jarmuszotar
new word
searchbox
advertise
contact
huntranslator google
magyar
english
car picture
 
 
a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
yz

1487 results found for 'd':

D
  dízel
    röv. diesel
D-4D
  magas nyomású közös nyomócsöves dízelbefecskendezés
   
DAB
  digitális rádióadás
    röv. Digital Audio Broadcast
damage
  kár
   
  károsít
   
  károsodás
   
  károsodik
   
  meghibásodás
   
  megrongál
   
  megrongálódik
   
  rongálódás
   
  sérülés
   
  tönkremegy
   
damaged
  hibás
   
  sérült
   
damaged car
  sérült autó
   
damaged vehicle
  sérült jármű
   
damp
  csillapít
   
  tompít
   
damped
  csillapított
   
  tompított
   
damper
  lengéscsillapító
   
damper control
  csillapításszabályozás
   
  csillapításvezérlés
   
damper ring
  csillapítógyűrű
   
damping
  lengéscsillapítás
   
  tompítás
   
damping coefficient
  csillapítási együttható
   
  csillapítási tényező
   
damping factor
  csillapítási tényező
   
damping force
  csillapító erő
   
damping moment
  csillapítónyomaték
   
damping piston
  csillapító dugattyú
   
damping spring
  lökéscsillapító rugó
   
dangerous corner
  hirtelen kanyar
   
  veszélyes kanyar
   
Dangerous Goods
  veszélyes áru
    röv. DG
dangerous material
  veszélyes anyag
   
dangerous matter
  veszélyes anyag
   
dash
  kapcsolótábla
   
  lökhárító
   
  műszerfal
   
  műszertábla
   
  sárhányó
   
  száguld
   
  szerelvényfal
   
dash panel
  műszerfal
   
dash shifter
  műszerfalon elhelyezett sebességváltókar
   
dash-lamp
  műszerfallámpa
   
dash-pot pump
  gyorsítószivattyú
   
dash-pot pump carburetor
  gyorsítószivattyús porlasztó
   
dash-pot pump carburettor
  gyorsítószivattyús porlasztó
   
dashboard
  kapcsolótábla
   
  műszerfal
   
  műszertábla
   
  szerelvényfal
   
dashboard gearchange
  műszerfalon elhelyezett sebességváltókar
   
dashboard light
  műszerfal-világítás
   
dashlamp
  műszerfallámpa
   
data bus
  adatbusz
   
  adatsín
   
Data Link Connector
  diagnosztikai csatlakozó
    röv. DLC
data matrix code
  adatmátrixkód
    röv. DMC
data plate
  adattábla
   
data sheet
  adatlap
   
daytime light system
  nappali világítási rendszer
   
daytime running lamp
  nappali világítás
   
daytime running light
  nappali világítás
   
dazzle
  vakítás
    fényszóró
dazzle lamps
  fényszóró
   
  reflektor
   
dazzle lights
  fényszóró
   
  reflektor
   
dazzle-free
  vakításmentes
   
DBC
  dinamikus fékerő-szabályozó
    röv. Dynamic Brake Control
DCI
  közvetlen, közös nyomócsöves befecskendezés
    röv. Direct Common-rail Injection
DDC
  dinamikus csillapításszabályozás
    röv. Dynamic Damping Control
DDIS
  közvetlen dízelbefecskendező rendszer
    röv. Direct Diesel Injection System
DDS
  lejtmenetvezérlő
    röv. Downhill Drive Support
De Dion axle
  De Dion-hátsóhíd
   
de luxe body
  luxuskarosszéria
   
de-energize
  kikapcsol
    áramkört
  legerjeszt
   
de-icer
  jégoldó
   
deacceleration
  fékezés
   
  lassítás
   
  lassulás
   
deactivate
  deaktivál
   
  hatástalanít
   
  inaktivál
   
dead area
  holttér
   
dead center
  holtpont
   
dead centre
  holtpont
   
dead centre ignition
  holtponti gyújtás
   
dead end
  zsákutca
   
dead load
  önsúly
   
dead man's switch
  vészleállító
   
  vészleállító kapcsoló
   
dead oil
  fáradtolaj
   
dead point
  holtpont
   
dead point position
  holtponti helyzet
   
dead space
  holttér
   
dead weight
  holtsúly
   
  holtteher
   
  önsúly
   
dead-axle
  hordozó tengely
   
dead-end street
  zsákutca
   
deadaxle
  hordozó tengely
   
deaden
  fojt
   
  tompít
   
deadener
  csillapító
   
  fékező
   
  hangtompító
   
deadening
  fojtás
   
deadening material
  hangszigetelő anyag
   
deadlock
  holtpont
   
  leállás
   
  reteszzár
   
  zsákutca
   
dealer
  kereskedő
   
  márkaképviselet
   
  márkakereskedő
   
deathtrap
  életveszélyes jármű
   
debris
  hulladék
   
  roncs
   
  törmelék
   
deburr
  lesorjáz
   
  sorjáz
   
deburring
  lesorjázás
   
  sorjázás
   
decal
  matrica
   
decalcomania
  matrica
   
decarbonization
  kikormozás
   
  koromtalanítás
   
  széntelenítés
   
decarbonize
  kikormoz
   
  koromtalanít
   
  széntelenít
   
decelerate
  lassít
   
  lassul
   
  lelassít
   
  lelassul
   
deceleration
  fékezés
   
  lassítás
   
  lassulás
   
deceleration fuel cut-off
  lassítási üzemanyag-elzárás
    röv. DFCO
deceleration lane
  lassítósáv
   
