jarmuszotar
new word
searchbox
advertise
contact
huntranslator google
magyar
english
car picture
 
 
a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
yz

891 results found for 'e':

E85
  85% bioetanolt és 15% benzint tartalmazó üzemanyag-keverék
   
ear nut
  füles anya
   
  szárnyas anya
   
ear screw
  szárnyas csavar
   
eared nut
  füles anya
   
  szárnyas anya
   
eared screw
  szárnyas csavar
   
early ignition
  korai gyújtás
   
early spark
  előgyújtás
   
earphone
  fejhallgató
   
  fülhallgató
   
earth cable
  testkábel
   
earth connection
  testcsatlakozás
   
  testelés
   
earth electrode
  testelektród
   
earth road
  földút
   
earth strap
  testszalag
    akkumulátoré
  testvezeték
   
earth-connected
  letestelt
   
  testelt
   
earth-moving machine
  földmunkagép
   
earthed
  letestelt
   
  testelt
   
earthen road
  földút
   
earthing brush
  testelt kefe
   
east-west layout
  keresztirányban elhelyezett
    motor
Easy Hill Start
  visszagurulás-gátló
    röv. EHS
EBA
  vészfékrásegítő
    röv. Emergency Break Assistant
EBCM
  elektronikus fékvezérlő modul
    röv. Electronic Brake Control Module
EBD
  elektronikus fékerőelosztó
    röv. Electronic Brakeforce Distribution
EBS
  elektronikus fékrendszer
    röv. Electronic Brake System
eccentric
  excenter
   
  excentrikus
   
  kiegyensúlyozatlan
   
  körhagyó
   
eccentric bush
  excenterhüvely
   
  excenterpersely
   
eccentric disc
  excentertárcsa
   
eccentric disk
  excentertárcsa
   
eccentric gear
  excenter-fogaskerék
   
  körhagyó fogaskerék
   
eccentric plate
  excentertárcsa
   
eccentric ring
  centírozó gyűrű
   
  központosító gyűrű
   
eccentric shaft
  excentertengely
   
  körhagyótengely
   
eccentric sheave
  excentertárcsa
   
  körhagyó tárcsa
   
eccentricity
  excentricitás
   
  ütés
   
eccentricity error
  excentritáshiba
   
ECD
  elektro-kromatikus eszköz
    röv. Electronic Chromatic Device
ECE
  elektromos kommunikációs berendezések
    röv. Electronic Communication Equipments
ECM
  elektronikus vezérlőegység
    röv. Electronic Control Module
  motorvezérlő egység
    röv. Engine Control Module
economy
  gazdaságosság
   
  megtakarítás
   
  takarékosság
   
economy car
  gazdaságos autó
   
economy mode
  gazdaságos üzemmód
   
  takarékos üzemmód
   
ECT
  elektronikusan vezérelt sebességváltó
    röv. Electronically Controlled Transmission
ECT sensor
  motorhűtőfolyadék-hőmérséklet érzékelő
    röv. Engine Coolant Temperature sensor
ECU
  elektronikus vezérlőegység
    röv. Electronic Control Unit
  motorvezérlő egység
    röv. Engine Control Unit
EDC
  elektronikus csillapításszabályozás
    röv. Electronic Dampening Control
  elektronikus csillapításszabályozás
    röv. Electronic Damper Control
  elektronikus csillapításvezérlés
    röv. Electronic Dampening Control
  elektronikus csillapításvezérlés
    röv. Electronic Damper Control
eddy current
  örvényáram
   
eddy-current brake
  örvényáramú fék
   
edge
  él
   
  perem
   
  szegély
   
edible oil
  étolaj
   
EEC
  elektronikus motorvezérlés
    röv. Electronic Engine Control
effective horse-power
  effektív lóerő
   
  tényleges teljesítmény
   
effective output
  effektív teljesítmény
   
  tényleges teljesítmény
   
effective power
  effektív teljesítmény
   
  hasznos teljesítmény
   
  hatásos teljesítmény
   
effective range
  mérési tartomány
   
effective VIN
  tényleges járműazonosító szám
    röv. effective Vehicle Identification Number
effective voltage
  tényleges feszültség
   
  üzemi feszültség
   
efficient
  eredményes
   
  hasznos
   
  hatásos
   
  hatékony
   
  jól működő
   
  termelékeny
   
efficient range
  hatástartomány
   
  hatósugár
   
  hatótávolság
   
  működési terület
   
EFI
  elektronikus üzemanyag-befecskendezés
    röv. Electronic Fuel Injection
EGR
  kipufogógáz visszavezetés
    röv. Exhaust Gas Recirculation
EGR cooler
  EGR hűtő
   
