti járművön
kilometer
  kilométer
   
kilometer stone
  kilométerkő
   
kilometerage
  futásteljesítmény
   
kilometre
  kilométer
   
kilometre stone
  kilométerkő
   
kilometres per hour
  kilométer per óra
   
kinematic viscosity
  kinematikai viszkozitás
   
  kinematikai viszkozitási tényező
   
kinetic energy recovery system
  mozgásienergia-visszanyerő rendszer
    röv. KERS
king bolt
  forgócsap
   
  királycsap
   
  központosítócsap
   
king cab
  extrakabinos
    kétajtós, 2+2 üléses
king journal
  királycsap
   
  királytengely
   
king-pin
  függőcsapszeg
   
  függőleges csap
   
  királycsap
   
  lengőcsap
   
  tengelycsonkcsapszeg
   
king-pin inclination
  csapterpesztés
   
kingpin
  függőcsapszeg
   
  függőleges csap
   
  királycsap
   
  lengőcsap
   
  tengelycsonkcsapszeg
   
kingpin offset
  kormánygördülési sugár
   
kink
  gyűrődés
   
  horpadás
   
kinked
  csavart
   
  hajlított
   
kissing between duals
  dupla kerekek szakaszos érintkezése
    elégtelen köz vagy túlterhelés következtében
kit
  felszerelés
   
  készlet
   
  szerszámkészlet
   
klaxon
  autókürt
   
  elektromos autókürt
   
klaxon-horn
  autókürt
   
  elektromos autókürt
   
  klaxonkürt
   
klick
  kilométer
    köznyelven
klik
  kilométer
    köznyelven
km/h
  kilométer per óra
    röv. kilometres per hour
knee
  csőkönyök
   
  könyök
   
  könyökcső
   
  térd
   
knee airbag
  térdlégzsák
   
knee guard
  térdvédő
   
knob
  gomb
   
knobbly
  dudoros
   
knobbly tire
  dudoros gumiabroncs
   
knobbly tyre
  dudoros gumiabroncs
   
knobby
  dudoros
   
knobby tire
  dudoros gumiabroncs
   
knobby tyre
  dudoros gumiabroncs
   
knock
  kopog
   
  kopogás
   
  kotyog
   
  kotyogás
   
knock control
  kopogásszabályozás
   
knock resistance
  kompressziótűrés
   
  kopogásállóság
   
knock sensor
  kopogásérzékelő
   
knock supressor
  kopogásgátló adalék
   
  oktánszámnövelő adalék
   
knock-free
  kopogásálló
   
  kopogásmentes
   
knock-suppressing agent
  kopogásgátló szer
   
knocking
  kopogás
   
  kopogási
   
  kopogó
   
  kotyogás
   
  kotyogó
   
knocking effect
  kopogási jelenség
   
knockproof
  kopogásálló
   
know-how
  know-how
   
  szakértelem
   
  szakmabeli tudás
   
  szaktudás
   
  technológia
   
knuckle
  csukló
   
knuckle bearing
  csuklócsapágy
   
knuckle bolt
  csuklócsap
   
knuckle pin
  csuklócsap
   
knuckle-joint
  csuklós kapcsolás
   
  csuklós kapcsolat
   
knurled head
  recés fej
   
  recézett fej
   
knurled nut
  recés anya
   
  recézett anya
   
knurled-head screw
  recés fejű csavar
   
  recézett fejű csavar
   
KS
  kopogásérzékelő
    röv. Knock Sensor

© 2008 - 2018 Horváth Róbert
MediaCenter Toplista