decelerator
  késleltető
   
  lassító
   
decelerometer
  késleltetésmérő
   
  lassításmérő
   
  lassulásmérő
   
deck
  levehető tető
   
deck lid
  csomagtérfedél
   
decklid
  csomagtérfedél
   
declaration of conformity
  megfelelőségi nyilatkozat
   
declutch
  kinyomja a kuplungot
   
  kinyomja a tengelykapcsolót
   
  kiold
    tengelykapcsolót
  szétkapcsol
   
declutching
  kikapcsolás
   
  kikapcsolódás
   
  kioldás
   
  kioldódás
   
  szétkapcsolás
   
  szétkapcsolódás
   
decoke
  kikormoz
   
  koromtalanít
   
decomposition
  bontás
   
  elbontás
   
  szétbontás
   
  szétszerelés
   
decompress
  nyomást csökkent
   
  nyomást megszüntet
   
decompression
  nyomáscsökkenés
   
  nyomáscsökkentés
   
decompressor
  nyomáscsökkentő
   
decouple
  kikapcsol
   
  kiold
   
  lekapcsol
   
decoupling
  bontás
   
  kikapcsolás
   
  kioldás
   
  szétkapcsolás
   
dedendum
  fogláb
   
  lábmélység
   
dedendum angle
  lábszög
   
dedendum circle
  lábkör
   
dedendum cone
  lábkúp
   
dedendum cone length
  lábkúphossz
   
dedendum flank
  lábfelület
   
dedendum height
  lábmélység
   
deductable
  önrész
    biztosításban
deep-drawing
  mélyhúzás
   
deep-groove ball-bearing
  gyűrűs golyóscsapágy
   
  mély hornyú csapágy
   
deep-level garage
  föld alatti garázs
   
  mélygarázs
   
deer alert
  vadriasztó
   
deerskin
  szarvasbőr
   
deerskin leather
  szarvasbőr
   
default
  alapértelmezés
   
default value
  alapértelmezés szerinti érték
   
  alapértelmezett érték
   
defect
  anyaghiba
   
  hiba
   
  meghibásodás
   
  sérülés
   
  üzemzavar
   
defective
  hibás
   
defective part
  hibás alkatrész
   
  kifogásolható minőségű alkatrész
   
  selejtes alkatrész
   
deflash
  lesorjáz
   
  sorjáz
   
deflasher
  sorjázó
   
deflated tire
  leengedett gumiabroncs
   
  leeresztett gumiabroncs
   
deflated tyre
  leengedett gumiabroncs
   
  leeresztett gumiabroncs
   
deflation
  leeresztés
    gumiabroncsé
Deflation Warning System
  gumiabroncs leeresztésére figyelmeztető rendszer
   
deflecting plate
  terelőlap
   
  terelőlemez
   
deflection
  behajlás
   
  belógás
   
  lehajlás
   
deflection pulley
  terelőkorong
   
  terelőtárcsa
   
deflector
  deflektor
   
  eltérítőlap
   
  terelőfelület
   
  terelőlap
   
deflector panel
  szellőzőablak
   
deflector plate
  olajterelő lemez
   
defoamer
  habmentesítő
   
  habzásgátló
   
defogger
  ablakmelegítő
   
  páramentesítő
   
defogger switch
  páramentesítő kapcsoló
   
defogging
  páramentesítés
   
defroster
  ablakmelegítő
   
  jégmentesítő
   
  páramentesítő
   
degradation
  csökkenés
   
  degradáció
   
  degradálás
   
  degradálódás
   
  elértéktelenedés
   
  károsodás
   
  kisebbedés
   
  kisebbítés
   
  öregedés
   
degrease
  zsírtalanít
   
degreaser
  zsírtalanító
   
degreasing
  zsírtalanítás
   
degreasing agent
  zsírtalanítószer
   
degree
  fok
   
  fokozat
   
  mérték
   
dehumidify
  szárít
   
  víztelenít
   
deicing
  jégmentesítés
   
  jégtelenítés
   
delayed ignition
  késleltetett gyújtás
   
  utógyújtás
   
delivered power
  leadott teljesítmény
   
delivered torque
  leadott nyomaték
   
delivery
  szállítás
   
  teljesítmény
   
  továbbítás
   
delivery car
  kisteherautó
   
  könnyű teherautó
   
delivery pipe
  nyomócső
   
  szállítócső
   
delivery plunger
  adagolódugattyú
   
delivery screw
  leeresztőcsavar
   
delivery truck
  kisteherautó
   
  könnyű teherautó
   
delivery valve
  kiömlőszelep
   
  nyomószelep
   
delivery van
  árukihordó autó
   
  árukihordó kisteherautó
   
  furgon
   
demister
  páramentesítő
   
demister slot
  páramentesítő nyílás
   
  páramentesítő rés
   
demonstration car
  bemutató autó
   
demount
  kiszerel
   
  leszerel
   
  szétszerel
   
demultiplication
  fordulatszám-csökkentő áttétel
   
  redukáló áttétel
   
density
  sűrűség
   
dent
  behorpad
   
  behorpadás
   
  behorpaszt
   
  bemélyed
   
  bemélyedés
   
  bemélyít
   
  benyom
   
  benyomódás
   
  benyomódik
   
  csorba
   
  fog
   
  horpadás
   
  kicsorbít
   
  kicsorbul
   
  köröm
   
  mélyedés
   
denver boot
  kerékbilincs
   
deoil
  olajmentesít
   
  olajtalanít
   
deoiling
  olajmentesítés
   
  olajtalanítás
   
departure angle
  elhagyási szög
   
  hátsó terepszög
   
dephasing
  fáziseltolás
   
depollution system
  kibocsátás-szabályozó rendszer
   
  szennyezéscsökkentő rendszer
   
deposit
  lerakódás
   
deposition
  lerakódás
   
  üledék
   
  ülepedés
   
  ülepítés
   
depot
  autóbusz-pályaudvar
   
  lerakat
   
  raktár
   
  telephely
   
depress
  lenyom
    pedált
depression
  depresszió
   
  nyomáscsökkenés
   
depression meter
  szívásmérő
   
  vákuummérő
   
depressurization
  nyomásmentesítés
   
depth-rudder
  magassági kormány
   
derailleur
  sebességváltó
    kerékpáron
derate
  névleges jellemzőket csökkent
   
  teljesítményt csökkent
   
  terhelést csökkent
   
derating
  névleges érték csökkentése
   
  teljesítmény csökkentése
   
deregistration
  forgalomból kivonás
   
derusting
  rozsdátlanítás
   
DERV
  dízelmotoros közúti jármű
    röv. Diesel Engined Road Vehicle
derv
  gázolaj
   
derv fuel
  gázolaj
   
design
  formatervezés
   
  kivitel
   
  konstrukció
   
  körvonalaz
   
  megrajzol
   
  megszerkeszt
   
  megtervez
   
  méretez
   
  rajzol
   
  szerkeszt
   
  szerkesztés
   
  tervez
   
  tervezés
   
  tervrajz
   
  típus
   
  változat
   
  vázlat
   
  vázlatrajz
   
  vázol
   
design accuracy
  méretezési pontosság
   
design drawing
  műhelyrajz
   
  összeállítási rajz
   
design engineer
  konstruktőr
   
  tervező
   
design error
  konstrukciós hiba
   
designation
  elnevezés
   
  kijelölés
   
  meghatározás
   
  megjelölés
   
  rendeltetés
   
destination traffic
  célforgalom
   
detach
  eltávolít
   
  kiszerel
   
  lekapcsol
   
  leszerel
   
  leválaszt
   
  szétkapcsol
   
  szétszerel
   
  szétválaszt
   
detachable
  lekapcsolható
   
  leszerelhető
   
  levehető
   
  oldható
   
detachable hood
  levehető motorháztető
   
detachable joint
  oldható kötés
   
detail
  alkatrész
   
  gépalkatrész
   
  gépelem
   
detector
  detektor
   
  érzékelő
   
  érzékelőelem
   
  érzékelőszerv
   
  jelzőkészülék
   
  mérőérzékelő
   
detent
  akasztóelem
   
  bütyök
   
  rögzítőkilincs
   
  ütközőcsap
   
  záróretesz
   
detent pin
  kioldócsap
   
  ütközőcsap
   
detergent
  detergeáló
   
  detergeálószer
   
  detergens
   
  detergens hatású
   
  felületaktív anyag
   
  mosószer
   
  oldószer
   
  tisztító hatású
   
  tisztítóanyag
   
  tisztítószer
   
deteriorate
  elhasználódik
   
  elkopik
   
deterioration
  elhasználódás
   
  elkopás
   
  károsodás
   
detonate
  kopog
    motor
detonation
  kopogás
    motoré
detour
  elterel
    forgalmat
  eltérít
    forgalmat
  kerül
   
  kerülőt tesz
   
  terelőút
    útjavítás miatt
development engineer
  fejlesztőmérnök
   
deviated traffic
  elterelt forgalom
   
device
  berendezés
   
  eszköz
   
  készülék
   
  műszer
   
  szerkezet
   
dew point
  harmatpont
   
dextrorse screw
  jobbmenetes csavar
   
DFCO
  lassítási üzemanyag-elzárás
    röv. Deceleration Fuel Cut-Off
DG
  veszélyes áru
    röv. Dangerous Goods
DI
  dízelbefecskendezés
    röv. Diesel Injection
  közvetlen befecskendezés
    röv. Direct Injection
diagnostic tool
  diagnosztikai eszköz
   