EGR valve
  EGR szelep
    röv. Exhaust Gas Recirculation valve
  kipufogógáz visszavezető szelep
    röv. Exhaust Gas Recirculation valve
EGT sensor
  kipufogógáz-hőmérséklet érzékelő
    röv. Exhaust Gas Temperature sensor
EHB
  elektrohidraulikus fék
    röv. Electro-Hydraulic Brake
EHS
  visszagurulás-gátló
    röv. Easy Hill Start
eight-cylinder
  nyolchengeres
   
eight-cylinder engine
  nyolchengeres motor
   
eight-cylinder V-engine
  nyolchengeres V motor
   
ejector
  kidobószerkezet
   
  kilökőszerkezet
   
elastic
  elasztikus
   
  hajlékony
   
  hajlítható
   
  nyújtható
   
  nyúlékony
   
  rugalmas
   
elastic limit
  folyási határ
   
  nyúlékonysági határ
   
  rugalmassági határ
   
elasticity
  elaszticitás
   
  nyújthatóság
   
  nyúlékonyság
   
  rugalmasság
   
elbow
  csőív
   
  görbület
   
  hajlat
   
  kanyar
   
  kanyarulat
   
  könyök
   
  könyökcső
   
  könyökdarab
   
  könyökidom
   
electric
  elektro-
   
  elektromos
   
  villamos
   
  villany-
   
electric bus
  trolibusz
   
electric car
  elektromos hajtású autó
   
electric cigar-lighter
  elektromos szivargyújtó
   
electric cigarlighter
  elektromos szivargyújtó
   
electric drive
  elektromos hajtás
   
  villamos hajtás
   
electric drive unit
  elektromos hajtómű
   
electric energy
  villamos energia
   
electric engine
  villamos mozdony
   
  villanymozdony
   
electric fan
  elektromos ventilátor
   
electric fuel pump
  elektromos üzemanyag-szivattyú
   
electric fuse
  olvadóbiztosíték
   
electric generator
  dinamó
   
  generátor
   
electric horn
  elektromos kürt
   
electric locomotive
  villamos mozdony
   
  villanymozdony
   
electric motor
  elektromotor
   
  villanymotor
   
electric motorcar
  elektromos hajtású autó
   
electric power
  elektromos teljesítmény
   
  villamos energia
   
  villamos teljesítmény
   
Electric Power Assisted Steering
  elektromos szervokormány
    röv. EPAS
electric power steering
  elektromos kormányrásegítő
   
  elektromos szervokormányzás
   
electric pump
  elektromos szivattyú
   
electric retarder
  elektromos lassítófék
   
  elektromos retarder
   
  elektromos tartósfék
   
electric road vehicle
  elektromos közúti jármű
   
electric spark machining
  elektroerózió
   
  elektroeróziós megmunkálás
   
  szikraforgácsolás
   
electric starter
  elektromos indítómotor
   
electric tape
  szigetelőszalag
   
electric vehicle
  elektromos hajtású jármű
   
  elektromos jármű
   
electric winch
  elektromotoros csörlő
   
electric window
  elektromos ablak
   
electric wiring
  huzalozás
   
electrical
  elektro-
   
  elektromos
   
  villamos
   
  villany-
   
electrical engine
  villamos mozdony
   
  villanymozdony
   
electrical fan
  elektromos ventilátor
   
electrical harness
  elektromos kábelköteg
   
  elektromos vezetékköteg
   
  kábelköteg
   
  vezetékköteg
   
electrical locomotive
  villamos mozdony
   
  villanymozdony
   
electrical power steering
  elektromos kormányrásegítő
   
  elektromos szervokormányzás
   
electrically
  elektromosan
   
electrified railway
  villamosított vasút
   
electro-hydraulic
  elektrohidraulikus
   
electro-hydraulic actuation
  elektrohidraulikus működtetés
   
electro-hydraulic brake
  elektrohidraulikus fék
    röv. EHB
electro-hydraulic clutch
  elektrohidraulikus tengelykapcsoló
   
