jarmuszotar
new word
searchbox
advertise
contact
huntranslator google
magyar
english
car picture
 
 
a b c d e f
g h i j k l
m n o p q r
s t u v w x
yz

2353 results found for 'a':

A-arm
  háromszög alakú keresztlengőkar
   
A-frame drawbar
  vonóháromszög
   
A-gas
  repülőbenzin
    röv. Aviation gasoline
A-oil
  repülőgépolaj
    röv. aviation oil
A-pillar
  A oszlop
   
A-TRC
  aktív kipörgésgátló
    röv. Active TRaction Control
A/C
  légkondicionáló
    röv. air conditioner
A/F
  keverési arány
    röv. air-fuel ratio
  levegő-üzemanyag viszony
    röv. air-fuel ratio
A/F mixture
  levegő-üzemanyag keverék
    röv. Air-Fuel mixture
A/F ratio
  keverési arány
    röv. air-fuel ratio
  levegő-üzemanyag viszony
    röv. air-fuel ratio
A/T
  automata sebességváltó
    röv. Automatic Transmission
ABC
  aktív karosszéria szabályozás
    röv. Active Body Control
ABDC
  alsó holtpont után
    röv. After Bottom Dead Center
ABLSD
  részlegesen önzáró differenciálmű aktív fékkel
    röv. Active Brake Limited Slip Differential
abnormal
  rendellenes
   
abnormal loading
  rendellenes terhelés
   
abnormality
  rendellenesség
   
aboard
  fedélzeti
   
aboutsledge hammer
  kovácskalapács
   
abradant
  csiszolóanyag
   
  koptatóanyag
   
  köszörűkorong
   
abrader
  koptatógép
   
abrading
  koptató
   
abraser
  csiszolóanyag
   
abrasion
  dörzsölés
   
  horzsolás
   
  kopás
   
  koptatás
   
  lecsiszolás
   
  ledörzsölés
   
  lehorzsolás
   
  lekopás
   
abrasion energy cloth
  csiszolóvászon
   
abrasion hardness
  kopási szilárdság
   
abrasion resistance
  dörzsállóság
   
  kopásállóság
   
  koptatási szilárdság
   
abrasion-proof
  kopásálló
   
abrasion-resistant alloy
  kopásálló ötvözet
   
abrasive
  csiszolóanyag
   
  koptatóanyag
   
  köszörűkorong
   
abrasive cloth
  csiszolóvászon
   
  dörzsvászon
   
abrasive disk
  csiszolókorong
   
  köszörűkorong
   
abrasive file
  csiszolóreszelő
   
abrasive grain
  csiszolópor
   
abrasive grit
  csiszolópor
   
abrasive material
  csiszolóanyag
   
abrasive paper
  csiszolópapír
   
abrasive paste
  csiszolópaszta
   
abrasive powder
  csiszolópor
   
abrasive sand
  csiszolóhomok
   
abrasive stone
  köszörűkő
   
abrasive wear
  kopás
   
  koptatás
   
  lecsiszolás
   
abrupt curve
  éles kanyar
   
abrupt taper
  erős kúposság
   
ABS
  ABS
    röv. anti-lock braking system
  ABS
    röv. blokkolásgátló fékrendszer
  blokkolásgátló fékrendszer
    röv. anti-lock braking system
ABS plastics
  ABS-műanyagok
   
ABS polymers
  ABS-polimerek
   
ABS pump
  ABS szivattyú
   
ABS warning lamp
  ABS figyelmeztető lámpa
   
absolute gage
  abszolút nyomásmérő
   
absolute gauge
  abszolút nyomásmérő
   
absolute manometer
  abszolút nyomásmérő
   
absolute power level
  abszolút teljesítményszint
   
absolute pressure
  abszolút nyomás
   
absolute pressure gage
  abszolút nyomásmérő
   
absolute pressure gauge
  abszolút nyomásmérő
   
absolute scale
  abszolút skála
   
absorbed glass mat battery
  felitatott üvegszálas akkumulátor
    röv. AGM battery
absorbed power
  felvett teljesítmény
   
absorbent coating
  hangnyelő burkolat
   
absorber spring
  lökhárító rugó
   
absorption of vibration
  lengéscsillapítás
   
  rezgéscsillapítás
   
absorptive
  lengéscsillapító
   
Abt rack
  Abt-féle fogasléc
    fogaskerekű vasúton
abutment
  alátámasztás
   
  talp
   
abutment screw
  ütközőcsavar
   
abutting collar
  csőperem
   
  ütközőváll
   
abutting end
  csatlakozóvég
   
  illeszkedővég
   
AC
  adaptív irányítás
    röv. adaptív control
  Albert Champion tápszivattyú
    AC pumpa
  léghűtéses
    röv. air-cooled
  légkondicionáló
    röv: air conditioner
  repülőgép
    röv. aircraft
  repülőgép-anyahajó
    röv. aircraft carrier
AC condenser
  klímahűtő
   
  légkondicionáló kondenzátor
   
ACB
  automata megszakító
    röv. automatic circuit-breaker
ACC
  alkalmazkodó sebességtartó
    röv. Adaptive Cruise Control
  automatikus klímaszabályozás
    röv. Automatic Climate Control
ACCC signal
  légkondicionáló kompresszor tengelykapcsolójának jele
    röv. Air Conditioner Clutch Compressor signal
accelerate
  gyorsít
   
  gyorsul
   
accelerate-stop distance
  gyorsítás-fékezési úthossz
   
accelerating nozzle
  gyorsítófúvóka
   
accelerating valve
  gyorsítószelep
   
acceleration
  gyorsítás
   
  gyorsulás
   
acceleration delay
  gyorsítási késés
   
acceleration from dead stop
  gyorsulás álló helyzetből
   
acceleration from rest
  gyorsulás álló helyzetből
   
acceleration from steady speed
  gyorsulás meghatározott sebességről
   
acceleration gage
  gyorsulásmérő
   
acceleration gauge
  gyorsulásmérő
   
acceleration in yaw
  legyezőmozgási szöggyorsulás
   
acceleration indicator
  gyorsulásjelző műszer
   
acceleration lag
  gyorsítási késés
   
  gyorsuláskésleltetés
   
acceleration lane
  gyorsítósáv
   
acceleration measurement
  gyorsulásmérés
   
acceleration sensor
  gyorsulás érzékelő
   
acceleration valve
  gyorsítószelep
   
acceleration well
  gyorsító csővezeték
   
  pótporlasztócső
   
accelerator
  gázpedál
   
  töltésszabályozó
   
accelerator cable
  gázbowden
   
accelerator jet
  gyorsítófúvóka
   
accelerator linkage
  gázpedálrudazat
   
  gázrudazat
   
accelerator nozzle
  gyorsítófúvóka
   
accelerator pedal
  gázpedál
   
accelerator pedal position
  gázpedálhelyzet
    röv. APP
accelerator pedal spindle
  gázpedáltengely
   