Diagnostic Trouble Code
  diagnosztikai hibakód
    röv. DTC
diagnostic worksheet
  diagnosztikai munkalap
   
diagonal tire
  diagonál-gumiabroncs
   
diagonal tyre
  diagonál-gumiabroncs
   
diagonally
  átlósan
   
  diagonálisan
   
  ferdén
   
diagram
  diagram
   
  függvénygörbe
   
  grafikon
   
  grafikus ábrázolás
   
  rajz
   
  séma
   
  szemléltető ábra
   
diagrammatic drawing
  elvi rajz
   
  jellegrajz
   
  vázlatrajz
   
dial gage
  indikátoróra
   
  mérőóra
   
dial gauge
  indikátoróra
   
  mérőóra
   
dial indicator
  indikátoróra
   
  mérőóra
   
  mutatós mérőműszer
   
dial plate
  számlap
   
dial pointer
  műszermutató
   
dial scale
  számlap
   
dial switch
  forgó kapcsoló
   
diameter
  átmérő
   
diameter inside
  belső átmérő
   
diametral
  átmérőn fekvő
   
  átmérősen ellentett
   
  diametrális
   
diametric
  átmérőn fekvő
   
  átmérősen ellentett
   
  diametrális
   
diametrical
  átmérőn fekvő
   
  átmérősen ellentett
   
  diametrális
   
diaphragm
  diafragma
   
  membrán
   
diaphragm chamber
  membránkamra
   
diaphragm pump
  membránszivattyú
   
diaphragm spring clutch
  tányérrugós tengelykapcsoló
   
diaphragm valve
  membránszelep
   
die insert
  formabetét
    öntvényé
die-casting
  fröccsöntés
   
  fröccsöntvény
   
  nyomásos öntvény
   
  présöntés
   
  présöntvény
   
diesel
  dízel-
   
  dízelmotoros
   
diesel cycle
  dízelrendszer
   
diesel desulfurization
  gázolaj kénmentesítés
   
diesel desulfurizing
  gázolaj kénmentesítés
   
diesel desulphurization
  gázolaj kénmentesítés
   
diesel desulphurizing
  gázolaj kénmentesítés
   
diesel drive
  dízelhajtás
   
diesel engine
  dízelmotor
   
diesel filter
  gázolajszűrő
   
diesel fuel
  dízelüzemanyag
   
diesel fuel filter
  gázolajszűrő
   
diesel fuel supply system
  dízelüzemanyag-ellátó rendszer
   
diesel index
  dízelindex
   
diesel injection
  dízelbefecskendezés
    röv. DI
diesel oil
  dízelmotorolaj
   
  gázolaj
   
Diesel Particulate Filter
  dízel részecskeszűrő
    röv. DPF
Diesel Particulate NOx Reduction system
  dízel részecskeszűrő és NOx kibocsátás csökkentő rendszer
    röv. DPNR system
diesel tester
  dízelmotor-próbapad
   
diesel-driven
  dízelhajtású
   
  dízelmotoros
   
diesel-engined vehicle
  dízelmotoros jármű
   
diesel-powered
  dízelhajtású
   
  dízelmotoros
   
dieseling
  dízelégés
   
  kompressziós gyújtású égés
   
differential
  differenciál
   
  differenciálmű
   
  kiegyenlítőmű
   
differential assembly
  differenciálmű
   
differential axle
  differenciál-féltengely
   
differential box
  bolygóház
   
differential cage
  bolygóház
   
differential case
  differenciálház
   
  differenciálmű-ház
   
  kiegyenlítőmű-ház
   
differential casing
  differenciálház
   
  differenciálmű-ház
   
  kiegyenlítőmű-ház
   
differential cross
  bolygókerekek tengelykeresztje
   
  differenciálkereszt
   
differential cross-pin
  bolygókeréktengely
   
differential crown wheel
  differenciálmű tányérkereke
   
differential drive
  differenciálmű
   
  kiegyenlítőmű
   
differential gear
  differenciálmű
   
  kiegyenlítőmű
   
differential gear case
  differenciálház
   
  differenciálmű-ház
   
  kiegyenlítőmű-ház
   
differential gear casing
  differenciálház
   
differential gear oil
  differenciálmű-olaj
   
differential gear-train
  bolygókerekes differenciálmű
   
differential lock
  differenciálzár
   
differential lock switch
  differenciálzár-kapcsoló
   
differential mechanism
  differenciálmű
   
  kiegyenlítőmű
   
differential motion
  kiegyenlítőmű
   
differential oil
  differenciálmű-olaj
   
differential pawl
  differenciálzár
   
differential pinion
  differenciál-bolygókerék
   
differential pressure
  effektív nyomás
   
  nyomáscsökkenés
   
  nyomásesés
   
  nyomáskülönbség
   
differential shaft
  differenciálmű féltengelye
   
differential side bearing
  bolygóházcsapágy
   
differential side gear
  differenciálmű-féltengely kúpkereke
   
  rózsakerék
   
differential spider
  differenciálkereszt
   
  differenciálmű bolygókerekeinek tengelykeresztje
   
differential spider pinion
  differenciál-bolygókerék
   
differential wheel
  féltengely-kúpkerék
   
  rózsakerék
   
differential-bearing
  bolygóházcsapágy
   
differential-bearing adjusting nut
  bolygóházcsapágy-állító anya
   
differential-lock device
  differenciálzár
   
differential-locking device
  differenciálzár
   
differential-pinion shaft
  bolygókeréktengely
   
digger
  földkiemelő
   
  kotró
   
  kotrógép
   
digital audio broadcast
  digitális rádióadás
    röv. DAB
digital climate control
  digitális klímavezérlés
   
  digitális légkondicionáló vezérlés
   
digital fuel injection
  digitális befecskendezés
   
  digitális üzemanyag-befecskendezés
   
Digital Motor Electronics
  digitális motorvezérlő elektronika
    röv. DME
digital multimeter
  digitális multiméter
    röv. DMM
digital sound processing
  digitális hangfeldolgozás
    röv. DSP
digital tachograph
  digitális tachográf
   