electro-hydraulic control
  elektrohidraulikus vezérlés
   
electrocoating
  elektroforetikus festés
   
  elektroforetikus lakkozás
   
  elektrolitikus bevonás
   
electrode
  elektród
   
  elektróda
   
electrode gap
  elektródhézag
   
  elektródköz
   
  elektródtávolság
   
electrode holder
  elektródafogó
   
  elektródatartó
   
  elektródfogó
   
  elektródtartó
   
electrodynamic retarder
  elektrodinamikus retarder
   
  elektrodinamikus tartósfék
   
  örvényáramú retarder
   
  örvényáramú tartósfék
   
electrolyte
  elektrolit
   
electrolytic oxidation
  anódos oxidáció
   
  elektrolitos oxidáció
   
  eloxálás
   
electrolytic solution
  elektrolitoldat
   
electrolytical oxidation
  anódos oxidáció
   
  elektrolitos oxidáció
   
  eloxálás
   
electromagnetic clutch
  elektromágneses tengelykapcsoló
   
electromagnetic retarder
  elektromágneses retarder
   
  elektromágneses tartósfék
   
  örvényáramú retarder
   
  örvényáramú tartósfék
   
electromagnetic valve
  mágneses működtetésű szelep
   
electromechanical
  elektromechanikai
   
  elektromechanikus
   
electromechanical component
  elektromechanikus alkatrész
   
electromechanical control
  elektromechanikus szabályozás
   
electromechanical drive
  elektromechanikus működtetés
   
electromechanical interlock
  elektromechanikus reteszelés
   
electromechanical operation
  elektromechanikus működtetés
   
electromechanical relay
  elektromechanikus relé
   
electromechanical transmission
  elektromechanikus erőátvitel
   
electromechanics
  elektromechanika
   
electromobile
  elektromos autó
   
electromotive force
  elektromotoros erő
   
  feszültség
   
electromotor
  elektromotor
   
  villanymotor
   
electronic assistance
  elektronikus segítség
   
  elektronikus támogatás
   
electronic brake control module
  elektronikus fékvezérlő modul
    röv. EBCM
Electronic Brake System
  elektronikus fékrendszer
    röv. EBS
electronic brakeforce distribution
  elektronikus fékerőelosztó
    röv. EBD
Electronic Chromatic Device
  elektro-kromatikus eszköz
    röv. ECD
electronic control module
  elektronikus vezérlőegység
    röv. ECM
electronic control unit
  elektronikus vezérlőegység
    röv. ECU
electronic controller
  elektronikus szabályozó
   
electronic dampening control
  elektronikus csillapításszabályozás
    röv. EDC
  elektronikus csillapításvezérlés
    röv. EDC
electronic damper control
  elektronikus csillapításszabályozás
    röv. EDC
  elektronikus csillapításvezérlés
    röv. EDC
electronic device
  elektronikus berendezés
   
  elektronikus egység
   
  elektronikus eszöz
   
  elektronikus készülék
   
electronic engine control
  elektronikus motorvezérlés
    röv. EEC
electronic engine oil dipstick
  elektronikus nívópálca
   
  elektronikus olajszintmérő pálca
   
electronic fuel injection
  elektronikus üzemanyag-befecskendezés
    röv. EFI
electronic ignition
  elektronikus gyújtás
   
electronic module
  elektronikus modul
   
  elektronikus vezérlőegység
   
electronic oil dipstick
  elektronikus nívópálca
   
  elektronikus olajszintmérő pálca
   
electronic petrol injection
  elektronikus benzinbefecskendezés
    röv. EPI
electronic power steering
  elektronikus kormányrásegítő
    röv. EPS
electronic retarder control
  elektronikus retardervezérlés
    röv. ERC
electronic spark advance control
  elektronikus előgyújtás-vezérlés
    röv. ESAC
electronic speed controller
  elektronikus fordulatszám-szabályozó
   
Electronic Stability Control
  elektronikus menetstabilizáló
    röv. ESC
electronic stability program
  elektronikus stabilizáló program
    röv. ESP
electronic tachometer
  elektronikus fordulatszámmérő
   
electronic throttle control
  elektronikus fojtószelep-vezérlés
   
Electronic Throttle Control System-intelligent
  intelligens elektronikus fojtószelep-vezérlő rendszer
    röv. ETCS-i
electronic traction control
  elektronikus kipörgésgátló
    röv. ETC
electronic vibration analyzer
  elektronikus rezgéselemző
    röv. EVA
electronic voltage controller
  elektronikus feszültségszabályozó
   
electronic voltage regulator
  elektronikus feszültségszabályozó
   
Electronically Controlled Transmission
  elektronikusan vezérelt sebességváltó
    röv. ECT
electroplate
  galvanizál
   
  galvánoz
   
electroplated
  galvanizált
   
electroplating
  galvánbevonat
   
  galvanikus bevonás
   
  galvanizálás
   
  galvanosztégia
   
  galvanotechnika
   
  galvánozás
   
electropneumatic
  elektropneumatikus
   
electrospark machining
  szikraforgácsolás
   
electrovalve
  mágnesszelep
   
element
  alkotóelem
   
  egység
   
  szerkezeti egység
   
elevator
  magassági kormány
   
elevator angle
  magassági kormány kitérési szöge
   
elevator control
  magassági kormány
   
  magassági kormányzás
   
elevator flap
  magassági kormány kiegyenlítő lapja
   
eligible
  alkalmas
   
  megfelelő
   
elox
  eloxál
   
eloxal process
  anódos oxidáció
   
  eloxálás
   
ELR
  vészhelyzetben automatikusan reteszelő biztonsági öv visszahúzó
    röv. Emergency Locking Retractor
emergency brake
  vészfék
   