accelerograph
  akcelerográf
   
  regisztráló gyorsulásmérő
   
accelerometer
  akcelerométer
   
  gyorsulásmérő
   
acceptable noise level
  megengedhető zajszint
   
acceptable quality level
  elfogadható minőségi szint
   
acceptance inspection
  átvételi vizsgálat
   
access
  bejárás
   
  beszállás
   
  hozzáférés
   
access cover
  szerelőnyílás-fedél
   
access door
  beszállóajtó
   
  szerelőnyílás
   
  tisztítónyílás
   
access eye
  ellenőrző nyílás
   
  tisztítónyílás
   
access hole
  szerelőnyílás
   
access only
  kivéve célforgalom
   
access plate
  nyílás fedőlapja
   
access ramp
  felhajtó rámpa
   
access road
  bekötőút
   
  feljáróút
   
accessibility
  hozzáférhetőség
   
  megközelíthetőség
   
accessories
  tartozékok
   
accessory
  kellék
   
  szerelvény
   
  tartozék
   
accessory drive belt
  kiegészítő egységek hajtószíja
   
accessory part
  alkatrész
   
accessory shaft
  melléktengely
   
accident
  baleset
   
accident damage
  baleseti károsodás
   
accident danger
  balesetveszély
   
accident prevention
  balesetmegelőzés
   
  balesetvédelem
   
accommodation road
  bekötőút
   
  feljáróút
   
accommodation trailer
  lakókocsi
   
accoutrement
  gépkocsifelszerelés
   
accumulator
  akkumulátor
   
  energiatároló
   
  nyomástároló
   
accumulator acid
  akkumulátorsav
   
accumulator box
  akkumulátorláda
   
accumulator car
  elektromos hajtású gépkocsi
   
  villamos targonca
   
accumulator carrier
  akkumulátortartó
   
accumulator casing
  akkumulátordoboz
   
accumulator cell
  akkumulátorcella
   
accumulator charging equipment
  akkumulátortöltő berendezés
   
accumulator charging unit
  akkumulátortöltő berendezés
   
accumulator drive
  akkumulátoros hajtás
   
accumulator indicator
  akkumulátorcella-vizsgáló
   
accumulator lead
  akkumulátorólom
   
accumulator terminal
  akkumulátorcsatlakozó
   
  akkumulátorsaru
   
accurate
  kalibrált
   
  pontos
   
acetylene
  acetilén
   
acetylene bottle
  acetilénpalack
   
acetylene cylinder
  acetilénpalack
   
acetylene hose
  acetiléntömlő
   
acetylene tank
  acetilénpalack
   
acid accumulator
  ólomakkumulátor
   
  savas akkumulátor
   
acid battery
  savas akkumulátor
   
acid-proof steel
  saválló acél
   
Ackermann angle
  Ackermann-szög
   
Ackermann steer angle
  Ackermann-szög
   
Ackermann steering
  tengelycsonkkormányzás
   
acme thread
  trapézmenet
   
acorn nut
  sapkás anya
   
acoustic absorber
  hangelnyelő anyag
   
acoustic insulation material
  hangszigetelő anyag
   
acoustic panel
  hangelnyelő lap
   
  hangelnyelő lemez
   
acoustic pressure
  hangnyomás
   
acoustic windscreen
  hangelnyelő szélvédő
   
  hangszigetelt szélvédő
   
acoustic windshield
  hangelnyelő szélvédő
   
  hangszigetelt szélvédő
   
acoustical absorber
  hangelnyelő anyag
   
acoustical insulation material
  hangszigetelő anyag
   
acoustical panel
  hangelnyelő lap
   
  hangelnyelő lemez
   
acoustical pressure
  hangnyomás
   
ACP sensor
  hűtőközegnyomás-érzékelő
    röv. Air Conditioner Pressure sensor
acquisition
  megszerzés
   
  megvétel
   
acrylic glass
  akrilüveg
   
ACT
  töltőlevegő hőmérséklet
    röv. air charge temperature
acting element
  működtető elem
   
action radius
  hatósugár
   
activate
  aktivál
   
  indít
   
  mozgásba hoz
   
  működésbe hoz
   
  üzembe helyez
   
activated carbon
  aktív szén
   
activated carbon canister
  aktívszéntartály
   
activated carbon filter
  aktívszénszűrő
   
activated charcoal
  aktív szén
   
activated charcoal filter
  aktívszénszűrő
   
activation
  aktiválás
   
  aktívvá tétel
   
  gerjesztés
   
  működésbe hozás
   
active bend lighting
  aktív kanyarfényszóró
   
Active Body Control
  aktív karosszéria szabályozás
    röv. ABC
Active Brake Limited Slip Differential
  részlegesen önzáró differenciálmű aktív fékkel
    röv. ABLSD
active carbon
  aktív szén
   
active carbon filter
  aktívszénszűrő
   
active charcoal
  aktív szén
   
active charcoal filter
  aktívszénszűrő
   
active curve illumination
  aktív kanyarvilágítás
   
active head restraint
  aktív fejtámla
    röv. AHR
Active Height Control
  aktív magasságszabályozás
    röv. AHC
active horse power
  hasznos teljesítmény lóerőben megadva
   
active roll stability control
  aktív borulásgátló rendszer
    röv. ARSC
active safety
  aktív biztonság
   
active safety system
  aktív biztonsági rendszer
   
active stabiliser system
  aktív stabilizátor rendszer
    röv. ASS
active steering
  aktív kormányzás
   
active surface
  működő felület
   
  munkafelület
   
active suspension
  aktív felfüggesztés
   
active traction control
  aktív kipörgésgátló
    röv. A-TRC
Active Yaw Control
  aktív farolásgátló
    röv. AYC
ACTS
  töltőlevegő hőmérséklet érzékelő
    röv. Air Charge Temperature Sensor
actual load
  hasznos teher
   
actual payload
  hasznos teher
   
actual range
  tényleges hatótávolság
   
actuate
  mozgat
   
  működtet
   
actuated
  meghajtott
   
  működtetett
   
actuating
  működtetés
   
actuating air
  működtető levegő
   
actuating arm
  működtetőkar
   
actuating cam
  működtetőbütyök
   
actuating coil
  behúzótekercs
   
  működtetőtekercs
   
actuating cylinder
  működtetőhenger
   
actuating device
  működtető szerkezet
   
actuating lever
  működtetőkar
   
actuating motor
  működtetőmotor
   
actuating pressure
  működtető nyomás
   
actuating pulse
  működtető impulzus
   
actuating system
  működtetőrendszer
   
actuating unit
  működtető egység
   
actuating valve
  működtető szelep
   
actuator
  működtető egység
   
acute-angle bevel drive
  hegyesszögű kúpkerékhajtás
   
ACV
  légpárnás jármű
    röv. air cushion vehicle
adaptation
  adaptáció
   
  illeszkedés
   
  illesztés
   
adapted
  illesztett
   
adapter
  csatlakozódarab
   
  illesztődarab
   
adapting
  adaptív
   
  alkalmazkodó
   
  illeszthető
   
adaptive
  adaptív
   
  alkalmazkodó
   
  illeszthető
   
adaptive control
  adaptív vezérlés
   
adaptive cruise control
  alkalmazkodó sebességtartó
    röv. ACC
Adaptive Damper System
  adaptív lengéscsillapító rendszer
    röv. ADS
adaptive damping
  adaptív csillapítás
   
adaptive damping system
  adaptív lengéscsillapító rendszer
    röv. ADS
Adaptive Forward Lighting
  adaptív fényszóró
    röv. AFL
  kanyarkövető fényszóró
    röv. AFL
adaptive light control
  alkalmazkodó világítás
    röv. ALC
adaptive speed control
  alkalmazkodó fordulatszám-szabályozás
   
Adaptive Variable Suspension
  aktív felfüggesztés
    röv. AVS
adaptor
  adapter
   