digital tachograph card
  digitális tachográf kártya
   
dilution
  hígítás
   
  hígulás
   
dimension
  méret
   
dimensional accuracy
  méretpontosság
   
dimmed headlights
  tompított fényszóró
   
dimmed light
  tompított fény
   
dimmer lever
  fényváltó kapcsoló
   
dimmer switch
  fényváltó kapcsoló
   
dimming
  fényerő-szabályozás
   
  letompítás
    fényé
  tompítás
    fényé
diode
  dióda
   
Dion axle
  De Dion-hátsóhíd
   
dip beam
  tompított fény
   
dip rod
  nívópálca
   
dip switch
  fénytompító kapcsoló
   
dip tube
  merülőcső
    porlasztóban
dip-stick
  nívópálca
   
  olajszintmérő pálca
   
dipped beam
  tompított fény
   
dipped headlight
  tompított fény
   
  tompított fényszóró
   
dipper
  fényszórókapcsoló
   
  nívópálca
   
  olajszintjelző pálca
   
dipstick
  nívópálca
   
  olajszintmérő pálca
   
dipstick tube
  nívópálcacső
   
direct air induction
  közvetlen légbeszívás
   
direct control
  közvetlen kormányzás
   
  közvetlen szabályozás
   
  közvetlen vezérlés
   
direct current
  egyenáram
   
Direct Diesel Injection System
  közvetlen dízelbefecskendező rendszer
    röv. DDIS
direct drive
  direkt sebességfokozat
   
  közvetlen hajtás
   
direct fuel injection
  közvetlen üzemanyag-befecskendezés
   
direct gear
  direkt sebességfokozat
   
direct gear-drive
  közvetlen fogaskerékhajtás
   
direct ignition system
  közvetlen gyújtásrendszer
    röv. DIS
direct injection
  közvetlen befecskendezés
    röv. DI
Direct injection Turbo Diesel
  közvetlen befecskendezéses turbódízel
    röv. DiTD
direct potential
  egyenfeszültség
   
Direct Shift Gear
  közvetlen kapcsolású sebességváltó
    röv. DSG
direct speed
  direkt sebességfokozat
   
Direct Turbo Injection
  közvetlen befecskendezéses turbódízel
    röv. DTI
direct voltage
  egyenfeszültség
   
direct-acting
  közvetlen hajtású
   
  közvetlen működésű
   
  közvetlenül működő
   
direct-connected
  áttétel nélkül kapcsolt
   
direct-coupled
  áttétel nélkül kapcsolt
   
direct-current dynamo
  dinamó
   
  egyenáramú generátor
   
direct-current generator
  dinamó
   
  egyenáramú generátor
   
direct-current potential
  egyenfeszültség
   
direct-current voltage
  egyenfeszültség
   
direct-injection
  közvetlen befecskendezés
   
direct-injection diesel engine
  közvetlen befecskendezésű dízelmotor
   
direction board
  útjelző tábla
   
direction indicator
  index
   
  irányjelző
   
direction indicator lever
  irányjelzőkar
   
direction of rotation
  forgásirány
   
direction post
  útjelző tábla
   
direction switch
  irányátkapcsoló
   
  iránykapcsoló
   
directional tire
  egyirányú gumiabroncs
   
directional tyre
  egyirányú gumiabroncs
   
directions for use
  használati utasítás
   
directly proportional
  egyenesen arányos
   
dirt trap
  iszapfogó
   
dirtbike
  terepmotor
   
dirty
  bepiszkít
   
  bepiszkolódik
   
  elszennyez
   
  elszennyeződik
   
  elszennyeződött
   
  piszkos
   
  sáros
   
  szennyes
   
  szennyez
   
  szennyeződik
   
DIS
  közvetlen gyújtásrendszer
    röv. Direct Ignition System
disable
  használhatatlanná tesz
   
  használhatatlanná válik
   
  kiiktat
   
  kiselejtez
   
  üzemen kívül helyez
   
disassemble
  kibont
   
  kiszed
   
  kiszerel
   
  lebont
   
  leszed
   
  leszerel
   
  szétbont
   
  szétszed
   
  szétszerel
   
disassembly
  leszerelés
   
  szétbontás
   
  szétszedés
   
  szétszerelés
   
disc bearing
  tárcsás csapágy
   
disc brake
  tárcsafék
   
disc brake pad
  tárcsafékbetét
   
disc clutch
  tárcsás tengelykapcsoló
   
disc cutter
  körkés
   
  tárcsakés
   
disc spring
  tányérrugó
   
disc valve
  tányérszelep
   
disc wheel
  tárcsakerék
   
  telekerék
   
discard
  eldob
   
  figyelmen kívül hagy
   
  kiküszöböl
   
  kiselejtez
   
  selejt
   
  selejtez
   
  üzemen kívül helyez
   
discard diameter
  selejtezési átmérő
    fékdobé
discard thickness
  selejtezési vastagság
    féktárcsáé
discharge
  kieresztőnyílás
   