emergency lane
  leállósáv
   
emergency locking retractor
  vészhelyzetben automatikusan reteszelő biztonsági öv visszahúzó
    röv. ELR
emergency power supply
  szükség-áramellátás
   
  szükségáramforrás
   
emergency power-off
  vészkikapcsoló
   
emergency reflective triangle
  elakadásjelző háromszög
   
emergency repair
  ideiglenes javítás
   
  szükségjavítás
   
emergency roadside telephone
  segélyhívó telefon
   
emergency service
  segélyszolgálat
   
emergency stop
  vészleállító
   
  vészmegállás
   
emergency stop switch
  vészkapcsoló
   
  vészkikapcsoló
   
emergency switch
  vészkapcsoló
   
  vészkikapcsoló
   
emergency telephone
  segélyhívó telefon
   
emergency valve
  biztonsági szelep
   
  tartalékszelep
   
emergency vehicle
  megkülönböztetett gépjármű
   
  megkülönböztetett jármű
   
emery cloth
  csiszolóvászon
   
emery dust
  csiszolópor
   
emery tape
  csiszolószalag
   
emery-paper
  csiszolópapír
   
  smirglipapír
   
emery-paste
  csiszolópaszta
   
emission
  kibocsátás
   
  szennyezőanyag-kibocsátás
   
emission control
  emissziószabályozás
   
  kibocsátás-szabályozás
   
emission system
  károsanyag-kibocsátást szabályozó rendszer
   
emitter
  adó
   
  emitter
   
  impulzusadó
   
  kibocsátó
   
  kisugárzó
   
empty
  kifolyat
   
  kimer
   
  kiürít
   
  kiönt
   
  leereszt
   
  üres
   
  ürít
   
empty weight
  üressúly
   
  önsúly
   
emptying point
  kirakodóhely
   
en route
  menet közben
   
  útközben
   
  úton
   
ENCAP
  európai új gépjármű értékelési program
    röv. European New Car Assessment Programme
enclosure
  burkolat
   