Adblue
  karbamid oldat
    dízelmotorok kipufogógázainak utókezeléséhez
AdBlue tank
  AdBlue tartály
   
  karbamidtartály
   
ADD
  automatikusan szétkapcsolódó differenciálmű
    röv. Automatic Disconnecting Differential
add-on
  hozzávaló
   
  járulékos alkatrész
   
  kellék
   
  pótalkatrész
   
add-on cooler
  kiegészítő hűtő
   
  tartalékhűtő
   
add-on part
  járulékos alkatrész
   
  pótalkatrész
   
added head
  fejtoldat
   
addendum
  fogaskerék fogának fejmagassága
   
  fogaskerék fogfeje
   
addendum angle
  kúpfogaskerék fejszöge
   
addendum circle
  fogaskerék fejköre
   
addendum cone
  fejkúp
   
addendum diameter
  fejkörátmérő
   
addendum height
  fogfejmagasság
   
addendum line
  fogfejkör
   
addendum-cone angle
  fejkúpszög
   
additional
  járulékos
   
  kiegészítő
   
  komplementer
   
  külön
   
  mellék-
   
  pót
   
  pótló
   
  toldalékos
   
additional air valve
  pótlevegőszelep
   
additional cooler
  utánhűtő
   
additional load
  többletteher
   
additional part
  pótalkatrész
   
additional resistance
  előtét-ellenállás
   
  járulékos ellenállás
   
  sorba kapcsolt ellenállás
   
additive
  adalék
   
  adalékanyag
   
additive oil
  adalékolt olaj
   
additive-free oil
  adalékmentes olaj
   
adherence
  adhézió
   
  betartás
    méreteké, előírásoké
  hozzáragadás
   
  megtartás
    méreteké, előírásoké
  odaragadás
   
  odatapadás
   
  ragadás
   
  tapadás
   
adhesion coefficient
  adhéziós együttható
   
  adhéziós tényező
   
  tapadási együttható
   
  tapadási tényező
   
adhesion disc
  dörzskerék
   
adhesion gear
  dörzskerék
   
adhesion wheel
  dörzskerék
   
adhesive bonding
  ragasztás
   
  ragasztott kötés
   
adhesive spot welding
  ragasztó ponthegesztés
   
adhesive tractive force
  adhéziós vonóerő
   
adiabatic
  adiabatikus
   
  hőcserementes
   
adiabatic change
  adiabatikus állapotváltozás
   
adiabatic compression
  adiabatikus sűrítés
   
  hőcserementes sűrítés
   
adiabatic efficiency
  adiabatikus hatásfok
   
adiabatic engine
  adiabatikus motor
   
adjacent
  határos
   
  szomszédos
   
adjoin
  csatlakozik
   
  érintkezik
   
  hozzáerősít
   
  hozzáfűz
   
  hozzákapcsol
   
  hozzáköt
   
  hozzátesz
   
  mellette helyezkedik el
   
  szomszédosan helyezkedik el
   
  összeér
   
adjoined
  csatlakozó
   
  hozzátartozó
   
adjoining
  határos
   
  mellette fekvő
   
  szomszédos
   
adjunct
  tartozék
   
adjust
  beállít
   
  igazít
   
  szabályoz
   
adjustability
  beállíthatóság
   
  szabályozhatóság
   
adjustable
  beállítható
   
  szabályozható
   
adjustable axle
  önbeálló tengely
   
adjustable blade
  állítható lapát
   
adjustable capacitor
  állítható kondenzátor
   
adjustable choke
  szabályozható fúvóka
   
adjustable clamp
  csavaros szorító
   
adjustable cramp
  gyors csavarszorító
   
adjustable gib
  állítható ék
   
adjustable mouthpiece
  elágazó fúvóka
   
adjustable nut wrench
  nyomatékmérő csavarkulcs
   
adjustable reamer
  állítható dörzsár
   
adjustable shock absorber
  állítható lengéscsillapító
   
adjustable spanner
  állítható csavarkulcs
   
  franciakulcs
   
adjustable spark-gap
  állítható szikraköz
   
adjustable steering column
  állítható kormányoszlop
   
adjustable wrench
  állítható csavarkulcs
   
  franciakulcs
   
adjuster
  beállító
   
  illesztő
   
  szabályozó
   
adjuster bolt
  állítócsavar
   
adjusting
  beállítás
   
  beigazítás
   
  beszabályozás
   
adjusting bolt
  állítócsavar
   
adjusting gib
  állítóék
   
adjusting head
  állítófej
   
adjusting knob
  állítógomb
   
  szabályozógomb
   
adjusting link
  illesztőelem
   
  illesztőtag
   
adjusting mark
  beállítójel
   
adjusting nut
  állítóanya
   
adjusting plate
  alátétlemez
   
adjusting pliers
  beállítófogó
   
adjusting ring
  beállítógyűrű
   
adjusting rod
  beállítórúd
   
adjusting screw
  beállítócsavar
   
  szabályozócsavar
   
adjusting shim
  állító alátét
   
adjusting shop
  szerelőműhely
   
adjusting sleeve
  szabályozóhüvely
   
adjusting spring
  beállítórugó
   
adjusting valve
  szabályozószelep
   
adjusting wedge
  állítóék
   
adjusting wrench
  beállítókulcs
   
adjustment
  beállítás
   
  beszabályozás
   
  kalibrálás
   
adjustment facility
  állíthatóság
   
adjustment nut
  állítóanya
   
adjustment of stroke
  löketbeállítás
   
adjustment ring
  állítógyűrű
   
adjustment screw
  állítócsavar
   
adjuvant
  adalékanyag
   
admiralty brass
  sósvízálló sárgaréz
   
admissible
  megengedett
   
admissible load
  megengedett teher
   
admission
  beömlés
   
admission camshaft
  szívó bütykös tengely
   
admission gear
  szívó oldali vezérmű
   
admission pipe
  beömlőcső
   
admission port
  beömlőcsatorna
   
admission valve
  szívószelep
   
ADR
  automatikus távolságtartó
    röv. Automatic Distance Control
ADS
  adaptív lengéscsillapító rendszer
    röv. Adaptive Damper System
  adaptív lengéscsillapító rendszer
    röv. Adaptive Damping System
adsorption canister
  aktívszéntartály
   
advance
  előgyújtás
   
advance angle
  előbefecskendezési szög
   
  előgyújtási szög
   
advance control
  előgyújtás-szabályozás
   
advance curve
  előgyújtási jelleggörbe
   
advance sparking
  előgyújtás
   
advanced
  fejlett
   
  haladó
   
  korszerű
   
advanced ignition
  előgyújtás
   
advanced opening
  előnyitás
   
advanced technology
  csúcstechnika
   
adverse weather lamp
  ködlámpa
   
aeration
  átfúvatás levegővel
   
  átszellőzés
   
  átszellőztetés
   
  légellátás
   
  levegőztetés
   
aerial
  antenna
   
aerodynamic
  aerodinamikai
   
  aerodinamikus
   
  áramvonalas
   
aerodynamic body
  áramvonalas karosszéria
   
aerodynamic braking
  aerodinamikai fékezés
   
aerodynamic coefficient
  aerodinamikai együttható
   
  aerodinamikai tényező
   
aerodynamic drag
  aerodinamikai ellenállás
   
  légellenállás
   
aerodynamic force
  aerodinamikai erő
   
aerodynamic lift
  aerodinamikai felhajtóerő
   
aerodynamic load
  aerodinamikai terhelés
   
aerodynamic moment
  légerőnyomaték
   
aerodynamic resistance
  aerodinamikai ellenállás
   
  közegellenállás
   
  légellenállás
   
aerodynamic wind tunnel
  aerodinamikai szélcsatorna
   
aerodynamicist
  aerodinamikai szakember
   
  aerodinamikus
    aerodinamikával foglalkozó szakember
aerodynamics
  aerodinamika
   