  kipufogás
   
  kisül
   
  kisülés
   
  kisüt
   
  kisütés
   
  ürítőnyílás
   
discharge duct
  kiömlőcső
   
  lefolyócső
   
discharge jet
  befecskendező fúvóka
   
discharge opening
  leeresztőnyílás
   
discharge pipe
  leeresztőcső
   
  ürítőcső
   
discharge tube
  gázkisülési cső
   
  kisülési cső
   
discharge valve
  kifolyószelep
   
  leeresztőszelep
   
  ürítőszelep
   
discharge voltage
  kisülési feszültség
   
discharged air
  kibocsátott levegő
   
  távozó levegő
   
discharged battery
  kisütött akkumulátor
   
  lemerült akkumulátor
   
discoloration
  elfakulás
   
  elszíneződés
   
  elszíntelenedés
   
  elszíntelenítés
   
  fakulás
   
  kifakulás
   
  szín megváltoztatása
   
  színváltozás
   
  színvesztés
   
discolouration
  elfakulás
   
  elszíneződés
   
  elszíntelenedés
   
  elszíntelenítés
   
  fakulás
   
  kifakulás
   
  szín megváltozása
   
  színváltozás
   
  színvesztés
   
disconnect
  elválaszt
   
  leválaszt
   
  megszakít
   
  szétbont
   
  szétkapcsol
   
disconnecting fork
  kiemelővilla
   
  kikapcsolóvilla
   
  kioldóvilla
   
disconnecting switch
  kikapcsoló
   
  megszakító
   
  szakaszoló
   
disconnection
  bontás
   
  szétkapcsolás
   
discontinuity
  szakadás
   
discontinuous
  nem folytonos
   
discoupling
  elválasztás
   
  szétcsatolás
   
disengage
  kiakaszt
   
  kikapcsol
   
  kikapcsolódik
   
  kinyom
    tengelykapcsolót
  kiold
   
  kioldódik
   
  leválaszt
   
  megszakít
   
  old
   
  sebességből kivesz
   
  szétkapcsol
   
  szétkapcsolódik
   
disengage the clutch
  kinyomja a kuplungot
   
  kinyomja a tengelykapcsolót
   
disengagement
  bontás
   
  kikapcsolás
   
  kikapcsolódás
   
  kiszabadítás
   
  szétkapcsolás
   
disengaging lever
  kikapcsolókar
   
  kioldókar
   
dish
  kerékdőlés
   
disinflate
  leereszt
    gumiabroncs
  levegőt kienged
   
disjunction
  bontás
    áramköré
  elválás
   
  elválasztás
   
  kikapcsolás
   
  leválás
   
  leválasztás
   
  megszakítás
    áramköré
  szétkapcsolás
   
  szétválás
   
  szétválasztás
   
disk brake
  tárcsafék
   
disk brake pad
  tárcsafékbetét
   
dislocate
  elmozdít
   
  eltol
   
  kimozdít
   
  szétszed
   
dismantle
  leszerel
   
  szétszed
   
  szétszerel
   
dismantling
  leszerelés
   
  szétszerelés
   
dismount
  kiszerel
   
  leszerel
   
  szétbont
   
  szétszed
   
  szétszerel
   
dismountable
  szétszedhető
   
  szétszerelhető
   
disorder
  rendellenesség
   
  rendetlenség
   
displacement
  lökettérfogat
   
displacement volume
  lökettérfogat
   
display
  kijelző
   
display device
  kijelző
   
display unit
  kijelzőegység
   
disposable
  egyszer használatos
   
  eldobható
   
disposal
  ártalmatlanítás
   
  eldobás
   
  selejtezés
   
dissimilar gear
  kétfogkoszorús fogaskerék
   
dissimilar toothing
  felemás fogazás
   
dissipate
  disszipál
   
  eloszlat
   
  eloszlik
   
  elvon
    hőt
  felemészt
   
  megsemmisít
   
  szétoszlat
   
  szétszór
   
dissipation
  disszipáció
   
  hőleadás
   
  szétáradás
   
  szétszóródás
   
  szóródás
   
  veszteségi teljesítmény
   
distance
  távolság
   
distance beam headlight
  fényszóró
   
distance bolt
  távtartó csap
   
  távtartó csavar
   
distance bushing
  távtartó hüvely
   
  távtartó persely
   
distance piece
  közdarab
   
  távtartó darab
   
distance plate
  távtartó lap
   
  távtartó lemez
   
distance recorder
  kilométerszámláló
   
distance ring
  közgyűrű
   
  távtartó gyűrű
   
distance rod
  távtartó rúd
   
distance screw
  távtartó csavar
   
distance sensor
  távolságérzékelő
   
distance sleeve
  távtartó hüvely
   
distance washer
  távtartó alátét
   
distil
  desztillál
   
  lecsepeg
   
  lepárlódik
   
  lepárol
   
  párol
   
  szivárog
   
distill
  desztillál
   
  lecsepeg
   
  lepárlódik
   
  lepárol
   
  párol
   
  szivárog
   
distillate
  desztillátum
   
  párlat
   
distillation
  desztilláció
   
  desztillálás
   
  lepárlás
   
distilled water
  desztillált víz
   
distort
  csavarodik
   
  deformál
   
  deformálódik
   
  elcsavar
   
  elferdít
   
  elgörbít
   
  elgörbül
   
  elhajlik
   
  eltorzít
   
  meggörbít
   
  torzít
   
distortion
  deformáció
   
  deformálódás
   
  elcsavarodás
   
  elferdítés
   
  elferdülés
   
  elgörbítés
   
  elgörbülés
   
  elhúzódás
   
  elmozdulás
   
  eltorzítás
   
  eltorzulás
   
  torzítás
   
  torzulás
   
distributing box
  elosztóház
   
  gyújtáselosztóház
   
distribution panel
  elosztótábla
   
distribution-driving gear
  vezérműhajtó fogaskerék
   
distributor
  elosztó
   
  gyújtáselosztó
   
distributor arm
  gyújtáselosztó pipa
   
distributor box
  elosztóház
   
  gyújtáselosztóház
   
distributor cap
  elosztófedél
   
distributor case
  elosztóház
   
  gyújtáselosztóház
   
distributor head
  elosztófedél
   
distributor rotor
  gyújtáselosztó pipa
   
distributorless ignition system
  elosztó nélküli gyújtásrendszer
   
Distronic
  követési távolságot tartó tempomat
   
DiTD
  közvetlen befecskendezéses turbódízel
    röv. Direct injection Turbo Diesel
diversion
  elterelés
   
  útelterelés
   
diversion road
  terelőút
   
diverted route
  terelőút
   
diverter
  irányítólap
   
  terelőfelület
   
  terelőlap
   
diverter flap
  irányítólap
   
  terelőlap
   
divided bearing
  osztott csapágy
   
divided brake system
  többkörös fékrendszer
   
divided combustion chamber
  osztott égéstér
   
divided crank
  osztott forgattyústengely
   
divided crankcase
  osztott forgattyúház
   
divided highway
  osztott pályás úttest
   
divider
  feszültségosztó
   
  frekvenciaosztó
   
  osztóáramkör
   
divider calliper
  osztókörző
   
  szúrókörző
   
divider compasses
  osztókörző
   
  szúrókörző
   
divorce
  elválaszt
   
  különválaszt
   
  szétválaszt
   
DLC
  diagnosztikai csatlakozó
    röv. Data Link Connector
DMC
  adatmátrixkód
    röv. Data Matrix Code
DME
  digitális motorvezérlő elektronika
    röv. Digital Motor Electronics
DMM
  digitális multiméter
    röv. Digital MultiMeter
dog coupling
  körmös kapcsoló
   
dog wheel
  kilincskerék
   
dog-clutch
  körmös kapcsoló
   
dogged end
  befogott vég
    tengelyé
dogleg pillar
  C oszlop
   
DOHC
  kettős felső vezérműtengely
    röv. Dual Overhead Camshaft
  kettős felső vezérműtengely
    röv. Double Overhead Camshaft
dolly
  utánfutó
   
dome nut
  zárt anya
   
dome-lamp
  tetőlámpa
   
domed nut
  sapkás anya
   
domestic
  belföldi
   
  hazai
   
door beam
  ajtóba épített merevítőrúd
    oldalirányú ütközés ellen
door bin
  ajtórekesz
   