  ház
   
  tokozás
   
encoder
  kódoló
   
encoding
  kódolás
   
end bearing
  talpcsapágy
   
  végcsapágy
   
end bracket
  csapágybak
   
  csapágykonzol
   
end cap
  zárósapka
   
end clearance
  hosszanti játék
   
end face
  homlokfelület
   
end gate
  lenyitható hátfal
   
end journal
  homlokcsap
   
  végcsap
   
end link
  záró láncszem
   
end nut
  sapkás anya
   
  záróanya
   
  zárt anya
   
end shield
  csapágypajzs
   
end speed
  végsebesség
   
end-dump truck
  hátrabillentő teherautó
   
end-float
  hosszjáték
   
  kotyogás
   
end-plate
  csapágypajzs
   
  zárófedél
   
  zárólap
   
end-play
  axiális játék
   
  hosszirányú játék
   
end-position
  végállás
   
  véghelyzet
   
end-surface
  homlokfelület
   
end-thrust bearing
  talpcsapágy
   
  támasztó csapágy
   
endfloat
  hosszjáték
   
  kotyogás
   
endplate
  csapágypajzs
   
  zárófedél
   
  zárólap
   
endplay
  axiális játék
   
  hosszirányú játék
   
endposition
  végállás
   
  véghelyzet
   
endsurface
  homlokfelület
   
endurance
  állóképesség
   
  élettartam
   
  fáradási határ
   
  fáradási szilárdság
   
  kifáradási élettartam
   
  kifáradási határ
   
  tartósság
   
  üzemképességi időtartam
   
endurance braking system
  tartósfék
   
energize
  áram alá helyez
   
  energiát betáplál
   
  feszültség alá helyez
   
  gerjeszt
    tekercset, relét
  megterhel
   
  működtet
   
energy balance
  energiamérleg
   
energy efficiency
  energia-hatásfok
   
energy-output
  energiamennyiség
   
  felszabaduló energia
   
engage
  beakad
   
  beakaszt
   
  bekapcsolódik
   
  kapcsolódik
   
  összekapcsol
   
  összekapcsolódik
   
engage a gear
  sebességfokozatot kapcsol
   
engage a speed
  sebességfokozatot kapcsol
   
engagement
  bekapcsolás
   
  bekapcsolódás
   
  összekapcsolódás
   
  összekötés
   
engaging shaft
  kapcsolótengely
   
engaging tooth
  kapcsolófog
   
engine
  motor
   
engine bay
  motortér
   
engine bearer
  motortartó
   
  motortartó konzol
   
engine block
  hengerblokk
   
  hengertömb
   
  motorblokk
   
engine bonnet
  motorházfedél
   
  motorháztető
   
engine bracket
  motortartó bak
   
  motortartó konzol
   
engine brake
  motorfék
   
engine braking
  motorfékezés
   
engine bulkhead
  motorház hátsó fala
   
engine capacity
  motor lökettérfogata
   
engine clutch
  tengelykapcsoló
   
engine compartment
  motortér
   
engine compartment light
  motortér-világítás
   
engine compression
  motorkompresszió
   
engine control
  motorvezérlés
   
Engine Control Module
  motorvezérlő egység
    röv. ECM
engine control system
  motorvezérlő rendszer
   
engine control unit
  motorvezérlő egység
    röv. ECU
engine coolant
  hűtőfolyadék
   
  motorhűtő-folyadék
   
engine coolant level
  hűtőfolyadékszint
   
  motorhűtő-folyadék szintje
   
engine coolant temperature
  motorhűtő-folyadék hőmérséklete
   
engine coolant temperature sensor
  hűtőfolyadék-hőmérséklet érzékelő
    röv. ECT sensor
  motorhűtőfolyadék-hőmérséklet érzékelő
    röv. ECT sensor
engine cooling
  motorhűtés
   
engine cooling fan
  motorhűtő ventilátor
   
engine cooling system
  hűtőkör
   
  hűtőrendszer
   
  motorhűtőkör
   
  motorhűtőrendszer
   
engine cover
  motorburkolat
   
  motorházfedél
   
  motorháztető
   
  motorvédő burkolat
   
engine cowl
  motorburkolat
   
engine cowling
  motorburkolat
   
engine cruising speed
  utazó fordulatszám
   
engine cylinder
  henger
   
engine displacement
  motor lökettérfogata
   
engine failure
  motorhiba
   
engine fan
  motorhűtő ventilátor
   
engine fitter
  géplakatos
   
  motorszerelő
   
engine fuel
  motorüzemanyag
   
engine heater
  motormelegítő
   
engine hood
  motorházfedél
   
  motorháztető
   
engine immobiliser
  motor-indításgátló
   
engine immobilizer
  motor-indításgátló
   
engine knock
  motorkopogás
   
engine life
  motorélettartam
   
engine load
  motorterhelés
   
engine malfunction indicator lamp
  motorhibajelző lámpa
    röv. MIL
engine management
  motorvezérlés
   
engine management system
  motorvezérlő rendszer
   
engine mass
  motortömeg
   
engine mounting
  motorfelfüggesztés
   
engine noise
  motorzaj
   
engine number
  motorszám
   
engine oil
  motorolaj
   
engine oil filter
  motorolajszűrő
   
engine oil leakage
  motorolaj-szivárgás
   
engine oil level
  motorolajszint
   
engine oil pressure
  motorolajnyomás
   
engine operator
  gépész
   
  gépkezelő
   
engine output
  motorteljesítmény
   
engine overhaul
  motorjavítás
   
engine part
  motoralkatrész
   
engine pit
  olajteknő
   
engine power
  motorteljesítmény
   
engine preheater
  motor-előmelegítő
   
engine rating
  névleges motorteljesítmény
   
engine rev
  motorfordulat
   
  motorfordulatszám
   
engine revolution
  motorfordulat
   
  motorfordulatszám
   
engine rpm
  motorfordulatszám
   
engine serial number
  motorsorozatszám
   
engine shield
  motorburkolat
   
engine speed
  motorfordulatszám
   
engine speed sensor
  motorfordulatszám érzékelő
   
engine speed signal
  motorfordulatszám-jel
   
engine stay
  motorszerelő állvány
   
  motortartó állvány
   
engine sump
  olajteknő
   
engine suspension
  motorfelfüggesztés
   
engine test bench
  motorpróbapad
   
engine torque
  motor forgatónyomatéka
   
  motornyomaték
   
engine trouble
  motorhiba
   
engine type
  motortípus
   
engine undertray
  alsó motorvédő burkolat
   
engine weight
  motortömeg
   
engine-house
  gépcsarnok
   
  gépterem
   
engine-oil
  motorolaj
   
engine-room
  gépcsarnok
   
  gépház
    hajón
  gépterem
   
engineering
  gépesítés
   
  gépészet
   
  gépészeti
   
  gépészi
   
  mérnöki
   
  mérnöki munka
   
  mérnöki tudományok
   
  mérnökség
   
  műszaki
   
  műszaki tudományok
   
  technika
   
engineering drawing
  műszaki rajz
   
engineering industry
  gépipar
   
engineering pilot
  fedélzeti mérnök
   
  mérnökpilóta
   
engineering shop
  gépműhely
   
entertainment electronics
  szórakoztató elektronika
   
envelope
  burkolat
   
  köpeny
   
  palást
   
envelope worm
  globoidcsiga
   
environment protection
  környezetvédelem
   
environmental protection
  környezetvédelem
   
Environmental Protection Agency
  Amerikai Környezetvédelmi Hivatal
    röv. EPA
environmentally friendly
  környezetbarát
   