  légerőtan
   
aeroengine
  repülőmotor
   
aeroglide
  légpárnás szállítóeszköz
   
aerograph
  szórópisztoly
   
aeromobile
  légpárnás jármű
   
aeromotor
  repülőmotor
   
aeronautical wind tunnel
  aerodinamikai szélcsatorna
   
aerooil
  repülőolaj
   
aeroplane
  repülőgép
   
aerosol
  aeroszol
   
aerotrain
  légpárnás vonat
   
aerugo
  patina
   
  rézrozsda
   
AEV
  automatikus expanziós szelep
    röv. automatic expansion valve
AF
  hangfrekvencia
    röv. audio frequency
AFA
  hangfrekvenciás erősítő
    röv. audio-frequency amplifier
affix
  hozzáerősít
   
  rögzít
   
AFL
  adaptív fényszóró
    röv. Adaptive Forward Lighting
  kanyarkövető fényszóró
    röv. Adaptive Forward Lighting
AFM
  csapágyfém
    röv. antifriction metal
AFR
  keverési arány
    röv. Air-Fuel Ratio
  levegő-üzemanyag arány
    röv. Air-Fuel Ratio
  levegő-üzemanyag viszony
    röv. Air-Fuel Ratio
After Bottom Dead Center
  alsó holtpont után
    röv. ABDC
after injection
  utóbefecskendezés
   
after sales service
  eladás utáni szolgáltatás
   
  értékesítés utáni szolgáltatás
   
afterburner
  utánégető
   
  utóégető
   
afterburner nozzle
  utánégető fúvóka
   
afterburning
  utánégetés
   
  utóégetés
   
aftercharging
  feltöltés
   
  utántöltés
   
afterchroming
  utókrómozás
   
aftercombustion
  utánégetés
   
aftercooler
  utóhűtő
   
aftercooling
  utóhűtés
   
afterfilter
  utánszűrő
   
afterfiring
  utóégés
   
afterignition
  utángyújtás
   
aftermarket products
  alkatrészek és tartozékok
   
aftertreating
  utókezelés
   
  utómegmunkálás
   
aftertreatment
  utókezelés
   
  utómegmunkálás
   
AFV
  alternatív üzemanyaggal működő jármű
    röv. Alternative-Fuel Vehicle
age limit
  élettartam határérték
   
ageing
  öregedés
   
ageing of tire
  gumiabroncs öregedése
   
ageing of tyre
  gumiabroncs öregedése
   
aggregate
  aggregát
   
  gépcsoport
   
aging
  öregedés
   
agitate
  felkavar
   
  felkever
   
  kavar
   
  összekever
   
  összeráz
   
agitating
  felkavarás
   
  felkeverés
   
  kavarás
   
  keverés
   
  összekavarás
   
  összerázás
   
agitating arm
  keverőkar
   
AGM battery
  felitatott üvegszálas akkumulátor
    röv. Absorbed Glass Mat battery
agricultural machinery
  mezőgazdasági gépek
   
agrimotor
  mezőgazdasági motor
   
  traktormotor
   
agrotiller
  talajmaró
   
Ah
  amperóra
    röv. ampere-hour
AHAI
  Magyar Gépjárműipari Szövetség
    röv. Association of the Hungarian Automotive Industry
AHC
  aktív magasságszabályozás
    röv. Active Height Control
ahead running
  előremenet
   
ahead speed
  előremenet
   
AHR
  aktív fejtámla
    röv. Active Head Restraint
AIL
  narancssárga lámpa
    röv. amber indicating lamp
aileron
  csűrő
   
  csűrőkormány
   
  csűrőlap
   
aileron angle
  csűrőkitérítés szöge
   
aileron area
  csűrőfelület
   
aileron balance
  csűrőkiegyenlítés
   
aileron balancing surface
  csűrőkiegyenlítő lap
   
aileron control
  csűrőkormány-vezérlés
   
  csűrőkormányzás
   
aileron deflection
  csűrőkitérés
   
aileron displacement
  csűrőkitérés
   
aileron droop
  csűrőkitérés
   
aileron flutter
  csűrőrezgés
   
aileron linkage
  csűrőkormányrúd
   
aileron rib
  csűrőborda
   
aileron trimmer
  csűrőkiegyenlítő lap
   
aileron-control lever
  csűrőmozgató kar
   
air accumulator
  légakkumulátor
   
  légtároló
   
  levegőtároló
   
air actuator
  pneumatikus működtető egység
   
air admission
  levegőbeszívás
   
  levegőbevezetés
   
  levegőellátás
   
air admission valve
  lelevegőző szelep
   
air admittance valve
  lelevegőző szelep
   
air allowance
  légmennyiség
   
air bag module
  légzsákmodul
   
air bag unit
  légzsákmodul
   
air bellow
  légrugó
   
air bellows
  légrugó
   
air blast
  hűtőlégáram
   
  töltés
   
air blow gun
  légfúvó pisztoly
   
air blower
  feltöltő
   
  sűrítő
   
  szellőző
   
  ventilátor
   
air bottle
  légtartály
   
air brush
  festékszóró
   
air cell
  légkamra
   
air change
  légcsere
   
air charge
  levegőtöltés
   
air charge temperature
  töltőlevegő hőmérséklet
   
air charge temperature sensor
  töltőlevegő hőmérséklet érzékelő
   
air choke
  fojtószelep
   
air circulation
  levegőkeringetés
   
air cleaner
  légszűrő
   
  levegőszűrő
   
air cleaner and silencer
  hangtompítós légszűrő
   
air cleaner body
  légszűrőház
   
air cleaner cap
  légszűrőfedél
   
  levegőszűrő-fedél
   
air cleaner case
  légszűrőház
   
air cleaner element
  légszűrőbetét
   
air cleaner filter
  légszűrőbetét
   
air clutch
  pneumatikus tengelykapcsoló
   
air cock
  légelzáró csap
   
air compressing pump
  légkompresszor
   
air compressor
  légkompresszor
   
  légsűrítő
   
air conditioner
  klímaberendezés
   
  légkondicionáló
   
air conditioner clutch compressor signal
  légkondicionáló kompresszor tengelykapcsolójának jele
    röv. ACCC signal
air conditioner condenser
  klímahűtő
   
  légkondicionáló kondenzátor
   
air conditioner system
  légkondicionáló rendszer
   
air conditioning compressor
  klímakompresszor
   
  légkondicionáló kompresszor
   
air consumption
  levegőfogyasztás
   
air container
  légtartály
   
air coolant
  hűtőlevegő
   
air cooler
  léghűtő
   
air cooling
  léghűtés
   
  levegőhűtés
   
air cooling channel
  hűtőlégcsatorna
   
air cushion
  légpárna
   
air cushion vehicle
  légpárnás jármű
   
air cylinder
  pneumatikus henger
   
air dam
  légterelő
   
  spoiler
   
air deflector
  légterelő
    teherautók kabinjának tetején vagy motorházfedelének elején
air dehumidifier
  légnedvesség-csökkentő
   