door bolt
  ajtóretesz
   
door garnish
  ajtódíszléc
   
door gas prop
  ajtókitámasztó gázrugó
   
door glass
  ajtóüveg
   
door lock
  ajtózár
   
door lock actuator
  ajtózár működtető egység
   
door mirror
  külső visszapillantó tükör
   
door mirror defogger
  külső visszapillantó tükör páramentesítő
   
door panel
  ajtóborító lemez
   
door pillar
  ajtóoszlop
   
door pocket
  ajtózseb
   
door prop
  ajtókitámasztó
   
  ajtótámasz
   
door prop strut
  ajtókitámasztó gázrugó
   
door pull
  ajtóbehúzó fogantyú
   
door pull handle
  ajtóbehúzó fogantyú
   
door sill
  küszöb
   
door sill light
  küszöbvilágítás
   
door sill trim
  küszöbborítás
   
  küszöbdíszléc
   
door speaker
  ajtóba épített hangszóró
   
  ajtóhangszóró
   
door stop
  ajtóütköző
   
door trim
  ajtóborítás
   
  ajtókárpit
   
door-frame
  ajtókeret
   
door-handle
  ajtókilincs
   
door-lock striker plate
  ajtóbiztosító retesz
   
door-slam handle
  ajtóbehúzó fogantyú
   
door-switch
  ajtókapcsoló
   
dope
  adalékanyag
   
doped oil
  adalékolt olaj
   
doping
  szívatás
    motoré
dosing pump
  adagolószivattyú
   
double action
  kettős hatás
   
  kettős működés
   
double bend
  kettős útkanyarulat
   
  S kanyar
   
double cab
  duplafülkés
   
  duplakabinos
   
double carburation
  kettős porlasztás
   
double check valve
  kettős visszacsapó szelep
   
double clutch
  kétszer kuplungoz
   
  kettős kuplungozást végez
   
double declutch
  kétszer kuplungoz
   
  kettős kuplungozást végez
   
double door
  kétajtós
   
double filament lamp
  biluxlámpa
   
  kétszálas izzós lámpa
   
double ignition
  kettős gyújtás
   
double overhead camshaft
  kettős felső vezérműtengely
    röv. DOHC
double piston
  kettős dugattyú
   
double railed
  kétvágányú
   
double thread
  kétbekezdésű csavarmenet
   
double tires
  kettős gumiabroncs
   
double wheels
  ikerkerék
   
double wishbone suspension
  dupla keresztlengőkaros felfüggesztés
   
  kettős keresztlengőkaros felfüggesztés
   
double-acting
  kettős hatású
   
  kettős működésű
   
double-acting cylinder
  kettős működésű henger
   
double-barrel carburetter
  kétdiffúzoros karburátor
   
  kétdiffúzoros porlasztó
   
  kéttorkú karburátor
   
double-cone
  kettős kúpos
   
double-cone clutch
  kétkúpos tengelykapcsoló
   
  kettős kúpos tengelykapcsoló
   
double-cone pulley
  kettős kúpos szíjtárcsa
   
double-cone spring
  kettős kúpos tekercsrugó
   
double-cylinder engine
  kéthengeres motor
   
double-decker
  emeletes autóbusz
   
double-diameter piston
  differenciáldugattyú
   
  lépcsős dugattyú
   
double-dip headlamp
  biluxlámpa
   
  kétszálas izzós lámpa
   
double-disc clutch
  kéttárcsás tengelykapcsoló
   
double-end bolt
  tőcsavar
   
double-ended spanner
  kettős villáskulcs
   
double-ended wrench
  kettős villáskulcs
   
double-ender
  kétoldalas csavarkulcs
   
double-faced adhesive tape
  kétoldalas ragasztószalag
   
double-head wrench
  kettős villáskulcs
   
double-headed wrench
  kettős villáskulcs
   
double-helical gear
  nyílfogaskerék
   
double-helical tooth
  nyílfog
   
double-helical toothing
  nyílfogazás
   
double-jointed
  kétcsuklós
   
double-jointed cardan shaft
  kétrészes kardántengely
   
double-jointed drive shaft
  kétrészes kardántengely
   
double-piston engine
  ellendugattyús motor
   
double-plate clutch
  kéttárcsás tengelykapcsoló
   
double-row ball-bearing
  kétsoros golyóscsapágy
   
double-side tipping trailer
  két oldalra billenő pótkocsi
   
double-sided
  kétoldalas
   
  kétoldali
   
  kétoldalú
   
double-sided hub
  kétoldalú agy
   
double-start thread
  kétbekezdésű csavarmenet
   
double-tracked
  kétvágányú
   
double-tube shock absorber
  kétcsöves lengéscsillapító
   
double-venturi system
  kettős porlasztótorok
   
doughnut coupling
  Hardy-tárcsás tengelykapcsoló
   
doughnut joint
  Hardy-tárcsa
   
dowel
  csap
   
  ék
   
  pecek
   
dowel pin
  illesztőcsap
   
dowel screw
  illesztőcsavar
   
downdraft
  esőáram
   
downdraft carburetor
  esőáramú karburátor
   
downdraft carburettor
  esőáramú karburátor
   
downdraught
  esőáram
   
downdraught carburetor
  esőáramú karburátor
   
downdraught carburettor
  esőáramú karburátor
   
downgearing
  visszakapcsolás
    alacsonyabb sebességfokozatba
downhill drive support
  lejtmenetvezérlő
    röv. DDS
downpipe
  leömlő
   
  leömlőcső
   
downshift
  visszakapcsol
   
downshifting
  visszakapcsolás
    alacsonyabb sebességfokozatba
downstream
  áramlásirány
   
  folyásirány
   
downstroke
  leszálló löket
   
downtime
  állási idő
   
  állásidő
   
  meghibásodási idő
   
downward stroke
  leszálló löket
   
downwash
  szárny mögötti leáramlás
   
DPF
  dízel részecskeszűrő
    röv. Diesel Particulate Filter
DPNR system
  dízel részecskeszűrő és NOx kibocsátás csökkentő rendszer
    röv. Diesel Particulate NOx Reduction system
drag cable
  vontatókötél
   