EOBD
  európai fedélzeti diagnosztika
    röv. European On-Board Diagnostics
EP grease
  nyomásálló kenőzsír
    röv. Extreme Pressure grease
EPA
  Amerikai Környezetvédelmi Hivatal
    röv. Environmental Protection Agency
EPAS
  elektromos szervokormány
    röv. Electric Power Assisted Steering
EPDM rubber
  EPDM gumi
    röv. Ethylene Propylene Diene M-class rubber
EPI
  elektronikus benzinbefecskendezés
    röv. Electronic Petrol Injection
epicyclic
  bolygóműves
   
  bolygórendszerű
   
epicyclic gear
  bolygókerekes hajtómű
   
  bolygómű
   
  bolygóműves hajtómű
   
epicyclical
  bolygóműves
   
  bolygórendszerű
   
epicyclical gear
  bolygókerekes hajtómű
   
  bolygómű
   
  bolygóműves hajtómű
   
epicycloidal gear
  bolygókerekes hajtómű
   
  bolygómű
   
epicycloidal wheel
  bolygókerék
   
epoxide resin
  epoxidgyanta
   
  epoxigyanta
   
epoxy
  epoxi-
   
  epoxigyantával ragaszt
   
epoxy resin
  epoxidgyanta
   
  epoxigyanta
   
EPQS
  európai parkolási minőségi szabvány
    röv. European Parking Quality Standard
EPS
  elektronikus kormányrásegítő
    röv. Electronic Power Steering
equalizer
  differenciál
   
  equalizer
   
  hangszínkiemelő
   
  hangszínszabályozó
   
  kiegyenlítő
   
  kiegyenlítőmű
   
  kiegyenlítőtag
   
  kiegyensúlyozó himba
   
  kiegyensúlyozó kar
   
equalizing gear
  differenciálmű
   
  kiegyenlítőmű
   
equilateral
  egyenlő oldalú
   
equipment
  felszerelés
   
  kellék
   
  tartozék
   
equipped
  ellátott
   
  felszerelt
   
equivalent shaft horsepower
  egyenértékű hajtómű-teljesítmény
    röv. ESHP
ERC
  elektronikus retardervezérlés
    röv. Electronic Retarder Control
ergonomics
  ergonómia
   
erratic
  akadozó
   
  bolygó
   
  egyenetlen
   
  nyugtalan
   
  rendetlen
   
  rendszertelen
   
  szabálytalan
   
  ugrásszerű
   
erratic firing
  rendellenes gyújtás
   
  rendszertelen gyújtás
   
error message
  hibaüzenet
   
ESAC
  elektronikus előgyújtás-vezérlés
    röv. Electronic Spark Advance Control
ESC
  elektronikus menetstabilizáló
    röv. Electronic Stability Control
escape-valve
  kipufogószelep
   
escapevalve
  kipufogószelep
   
ESHP
  egyenértékű hajtómű-teljesítmény
    röv. Equivalent Shaft HorsePower
ESP
  elektronikus stabilizáló program
    röv. Electronic Stability Program
essential
  alapvető
   
  fontos
   
  lényeges
   
estate car
  kombi
   
ETC
  elektronikus kipörgésgátló
    röv. Electronic Traction Control
etch
  bevés
   
  gravíroz
   
  karcol
   
  marat
   
etching
  karc
   
  maratás
   
  maratott karc
   
  metszet
   
ETCS-i
  intelligens elektronikus fojtószelep-vezérlő rendszer
    röv. Electronic Throttle Control System-intelligent
ethanol
  etil-alkohol
   
ethylene glycol
  etilén-glikol
   
  glikol
   
ETRTO
  európai gumiabroncs- és kerékpántgyártók műszaki szervezete
    röv. European Tyre and Rim Technical Organisation
Euro NCAP
  európai új gépjármű értékelési program
    röv. European New Car Assessment Programme
Euro NCAP safety rating
  Euro NCAP biztonsági besorolás
   