air delivery
  légszállítás
   
  levegőszállítás
   
air demand
  levegőszükséglet
   
air diffuser
  diffúzor
   
air discharge pipe
  légtelenítővezeték
   
air discharging tank
  légtelenítőedény
   
air discharging valve
  légbeszívó szelep
   
  légtelenítőszelep
   
air distribution
  levegőelosztás
   
  levegővezetés
   
air drag
  légellenállás
   
air drier
  légszárító
   
  levegőszárító
   
air drier cartridge
  légszárító patron
   
air drive
  sűrítettlevegős hajtás
   
air dryer
  légszárító
   
  levegőszárító
   
air dryer cartridge
  légszárító patron
   
air duct
  levegőcsatorna
   
  szellőzőcsatorna
   
air duct filter
  légcsatornaszűrő
   
air engine
  kompresszor
   
  pneumatikus motor
   
air engineering
  légtechnika
   
air equipment
  pneumatikus berendezés
   
air escape
  légtelenítés
   
air expulsion
  légtelenítés
   
air extract grill
  szellőzőrács
   
air feed
  légtáplálás
   
air filter
  légszűrő
   
  levegőszűrő
   
air flap
  levegőcsappantyú
   
  levegőretesz
   
air flow
  légáram
   
  levegőáram
   
air flow flap
  légterelő lap
   
  levegőterelő lap
   
air flow indicator
  légmennyiségmérő
   
air friction
  légsúrlódás
   
air governor
  légnyomásszabályozó
   
air grating
  szellőzőrács
   
air grid
  szellőzőrács
   
air horn
  légkürt
   
  levegőkürt
   
air hose
  légtömlő
   
air impact wrench
  préslevegős csavarkulcs
   
air impeller
  ventilátorszárny
   
air impellor
  ventilátorszárny
   
air induction system
  szívórendszer
   
  töltési rendszer
   
air inflation indicator
  abroncsnyomásmérő
   
air injection
  légporlasztásos befecskendezés
   
air inlet
  légbeszívó nyílás
   
  levegőbevezetés
   
  levegőellátás
   
air inlet grill
  szellőzőrács
   
air inlet valve
  légbeszívó szelep
   
air intake
  légbeszívás
   
  légbeszívó nyílás
   
  szívónyílás
   
air intake temperature sensor
  beszívott levegő hőmérséklet-érzékelő
    röv. AIT sensor
air jet
  légfúvóka
   
  légsugár
   
air layer
  légréteg
   
air leak
  hamis levegő
   
air leakage
  légveszteség
   
air load
  aerodinamikai terhelés
   
air loss
  légszökés
   
  légveszteség
   
air mass
  légtömeg
   
air mass sensor
  légtömegmérő
   
air meter
  átáramlásmérő
   
  légfogyasztásmérő
   
air motor
  légmotor
   
  pneumatikus henger
   
air nozzle
  légfúvóka
   
  légsugár
   
  levegőfúvóka
   
  porlasztófúvóka
   
air operated power cylinder
  pneumatikus munkahenger
   
air output
  kimenő légteljesítmény
   
  légteljesítmény
   
air passage
  légcsatorna
   
  szellőzőcsatorna
   
air pipe
  légvezeték
   
  levegőcső
   
  levegővezeték
   
air piston
  pneumatikus henger
   
air pocket
  légbuborék
   
  légzárvány
   
air pollution
  légszennyezés
   
  levegőszennyezés
   
air port
  szellőzőnyílás
   
air preheater
  levegő-előmelegítő
   
air pressure
  barometrikus nyomás
   
  légköri nyomás
   
  légnyomás
   
air quality
  levegőminőség
   
air radiator
  léghűtő
   
air ratio
  légfelesleg tényező
   
air receiver
  légtartály
   
air release valve
  biztonsági légszelep
   
air relief cock
  levegőkieresztő csap
   
air requirement
  levegőszükséglet
   
air reservoir
  légtartály
   
air resistance
  aerodinamikai ellenállás
   
  légellenállás
   
air retention
  levegőtartás
    gumiabroncsé
air ride suspension
  légrugózás
   
  levegőrugózás
   
air sand blower
  homokfúvó
   
air scavenging
  levegőöblítés
    motorban
air scoop
  légbeömlő
   
  szívótorok
   
air seal
  hermetikus zárás
   
  légzárás
   
air shield
  légterelő
    teherautók kabinjának tetején vagy motorházfedelének elején
air shock absorber
  levegős lengéscsillapító
   