drag coefficient
  légellenállási együttható
   
  légellenállási tényező
   
drag hook
  vonóhorog
   
drag rod
  kormánytolórúd
   
drag torque
  ellenállási nyomaték
   
  fékezőnyomaték
   
drag-link
  forgattyúrúd
   
  kapcsolórúd
   
  kormánytolórúd
   
draglink
  forgattyúrúd
   
  kapcsolórúd
   
  kormánytolórúd
   
drain
  kiürít
   
  leeresztés
   
  víztelenít
   
  ürítés
   
  ürítőcső
   
drain plug
  leeresztőcsavar
   
drain screw
  leeresztőcsavar
   
drain tank
  ürítőtartály
   
drain valve
  ürítőszelep
   
drain-cock
  leeresztőcsap
   
  ürítőcsap
   
drain-pipe
  levezetőcső
   
  ürítőcső
   
drainage pipe
  levezetőcső
   
  ürítőcső
   
draincock
  leeresztőcsap
   
  ürítőcsap
   
draw gear
  vonókészülék
    vasúton
draw-in winding
  behúzótekercs
   
draw-off cock
  leeresztőcsap
   
draw-off tap
  leeresztőcsap
   
drawbar
  vonóhorog
   
  vonórúd
   
drawbar eye
  vonószem
   
drawbar hook
  vonórúdhorog
   
drawbar load
  vonórúdterhelés
   
drawbar pin
  vonórúdcsapszeg
   
drawbar power
  vontatóteljesítmény
   
drawbar trailer
  pótkocsi
   
dray
  alacsony oldalfalú teherszállító kocsi
   
  oldalfal nélküli teherszállító kocsi
   
  pőrekocsi
   
  stráfkocsi
   
  szán
    rönkfaszállításhoz
  szekér
   
  söröskocsi
   
DRC
  dinamikus felfüggesztés
    röv. Dynamic Ride Control
dredger
  kotrógép
   
  markológép
   
dribble
  utáncsepegés
   
drier filter
  szárítószűrő
   
drift
  kézi lyukasztó
   
  lyukasztó
   
  lyukasztókalapács
   
  sodródás
   
  sodródik
   
  szegecskiverő
   
  tüske
   
drill
  átfúr
   
  fúr
   
  fúró
   
  fúrógép
   
  kifúr
   
  megfúr
   
drill-bit
  fúrófej
   
  fúrószár
   
drip pan
  cseppfogó tálca
   
  olajfogó tálca
   
  olajgyűjtő tálca
   
drip ring
  kenőgyűrű
   
drive
  áttétel
   
  autózás
   
  becsavar
   
  behajt
    csavart
  hajt
   
  hajtás
   
  hajtómű
   
  irányít
   
  kocsikázik
   
  kocsizik
   
  meghajt
   
  meghajtás
   
  vezet
   
drive along
  hajt
   
  kocsikázik
   
  kocsizik
   
  végighajt
   
drive axle
  hajtott tengely
   
drive cam
  hajtóbütyök
   
  működtetőbütyök
   
drive chain
  hajtólánc
   
drive end
  hajtófej
   
drive gear
  hajtás
   
  hajtómű
   
drive line
  erőátvitel
   
drive motor
  hajtómotor
   
drive pinion
  hajtókerék
   
drive plate
  hajtótárcsa
   
drive pulley
  hajtótárcsa
   
drive ratio
  áttételi arány
   
drive shaft
  hajtótengely
   
  kardántengely
   
  nyelestengely
    sebességváltóé
drive shaft tunnel
  kardánalagút
   
drive sheave
  hajtódob
   
  hajtótárcsa
   
drive train
  hajtáslánc
   
drive wheel
  differenciálmű hajtó tányérkereke
   
  hajtókerék
   
drive-belt
  hajtószíj
   
drive-belt tension
  hajtószíj feszessége
   
drive-box
  hajtóműház
   
  hajtóműszekrény
   
  sebességváltó-szekrény
   
  sebességváltóház
   
drive-by-wire
  tisztán elektronikusan irányított
    a vezető által működtetett kezelőszerv és az irányított egység között csak elektronikus kapcsolat van
drive-in cinema
  autósmozi
   
drive-in motion picture theatre
  autósmozi
   
drive-in movie
  autósmozi
   
drive-in theatre
  autósmozi
   
driveability
  vezethetőség
   
driven
  hajtott
   
  meghajtott
   
driven axle
  hajtott tengely
   
driven disc
  hajtott tárcsa
   
driven disk
  hajtott tárcsa
   
driven gear
  hajtott fogaskerék
   
driven plate
  hajtott tárcsa
   
driven pulley
  hajtott szíjtárcsa
   
driven shaft
  hajtott tengely
   
  sebességváltó főtengelye
   
driven wheel
  hajtott kerék
   
driver
  gépkocsivezető
   
  hajtókerék
   
  hajtószerkezet
   
  hajtótárcsa
   
  járművezető
   
  sofőr
   
  vezető
   
driver air bag
  vezető oldali légzsák
   
driver card
  gépjárművezetői kártya
    digitális tachográfhoz
driver door
  vezető oldali ajtó
   
  vezetőajtó
   
driver side air bag
  vezető oldali légzsák
   
driver side door
  vezető oldali ajtó
   
driver side fender
  vezető oldali sárvédő
   
driver-only bus
  kalauz nélküli autóbusz
   
driveway
  kocsibehajtó
   
  kocsifelhajtó
   
  műút
   
  út
   
driving axle
  hajtótengely
   
  hajtott tengely
   
driving beam
  országúti fény
   
driving belt
  hajtószíj
   
driving chain
  hajtólánc
   
driving conditions
  vezetési körülmények
   
driving disc
  hajtótárcsa
   
driving disk
  hajtótárcsa
   
driving experience
  vezetési élmény
   
driving force
  hajtóerő
   
driving gear
  áttétel
   
  hajtó fogaskerék
   
  hajtómű
   
driving glasses
  autós szemüveg
   
driving habits
  vezetési szokások
   
driving instruction
  gépjárművezető oktatás
   
  gépjárművezető tanfolyam
   
driving key
  hajtótengelyék
   
driving lamp
  kiegészítő fényszóró
   
driving licence
  jogosítvány
   
  vezetői engedély
   
driving mirror
  visszapillantó tükör
   
driving pleasure
  vezetési élmény
   
driving practice
  vezetési gyakorlat
   
driving school
  autósiskola
   
driving seat
  vezetőülés
   
driving shaft
  hajtótengely
   
driving stroke
  dugattyú hajtólökete
   
driving style
  vezetési stílus
   
driving time
  vezetési idő
    tachográfon
driving torque
  hajtónyomaték
   
driving voltage
  vezérlőfeszültség
   
  üzemfeszültség
   
  üzemi feszültség
   
driving wheel
  hajtókerék
   
driving-indicator
  index
   
  irányjelző
   
driving-test
  futáspróba
   
  gépjárművezetői vizsga
   
  menetpróba
   
drizzle
  szitál
    eső
  szitálás
   
  szitáló eső
   
DRL
  nappali világítás
    röv. Daytime Running Lamp
droop
  állandó hiba
   
  maradó szabályozási eltérés
   
drooping
  fordulatszámesés
   
drop arm
  billenőkar
   
  kormánykar
   
  Pitman-kar
   
drop pit
  szerelőakna
   
drop valve
  függőszelep
   
drop-center rim
  mély ágyazású kerékpánt
   
drop-center tire
  mély ágyazású köpeny
   
drop-center tyre
  mély ágyazású köpeny
   
drop-centre rim
  mély ágyazású kerékpánt
   
drop-centre tire
  mély ágyazású köpeny
   
drop-centre tyre
  mély ágyazású köpeny
   
drop-forge
  süllyesztékben kovácsol
   
drop-forged
  süllyesztékben kovácsolt
   
drop-side
  lehajtható oldalfal
   
drop-valve engine
  függőszelepes motor
   
droplet
  csepp
   
  kis csepp
   
dropping
  fordulatszám-csökkenés
   
  fordulatszámesés
   
drowned pipe
  hangtompító cső
   
drum-brake
  dobfék
   
drumbrake
  dobfék
   
drunk driving
  ittas vezetés
   
drunken thread
  hibás csavarmenet
   
  támolygó csavarmenet
   
drunkometer
  alkoholszonda
   
dry chemical extinguisher
  poroltó
   
  porral oltó készülék
   
dry clutch
  száraz tengelykapcsoló
   
dry cylinder liner
  száraz hengerpersely
   
  száraz persely
   
dry filter
  száraz szűrő
   
dry friction
  száraz súrlódás
   
dry friction lining
  száraz dörzsbetét
   
dry mass
  száraz tömeg
   
dry sump
  száraz karter
   
  száraz motorteknő
   
dry weight
  száraz súly
    üzemanyag, kenőolaj, hűtőfolyadék nélküli súly
dry-disc clutch
  száraz tárcsás tengelykapcsoló
   