EURO-OBD
  európai fedélzeti diagnosztika
    röv. European On-Board Diagnostics
European New Car Assessment Programme
  európai új gépjármű értékelési program
    röv. ENCAP, Euro NCAP
European On-Board Diagnostics
  európai fedélzeti diagnosztika
    röv. EOBD
  európai fedélzeti diagnosztika
    röv. EURO-OBD
EVA
  elektronikus rezgéselemző
    röv. Electronic Vibration Analyzer
evacuate
  eltávolít
   
  evakuál
   
  kiszív
   
  kiszivattyúz
   
  kiürít
   
  légtelenít
   
  vákuumoz
   
evacuating pump
  vákuumszivattyú
   
evacuation
  eltávolítás
   
  evakuálás
   
  kiszivárgás
   
  kiürítés
   
  leeresztés
   
  leszívás
   
  leszivattyúzás
   
  vákuumozás
   
evacuator
  vákuumszivattyú
   
EVAP canister
  aktívszéntartály
    röv. EVAPorative emission canister
EVAP canister purge volume control solenoid valve
  aktívszéntartály öblítési mennyiségét szabályozó mágnesszelep
   
EVAP canister vent control solenoid valve
  aktívszéntartály szellőzését szabályozó mágnesszelep
    friss levegőt enged az aktívszéntartályba
EVAP purge valve
  aktívszéntartály öblítési mennyiségét szabályozó mágnesszelep
   
evaporation cooling
  párologtatásos hűtés
   
evaporative condenser
  elpárologtató kondenzátor
   
evaporative cooling
  elpárologtató hűtés
   
  párologtatásos hűtés
   
evaporative emission
  üzemanyagpára kibocsátás
   
evaporative emission canister
  aktívszéntartály
    röv. EVAP canister
evaporative emission control system
  üzemanyagpára kibocsátást szabályozó rendszer
   
evaporator
  elpárologtató
   
  evaporátor
   
even wear
  egyenletes kopás
   
exact fit
  pontos illesztés
   
excavator
  exkavátor
   
  földkiemelő gép
   
  kotró
   
  kotrógép
   
excenter
  excenter
   
  excentrikus
   
  körhagyó
   
excess air ratio
  légfelesleg tényező
   
excessive load
  túlterhelés
   
exchange piece
  pótalkatrész
   
  tartalékalkatrész
   
exchanger
  hőcserélő
   
excitation
  aktiválás
   
  gerjesztés
   
excite
  gerjeszt
   
excited
  gerjesztett
   
exciter voltage
  gerjesztőfeszültség
   
exciting circuit
  gerjesztőkör
   
exciting coil
  gerjesztőtekercs
   
  mágnestekercs
   
exciting current
  gerjesztőáram
   
  mágnesezőáram
   
exciting voltage
  gerjesztőfeszültség
   
exciting winding
  gerjesztőtekercselés
   
excursion
  elmozdulás
   
  kilengés
    műszer mutatójáé
  kimozdulás
   
  kitérés
    műszer mutatójáé
exhaust
  kipufog
   
  kipufogás
   
  kipufogógáz
   
exhaust air
  távozó levegő
   
exhaust box
  kipufogódob
   
exhaust brake
  kipufogófék
   
exhaust cam
  kipufogószelep-bütyök
   
exhaust camshaft
  kipufogó oldali vezérműtengely
   
exhaust collector
  kipufogó-gyűjtőcső
   
exhaust cycle
  kipufogási ütem
   
exhaust fan
  elszívókészülék
   
  elszívószellőző
   
  elszívóventilátor
   
exhaust gas
  kipufogógáz
   
exhaust gas aftertreatment
  kipufogógáz-utókezelés
   
exhaust gas recirculation
  kipufogógáz-visszavezetés
    röv. EGR
Exhaust Gas Recirculation valve
  kipufogógáz-visszavezető szelep
    röv. EGR valve
Exhaust Gas Temperature sensor
  kipufogógáz-hőmérséklet érzékelő
    röv. EGT sensor
exhaust gear
  kipufogószelep vezérlés
   