  sűrített levegős lengéscsillapító
   
air shutter
  levegőszabályozó tolattyú
   
air sleeve
  szélzsák
   
air sock
  szélzsák
   
air solenoid valve
  elektromágneses működtetésű levegőszelep
   
  mágneses levegőszelep
   
  szolenoid levegőszelep
   
air spray
  festékszóró
   
air spray gun
  szórópisztoly
   
air spring
  légrugó
   
  levegőrugó
   
air springing
  légrugózás
   
  levegőrugózás
   
air strainer
  légszűrő
   
  levegőszűrő
   
air stream
  légáram
   
  levegőáram
   
air suction
  levegőelszívás
   
air supply
  levegőadagolás
   
  levegőellátás
   
  táplevegő
   
air suspension
  légrugózás
   
  levegőrugózás
   
air system
  pneumatikus rendszer
   
air tank
  légtartály
   
  levegőtartály
   
air tap
  levegőkieresztő csap
   
air temperature
  léghőmérséklet
   
  levegőhőmérséklet
   
air throttle
  fojtószelep
   
  levegő-fojtószelep
   
air tight
  légzáró
   
air tool
  pneumatikus szerszám
   
air tower
  levegőtöltő állomás
   
air trunk
  szellőzőcsatorna
   
air tube
  légtömlő
   
  levegőcső
   
air turbulence
  légörvénylés
   
  légörvénylés
   
air valve
  légszelep
   
  levegőszelep
   
air vent
  légtelenítő szelep
   
  szellőzőcsatorna
   
air vibrator
  pneumatikus vibrátor
   
air volume
  levegőmennyiség
   
  levegőtérfogat
   
air volume control
  levegőmennyiség szabályozás
   
air volume controller
  levegőmennyiség szabályozó
   
air wrench
  légkulcs
   
air-assisted injector
  levegőrásegítéses befecskendező
   
air-bag
  légzsák
   
air-bagged
  légköpenyes
   
air-blast engine
  feltöltött motor
   
  kompresszoros motor
   
air-bleed
  levegőnyílás
   
  levegőrés
   
air-bleed hole
  levegőkieresztő nyílás
   
air-bleed hose
  légtelenítő tömlő
   
air-bleed screw
  légtelenítő csavar
   
air-bleed valve
  légtelenítő szelep
   
air-bleeder screw
  légtelenítő csavar
   
air-bleeder valve
  légtelenítő szelep
   
air-bleeding
  légtelenítés
   
  légtelenítő
   
air-brake
  légfék
   
  sűrített levegős fék
   
air-brake control
  légfékvezérlés
   
air-brake cylinder
  légfék munkahenger
   
air-brake governor
  légfék nyomásszabályozó
   
air-brake system
  légfékrendszer
   
air-brake test rack
  légfékpróbapad
   
air-braked
  légfékes
   
air-carburetted
  légporlasztásos
   
air-cell engine
  légkamrás motor
   
air-cell piston
  légkamrás dugattyú
   
air-cleaner elbow
  légszűrő csőcsonk
   
air-condition
  klimatizál
   
  légkondicionál
   
air-conditioned
  klimatizált
   
  légkondicionált
   
air-conditioning
  klímaszabályozás
   
  légkondicionálás
   
air-conditioning compressor
  klímakompresszor
   
  légkondicionáló kompresszor
   
air-conditioning control
  légkondicionáló vezérlése
   
air-conditioning device
  légkondicionáló berendezés
   
air-cooled
  léghűtéses
   
air-cooled engine
  léghűtéses motor
   
air-cooling system
  léghűtő berendezés
   
air-core
  légmagos
   
air-core coil
  légmagos tekercs
   
air-core tire
  légkamrás gumiabroncs
   
air-core tyre
  légkamrás gumiabroncs
   
air-cored
  légmagos
   
air-cushion vehicle
  légpárnás jármű
   
air-cushioned seat
  légpárnás ülés
   
air-cushioning
  légrugózás
   
air-discharge cock
  légtelenítőcsap
   
air-escape cock
  légtelenítő csap
   
air-escape valve
  légtelenítő szelep
   
air-filter cell
  légszűrő cella
   
air-filter cover
  légszűrőfedél
   
  levegőszűrő-fedél
   
air-filter element
  légszűrőbetét
   
air-filtration element
  légszűrőbetét
   
air-flow meter
  átáramlásmérő
   
  légfogyasztásmérő
   
air-fuel mixture
  levegő-üzemanyag keverék
   
air-fuel ratio
  keverési arány
    röv. AFR
  levegő-üzemanyag arány
    röv. AFR
  levegő-üzemanyag viszony
    röv. AFR
air-fuel ratio sensor
  keverési arány érzékelő
   
air-gap
  légnyílás
   
  légrés
   
  légszigetelő hézag
   
  szikraköz
   
air-hydraulic
  pneumo-hidraulikus
   
air-impermeable
  légmentes
   
air-in
  bemenőlevegő
   
air-injection engine
  kompresszoros motor
   
air-intake filter
  légszűrő
   
  levegőszűrő
   
air-intake grill
  hűtőburkolat
   
  szellőzőrács
   
air-intake heater
  szívócső-melegítő
   
air-intake thermometer
  szívócső-hőmérő
   
air-lock
  légzsák
    hidraulikus rendszerben, folyadékkörben
  levegőzárvány
   
air-operated
  levegővel működtetett
   
  pneumatikus hajtású
   
air-operated control system
  pneumatikus szabályozási rendszer
   
air-operated controller
  pneumatikus szabályozó
   
air-operated drive
  pneumatikus hajtás
   
air-operated system
  pneumatikus rendszer
   
air-out
  kilépő levegő
   
air-outlet
  levegőkivezetés
   
  szellőzőnyílás
   
air-over-hydraulic brake
  levegő-olaj fék
   
  pneumohidraulikus fék
   
air-permeable
  levegőáteresztő
   
air-pressure brake
  nyomólégfék
   
air-pressure gage
  légnyomásmérő
   
air-pressure gauge
  légnyomásmérő
   
air-pressure line
  levegő nyomócső
   
air-pressure reducer
  légnyomáscsökkentő
   
air-pressure tester
  légnyomásmérő
   
air-proof
  légmentes
   
air-pump
  levegőszivattyú
   
  vákuumszivattyú
   
air-recirculation system
  levegő-újrakeringető rendszer
   
air-release bleeder
  légtelenítő csavar
   
air-sand mixture
  levegő-homok keverék
   
air-shed
  hangár
   
air-spaced coil
  légközös tekercs
   
  ritkított tekercs
   
air-standard cycle
  szabványos levegőkörfolyamat
   
air-standard efficiency
  szabványos levegőkörfolyamat hatásfoka
   
air-starting
  légindítás
   
  levegőindítás
   
air-storage chamber
  léggyűjtő kamra
   
  légkamra
   
air-storage tank
  légtartály
   
  levegőtartály
   
air-stream-rated motor
  kényszerszellőzésű motor
   
air-supply governor
  levegőadagolás-szabályozó
   
air-supply regulator
  levegőadagolás-szabályozó
   
air-supply tube
  légszívó cső
   
air-to-air intercooler
  levegő-levegő közbenső hűtő
    a turbófeltöltőtől a szívócsonkba áramló levegő hűtésére
  levegő-levegő köztes hűtő
    a turbófeltöltőtől a szívócsonkba áramló levegő hűtésére
air-to-fuel ratio
  levegő-üzemanyag viszony
   
air-to-petrol ratio
  keverési arány
   
  levegő-üzemanyag viszony
   
air-tube cooler
  légcsöves hűtő
   
air-turbine
  légturbina
   
air-turbulence atomizing
  légörvényes porlasztás
   
air-vent screw
  légtelenítő csavar
   
air-vent tube
  levegőcső
   
airbag
  légzsák
   
airbag cut-off switch
  légzsákkikapcsoló
   
airbag deployment
  légzsák hatástalanítása
   
  légzsák működésbe hozása
   
  légzsák működésbe lépése
   
airbag deployment tool
  légzsák hatástalanító eszköz
   
airbag squib
  légzsákgyújtó
   
airbox
  légszűrőház
   
airbrake
  légfék
   
  sűrített levegős fék
   
aircraft
  repülőgép
   
aircushioning
  légrugózás
   
airfast
  légzáró
   
airflow
  légáram
   
  levegőáram
   
airfoil section
  szárnymetszet
   
  szárnyprofil
   
  szárnyszelvény
   
airgap
  légnyílás
   
  légrés
   
  légszigetelő hézag
   
  szikraköz
   
airgun
  festékszóró pisztoly
   
airing valve
  levegőzőszelep
   
airless spray gun
  levegő nélkül működő festékszóró pisztoly
   
airless spraying
  sűrített levegő nélküli festékszórás
   
airlocked
  hermetikus
   
  légzáró
   
Airmatic
  légrugózás
   
airpump
  levegőszivattyú
   
  vákuumszivattyú
   
airscrew
  légcsavar
   
airtight
  hermetikus
   
  légmentesen záró
   
  légzáró
   
airtight joint
  légzáró kötés
   
airtight seal
  légmentes tömítés
   
AIT sensor
  beszívott levegő hőmérséklet-érzékelő
    röv. Air Intake Temperature sensor
ajar
  kissé nyitott
    ajtó
AKI
  amerikai oktánszám
    röv. Anti-Knock Index, a kísérleti oktánszám és a motoroktánszám átlaga
al fresco driving
  autózás lenyitott tetővel
    kabrió autóban
alarm
  riaszt
   
  riasztás
   
  riasztóberendezés
   
  riasztókészülék
   
alarm circuit
  riasztóáramkör
   
alarm device
  riasztóberendezés
   
  riasztókészülék
   
alarm lamp
  jelzőlámpa
   
alarm message
  hibaüzenet
   
alarm monitor
  riasztóberendezés
   
alarm relay
  riasztórelé
   
alarm signal
  riasztás
   
  riasztójel
   
alarm system
  riasztóberendezés
   
  riasztókészülék
   
ALB
  blokkolásgátló fékrendszer
    röv. Anti-Lock Brakes
albany grease
  gépzsír
   
albata
  réz-cink-nikkel ötvözet
   
ALC
  alkalmazkodó világítás
    röv. Adaptive Light Control
  automatikus szintszabályozás
    röv. automatic level control
alcogas
  alkohol és benzin elegyéből álló üzemanyag
   
alcohol engine
  alkoholmotor
   
alcohol evaporator
  párologtató fagymentesítő
    légfékrendszerben
alcohol fuel
  alkohol-üzemanyag
   
alcohol level
  véralkoholszint
   
alcohol-blended fuel
  alkohollal elegyített üzemanyag
   
alight
  kilép
    járműből
  kiszáll
    járműből
  leszáll
    repülőgép
align
  behangol
   