dry-disk clutch
  száraz tárcsás tengelykapcsoló
   
dry-sump lubrication
  szárazteknős kenés
   
dryer filter
  szárítószűrő
   
DSA
  dinamikus biztonság
    röv. Dynamic Safety
  dinamikus stabilitástámogatás
    röv. Dynamic Stability Assistance
DSC
  dinamikus menetstabilizáló
    röv. Dynamic Stability Control
DSG
  közvetlen kapcsolású sebességváltó
    röv. Direct Shift Gear
DSP
  digitális hangfeldolgozás
    röv. Digital Sound Processing
  dinamikus sebességváltó program
    röv. Dynamic Shift Program
DSTC
  dinamikus menetstabilizátor és kipörgésgátló
    röv. Dinamic Stability & Traction Control
DTC
  diagnosztikai hibakód
    röv. Diagnostic Trouble Code
  dinamikus kipörgésgátló
    röv. Dynamic Traction Control
DTCO
  digitális tachográf
    röv. Digital TaChOgraph
DTI
  közvetlen befecskendezéses turbódízel
    röv. Direct Turbo Injection
DTSS
  dinamikus követésű felfüggesztési rendszer
    röv. Dynamic Tracking Suspension System
dual
  dupla
   
  iker-
   
  kétszeres
   
  kettős
   
dual brake system
  kétkörös fékrendszer
   
dual braking system
  kétkörös fékrendszer
   
dual carburetor
  kettős porlasztó
   
dual carburettor
  kettős porlasztó
   
dual circuit brakes
  kétkörös fék
   
dual ignition
  kettős gyújtás
   
dual overhead camshaft
  kettős felső vezérműtengely
    röv. DOHC
dual tires
  ikerabroncs
   
dual tyres
  ikerabroncs
   
dual variable valve timing with intelligence
  kettős intelligensen változó szelepvezérlés
    röv. Dual VVT-i
Dual VVT-i
  kettős VVT-i
    röv. Dual Variable Valve Timing with intelligence
dual wheel
  dupla kerék
   
dual-circuit brake system
  kétkörös fékrendszer
   
dual-circuit braking system
  kétkörös fékrendszer
   
dual-clutch transmission
  kettős tengelykapcsolós sebességváltó
   
dual-fuel
  kétféle üzemanyaggal használható
   
dual-mass flywheel
  kéttömegű lendítőkerék
   
dual-range gearbox
  felezős sebességváltó
   
dual-range transmission
  felezős sebességváltó
   
dual-stage
  kétlépcsős
   
dual-stage pump
  kétlépcsős szivattyú
   
Dubonnet suspension
  Dubonnet felfüggesztés
   
duck-bill pliers
  kacsacsőrű fogó
   
duct
  csatorna
   
  cső
   
  kábelcsatorna
   
  vezetékcsatorna
   
  vezetékcső
   
ductile
  alakítható
   
  hidegen alakítható
   
  húzással alakítható
   
  húzható
   
  képlékeny
   
  nyújtható
   
dummy
  ál-
   
  hamis
   
  mű-
   
  vak-
   
dummy antenna
  műantenna
   
dummy coupling
  vakkarima
   
  záródugó
   
dummy flange
  vakkarima
   
dummy shaft
  előtéttengely
   
  melléktengely
   
dump
  kibillent
   
  kiborít
   
  kirak
   
  kirakodik
   
  lerak
   
  szemétszállító jármű
   
dump articulated trailer
  billenő félpótkocsi
   
dump body
  billenthető rakfelület
   
dump car
  billenőszekrényes teherautó
   
  dömper
   
  szemétszállító autó
   
dump semi-trailer
  billenő félpótkocsi
   
dump trailer
  billenthető pótkocsi
   
dump truck
  dömper
   
dump valve
  gyorsürítő szelep
   
  lefúvó szelep
   
dump-body trailer
  billenthető pótkocsi
   
dumper
  dömper
   
dumping car
  dömper
   
dumping lorry
  billenőplatós teherautó
   
dumping truck
  dömper
   
dune buggy
  homokfutó kisautó
   
dungaree
  munkaruha
   
  overall
   
  szerelőruha
   
duplex drum brake
  duplex dobfék
   
duplicate
  dupla
   
  iker-
   
  ismétel
   
  kétszeres
   
  kettős
   
  másol
   
  másolat
   
  másolatot készít
   
  megkétszerez
   
  megkettőz
   
  pótdarab
   
  sokszorosít
   
  tartalékdarab
   
durability test
  tartóssági vizsgálat
   
durable
  időálló
   
  tartós
   
duration
  huzamosság
   
  időtartam
   
  tartam
   
  tartósság
   
durometer
  durométer
   
  keménységmérő készülék
   
duroplastic
  hőre keményedő műanyag
   
dust cap
  porsapka
   
  porvédő sapka
   
dust filter
  porszűrő
   
dust mask
  porvédő maszk
   
dust road
  földút
   
dust seal
  porzáró tömítés
   
dust-guard
  szelepsapka
   
duty
  munka
   
  teljesítmény
   
duty cycle
  működési periódus
   
  munkaciklus
   
dwell
  nyitási idő
    megszakítóé
dyad
  kettős
   
  pár
   
Dynaflow drive
  Dynaflow sebességváltó
   
Dynamic Brake Control
  dinamikus fékerő-szabályozó
    röv. DBC
dynamic control system
  dinamikus irányítási rendszer
   
  dinamikus szabályozási rendszer
   
  dinamikus vezérlési rendszer
   
dynamic cornering light
  dinamikus kanyarfény
   
dynamic curve illumination
  dinamikus kanyarvilágítás
   
dynamic curve lamp
  dinamikus kanyarfényszóró
   
  dinamikus kanyarlámpa
   
dynamic damping control
  dinamikus csillapításszabályozás
    röv. DDC
dynamic heating
  kompressziós felmelegedés
   
Dynamic Ride Control
  dinamikus felfüggesztés
    röv. DRC
Dynamic Safety
  dinamikus biztonság
    röv. DSA
Dynamic Shift Program
  dinamikus sebességváltó program
    röv. DSP
Dynamic Stability Control
  dinamikus menetstabilizáló
    röv. DSC
dynamic tracking suspension system
  dinamikus követésű felfüggesztési rendszer
    röv. DTSS
Dynamic Traction Control
  dinamikus kipörgésgátló
    röv. DTC
dynamo
  dinamó
   
  generátor
   
dynamometer
  dinamométer
   
  erőmérő
   
  rugós erőmérő
   

© 2008 - 2018 Horváth Róbert
MediaCenter Toplista