exhaust heat recovery
  kipufogógáz hőjének hasznosítása
   
exhaust manifold
  kipufogócsonk
   
exhaust muffler
  hangtompító dob
   
  kipufogódob
   
exhaust pipe
  kipufogócső
   
exhaust port
  kipufogónyílás
   
exhaust product
  égéstermék
   
exhaust retarder
  kipufogófék
   
exhaust side
  kipufogóoldal
   
exhaust silencer
  hangtompító dob
   
  kipufogódob
   
exhaust stroke
  kipufogási ütem
   
  kipufogólöket
   
exhaust system
  kipufogórendszer
   
exhaust tail pipe
  kipufogócső
   
exhaust tip
  kipufogóvég
   
exhaust tube
  kipufogócső
   
exhaust valve
  kipufogószelep
   
exhaust valve clearance
  kipufogószelep-hézag
   
exhaust-connecting branch
  kipufogócsonk
   
exhaust-driven blower
  kipufogógáz kompresszor
   
exhaust-driven supercharger
  turbófeltöltő
   
exhaust-gas heating
  kipufogógáz-fűtés
   
exhaust-gas piping
  kipufogócső
   
exhaust-gas turboblower
  turbófeltöltő
   
exhaust-gas turbocharger
  turbófeltöltő
   
exhaust-gas turbosupercharger
  turbófeltöltő
   
exhaust-pipe
  kipufogócső
   
exhaust-valve lifter
  kipufogószelep-emelő
   
exhaust-valve rod
  kipufogószelep-rúd
   
exit
  kijárat
    autópályáról
expander
  dugattyúgyűrű-tágító
   
expanding pulley
  feszítőgörgő
   
  feszítőtárcsa
   
expanding roller
  feszítőgörgő
   
  feszítőtárcsa
   
expansion
  expanzió
   
  terjeszkedési ütem
   
expansion chamber
  expanziós tér
    szivattyúé
expansion plug
  fagydugó
   
expansion stroke
  munkalöket
   
  munkaütem
   
  terjeszkedési löket
   
  terjeszkedési ütem
   
expansion tank
  kiegyenlítő tartály
   
expansion valve
  expanziós szelep
   
  tágulási szelep
   
expected life
  átlagos élettartam
   
  várható élettartam
   
experiment
  kipróbálás
   
  kísérlet
   
  kísérletet végez
   
  kísérletezés
   
  kísérletezik
   
experimental
  kísérleti
   
  próba-
   
  tapasztalati
   
experimental weld
  próbavarrat
   
experimental welding
  próbahegesztés
   
expert
  jártas
   
  szakavatott
   
  szakember
   
  szakértő
   
  szakértői
   
  szakszerű
   
  tapasztalt
   
exploded view
  robbantott ábra
   
explosible mixture
  éghető keverék
   
  levegő-üzemanyag keverék
   
explosion chamber
  égéstér
   
  robbanótér
   
explosion danger
  robbanásveszély
   
explosion engine
  belsőégésű motor
   
explosion stroke
  munkalöket
   
  terjeszkedési löket
   
explosive
  robbanékony
   
  robbanó
   
  robbanóképes
   
explosive mixture
  éghető keverék
   
  robbanásveszélyes elegy
   
  robbanásveszélyes keverék
   
  üzemanyag-levegő keverék
   
express highway
  autópálya
   
  gyorsforgalmi út
   
extension
  bővítés
   
  csőtoldat
   
  csővég
   
  kiálló rész
   
  kiálló vég
   
  kitágulás
   
  kiterjedés
   
  meghosszabbítás
   
  megnagyobbítás
   
  megnyúlás
   
  nyújtás
   
  nyúlás
   
  nyúlvány
   
  tágulás
   
  terjedelem
   
  toldat
   
extension at break
  szakadási nyúlás
   
extension cord
  hosszabbító
   
  hosszabbítózsinór
   
extension spring
  húzórugó
   
exterior antenna
  külső antenna
   
exterior mirror
  külső tükör
   
  külső visszapillantó tükör
   
exterior screw thread
  külső csavarmenet
   
exterior thread
  külső menet
   
external gage
  csapmérő idomszer
   
  külméretidomszer
   
  villás idomszer
   
external gauge
  csapmérő idomszer
   
  külméretidomszer
   
  villás idomszer
   
external gear
  külső fogazás
   
external gearing
  külső fogazás
   
external mirror
  külső tükör
   
  külső visszapillantó tükör
   
external screw-thread
  külső csavarmenet
   
external teeth
  külső fogazás
   
external thread
  külső menet
   
extinguishing system
  tűzoltó berendezés
   
extra wheel
  pótkerék
   
extra-urban consumption
  városon kívüli fogyasztás
   
extract
  eltávolít
   
  kihúz
   
  kivesz
   
extractor
  kihúzószerszám
   
  lehúzószerszám
   
extremity
  határpont
   
  szélső pont
   
  vég
   
  végpont
   
  végső pont
   
  végződés
   
eye bolt
  szemcsavar
   
  szemescsavar
   
eye nut
  gyűrűs anya
   
eyebolt
  szemcsavar
   
  szemescsavar
   
eyelet
  fülecs
   
  karika
   
eyeshot
  látás
   
  látóérzék
   
  látóhatár
   
  látóképesség
   
  látókör
   
  látótávolság
   
  megfigyelőnyílás
   
  szemhatár
   

© 2008 - 2018 Horváth Róbert
MediaCenter Toplista