  egyenesbe állít
   
  egyenesbe hoz
   
  egyenget
   
  központosít
   
  sorba állít
   
  vonalba állít
   
align mark
  egyeztető jel
   
aligning jig
  beállítókészülék
   
  beállítószerkezet
   
aligning pin
  beállító csap
   
aligning strip
  beállítólemez
   
aligning stud
  egyenesbe állító csavar
   
alignment
  egyenesbe állítás
   
  irány
   
alignment mark
  egyeztető jel
   
alignment procedure
  beállítási művelet
   
alive
  feszültség alatt levő
   
  működő
   
alkali-resistant
  lúgálló
   
alkaline accumulator
  lúgos akkumulátor
   
alkygas
  alkohol és benzin elegyéből álló üzemanyag
   
alkylate
  alkilát
   
alkylation
  alkilezés
   
all electronic ignition
  teljesen elektronikus gyújtás
   
all terrain tire
  terepjáró gumiabroncs
   
all terrain tyre
  terepjáró gumiabroncs
   
all wheel steering
  összkerék-kormányzás
   
all-in-one-piece
  egyrészes
   
all-metal
  csak fémből készült
   
  teljesen fémből készült
   
  tiszta fém
   
all-metal body
  fémkarosszéria
   
all-purpose
  általános
   
  kombinált
   
  sokcélú
   
  sokoldalú
   
  univerzális
   
all-purpose oil
  univerzális olaj
   
all-round
  általános rendeltetésű
   
  kombinált
   
  sokcélú
   
  sokoldalú
   
  univerzális
   
all-season oil
  téli-nyári olaj
   
all-season tire
  négyévszakos gumiabroncs
   
all-season tyre
  négyévszakos gumiabroncs
   
all-steel
  színacél-
   
  teljesen acél
   
  tiszta acél
   
all-steel body
  teljesen acélból készült karosszéria
   
all-synchromesh gear
  teljesen szinkronizált sebességváltó
   
all-terrain
  terepjáró
   
all-terrain vehicle
  terepjáró
   
all-thread bolt
  végig menetes csavar
   
all-weather
  időjárástól független
   
all-weather tire
  négyévszakos gumiabroncs
   
all-weather tyre
  négyévszakos gumiabroncs
   
all-weld metal
  ömlesztett fém
   
all-wheel drive
  összkerékhajtás
    röv. AWD
all-wheel driven vehicle
  összkerékhajtású jármű
   
all-year
  minden évszakban használható
   
Allen bolt
  imbuszcsavar
   
  imbuszfejű csavar
   
Allen key
  imbuszkulcs
   
Allen screw
  imbuszcsavar
   
  imbuszfejű csavar
   
Allen wrench
  imbuszkulcs
   
alligation
  ötvözés
   
  ötvözet
   
alligator clip
  krokodilcsipesz
   
alligator cutter
  lemezolló
   
  táblaolló
   
alligator dog
  csőfogó
   
alligator shears
  lemezolló
   
  táblaolló
   
alligator wrench
  csőfogó
   
  csőkulcs
   
  gázkulcs
   
allowable
  megengedett
   
  megengedhető
   
allowable charge
  megengedett terhelés
   
allowable emission
  megengedhető emisszió
   
  megengedhető kibocsátás
   
allowable limit
  megengedett határérték
   
allowable load
  megengedett igénybevétel
   
allowable loading
  megengedett terhelés
   
allowable stress
  megengedett igénybevétel
   
allowance
  játék
   
  tűrés
   
allowed
  megengedett
   
alloy
  ötvöz
   
  ötvözet
   
alloy building
  ötvözés
   
  ötvözetkészítés
   
alloy cast-iron
  ötvözött öntöttvas
   
alloy castiron
  ötvözött öntöttvas
   
alloy composition
  ötvözet-összetétel
   
alloy elements
  ötvözőelemek
   
alloy engine
  könnyűfém motor
   
alloy hardener
  ötvözetszilárdító elem
   
alloy rim
  könnyűfém felni
   
  könnyűfém keréktárcsa
   
alloy road wheel
  könnyűfém felni
   
  könnyűfém keréktárcsa
   
alloy steel
  ötvözött acél
   
alloy wheel
  könnyűfém felni
   
  könnyűfém keréktárcsa
   
alloy-steel casting
  ötvözött acélöntvény
   
alloyage
  ötvözés
   
alloyed
  ötvözött
   
alloyed cast iron
  ötvözött öntöttvas
   
alloyed coating
  ötvözött bevonat
   
alloyed steel
  acélötvözet
   
  ötvözött acél
   
alloyed steel tube
  ötvözött acélcső
   
alloying
  ötvözés
   
alloying addition
  ötvözőanyag
   
alloying constituent
  ötvözőelem
   
alloying depth
  ötvözési mélység
   
alloying element
  ötvözőelem
   
alloying metal
  ötvözőfém
   
Alnico
  alniko
   
  alumínium-nikkel-kobaltötvözet
   
ALS
  turbólyuk csökkentő rendszer
    röv. Anti Lag System
alternate stress
  fárasztó igénybevétel
   
  lengő igénybevétel
   
alternate-stress test
  fárasztóvizsgálat
   
alternating
  alternáló
   
  váltakozó
   
alternating bending test
  hajtogatóvizsgálat
   
alternating current
  váltakozó áram
   
alternating load
  lengő igénybevétel
   
  váltakozó teher
   
alternating loading
  lengő igénybevétel
   
  lengőterhelés
   
alternating plough
  váltvaforgató eke
   
alternating plow
  váltvaforgató eke
   
alternating saw
  kézifűrész
   
alternating strain
  lengő igénybevétel
   
alternating stress
  lengő igénybevétel
   
alternating torsion fatigue test
  csavaró fárasztóvizsgálat
   
alternating voltage
  váltakozó feszültség
   
alternating-current
  váltakozó áram
   
alternative current arc welding
  váltakozó áramú ívhegesztés
   
alternative energy source
  alternatív energiaforrás
   
alternative fuel
  alternatív üzemanyag
   
Alternative-Fuel Vehicle
  alternatív üzemanyaggal működő jármű
    röv. AFV
alternator
  generátor
   
  váltakozó áramú generátor
   
alternator relay
  generátorrelé
   
altimeter
  magasságmérő
   
altitude
  magasság
    tengerszinthez képest
altitude gage
  magasságmérő
   
altitude gauge
  magasságmérő
   
altitude indicator
  magasságmérő
   
altitude meter
  magasságmérő
   
altitude-grade gasoline
  hegyvidéken használt motorbenzin
   
  nyári benzin
   
altometer
  magasságmérő
   
aludur
  kemény alumínium
   
aluminium
  alumínium
   
aluminium alloy
  alumíniumötvözet
   
aluminium alloy piston
  alumíniumdugattyú
   
aluminium casting
  alumíniumöntvény
   
Aluminium Space Frame
  térhálós alumínium váz
    röv. ASF
aluminium wheel
  alufelni
   
  alumínium felni
   
  alumínium keréktárcsa
   
aluminum
  alumínium
   
aluminum alloy
  alumíniumötvözet
   
aluminum wheel
  alumínium keréktárcsa
   
AM
  amplitúdómoduláció
    röv. Amplitude Modulation
Am Std.
  amerikai szabvány
    röv. American Standard
Am V
  páncélozott jármű
    röv. armoured vehicle
amber
  sárga
    fény
amber indicating lamp
  narancssárga jelzőlámpa
   
amber light
  sárga fény
   
ambiance
  környezet
   
ambiency
  környezet
   
ambient
  környezeti
   
  környező
   
ambient air
  külső levegő
   
  környezeti levegő
   
ambient atmosphere
  külső levegő
   
ambient conditions
  környezeti feltételek
   
ambient noise
  környezeti zaj
   
ambient pressure
  környezeti nyomás
   
ambient sensor
  külső léghőmérséklet érzékelő
   
  környezeti léghőmérséklet érzékelő
   
ambient temperature
  környezeti hőmérséklet
   
ambiguity
  ambiguitás
   
  bizonytalanság
   
  meghatározatlanság
   
ambulance
  mentőautó
   
ambulance car
  mentőautó
   
ambulance-box
  elsősegélydoboz
   
  mentődoboz
   
  mentőláda
   
amendment
  javítás
   
  kiigazítás
   
  módosítás
   
American National Standards Institute
  Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal
    ANSI
American Patent
  amerikai szabadalom
    röv. AP
American Petroleum Institute
  Amerikai Kőolajipari Intézet
    röv. API
American Standard
  amerikai szabvány
    röv. Am Std.
American Standard Association
  Amerikai Szabványügyi Társaság
    röv. ASA
ammeter
  ampermérő
   
amperage
  amperszám
   
  áramerősség
   
ampere
  amper
    röv. A
ampere-hour
  amperóra
    röv. Ah
ampere-hour capacity
  amperóra-kapacitás
   
amperemeter
  ampermérő
   
amphibian
  kétéltű
   
  kétéltű jármű
   
amphibian craft
  kétéltű jármű
   
amphibian tank
  kétéltű harckocsi
   
amphibian vehicle
  kétéltű jármű
   
amphibious
  kétéltű
   
  kétéltű jármű
   
amphibious coach
  kétéltű autóbusz
   
amphibious passenger coach
  kétéltű utasszállító autóbusz
   
amphicoach
  kétéltű autóbusz
   
amplitude
  amplitúdó
   
  kilengés
   
  kilengési csúcsérték
   
amplitude modulation
  amplitúdómoduláció
    röv. AM
Ams
  légtömeg
    röv. air mass
analog
  analóg
   
analog clock
  analóg óra
   
analog speedometer
  analóg kilométeróra
   
analogue clock
  analóg óra
   
analogue quantity
  analóg mennyiség
   
analogue signal
  analóg jel
   
analogue speedometer
  analóg kilométeróra
   
analogue tachograph
  analóg tachográf
   
anchor pin
  fékpofacsapszeg
   
anchor plate
  alaplemez
   
  kötőlemez
   
anchor wheel
  kilincskerék
   
anchoring clip
  rögzítőkapocs
   
  szorítókapocs
   
anchoring screw
  alapcsavar
   
  horgonycsavar
   
ancillaries
  kiegészítők
    motoré; például generátor, turbófeltöltő, üzemanyag-szivattyú, vízszivattyú stb.
ancillary device
  kiegészítő berendezés
   
ancillary equipment
  kiegészítő berendezés
   
angle bar
  L acél
   
  sarokvas
   
  szögvas
   
angle belt
  ékszíj
   
angle cock
  sarokcsap
   
  sarokszelep
   
angle drive
  szöghajtás
   
angle file
  háromélű reszelő
   
angle gage
  szögmérő
   
angle gauge
  szögmérő
   
angle gear
  kúpfogaskerék
   
angle grinder
  sarokcsiszoló gép
   
angle lever
  szögemelő
   
angle of advance
  előgyújtási szög
   
angle of thread
  csavarmenet emelkedési szöge
   
angle parking
  ferde parkolás
   
angle pulley
  terelőtárcsa
   
angle screwdriver
  szögcsavarhúzó
   
angle steel
  sarokacél
   
  szögacél
   
angle washer
  kúpos alátét
   
  kúptárcsa
   
angle wrench
  hajlított szárú kulcs
   
angle-iron
  sarokvas
   
  szögvas
   
angle-pedestal bearing
  ferde osztósíkú csapágy
   
angle-setting tool
  szögbeállító szerszám
   
angledozer
  elfordítható tolólapos buldózer
   
angledozer blade
  elfordítható tolólap
   
angleiron
  sarokvas
   
  szögvas
   
angling blade
  elfordítható tolólap
   
angling blade bulldozer
  elfordítható tolólapos buldózer
   
angular advance
  előbefecskendezési szög
   
  előgyújtási szög
   
angular ball bearing
  ferde hatásvonalú golyóscsapágy
   
angular belt
  ékszíj
   
angular bevel gear
  ferde fogazású kúpkerékhajtás
   
angular drive
  szöghajtás
   
angular force
  forgatónyomaték
   
angular gear
  kúpfogaskerék
   
angular misalignment
  helytelen szögbeállítás
   
angular position
  szöghelyzet
   
angular rotation
  szögelfordulás
   
angular valve
  sarokszelep
   
angular velocity
  szögsebesség
   
angular velocity sensor
  szögsebesség érzékelő
   
angular wheel
  kúpkerék
   
angular-contact bearing
  ferde hatásvonalú csapágy
   
aniline point
  anilinpont
   
annealed casting
  lágyított öntvény
   
annealed copper
  lágyított réz
   
annealed steel
  lágyacél
   
annual mileage
  éves futásteljesítmény
   
  éves mérföldteljesítmény
   
annual repairs
  éves javítás
   
annular ball-bearing
  gyűrűs golyóscsapágy
   
  radiális golyóscsapágy
   
annular barrel bearing
  gyűrűs hordógörgős csapágy
   
annular bearing
  gyűrűs csapágy
   
annular cutter
  körmaró
   
annular gear
  fogaskoszorú
   
annular groove
  gyűrűs horony
   
annular micrometer
  gyűrűs mikrométer
   
annular milling cutter
  körmaró
   
annular oil-channel
  gyűrűs olajcsatorna
   
annular saw
  hengeres fűrész
   
  koronafűrész
   
annular spring
  gyűrűs rugó
   
annular toothed
  belső fogazású
   
annular wheel
  gyűrűs kerék
   
annular-plate valve
  gyűrűs lemezes szelep
   
annulus
  bolygómű-külsőgyűrű
   
annulus drive
  belső fogaskerék-áttétel
   
  fogaskerékhajtás
   
anodal
  anódos
   
anode
  anód
   
anode brighten
  elektrolitikusan políroz
   
  eloxál
   
anodic oxidation
  anódos oxidáció
   
  eloxálás
   
anodize
  anódosan oxidál
   
  eloxál
   
anodized
  eloxált
   
anodizing
  anódos oxidáció
   
  eloxálás
   
ANSI
  Amerikai Nemzeti Szabványügyi Hivatal
    röv. American National Standards Institute
antagonistic
  ellenható
   
  visszaállító
   
antechamber
  előkamra
    dízelmotor
antechamber compression ignition engine
  előkamrás dízelmotor
   
antechamber-type engine
  előkamrás motor
   
antenna
  antenna
   
antenna amplifier
  antennaerősítő
   
antenna attenuation
  antennacsillapítás
   
antenna attenuator
  antennacsillapító
   
antenna base insulator
  antenna-talpszigetelő
   
antenna booster
  antennaerősítő
   
antenna capacity
  antennakapacitás
   
antenna circuit
  antennaáramkör
   
antenna coupling
  antennacsatolás
   
antenna coupling unit
  antennacsatoló egység
   
antenna damping
  antennacsillapítás
   
antenna efficiency
  antennahatásfok
   
antenna energy
  antennateljesítmény
   
antenna feeder
  antenna-tápvezeték
   
antenna impedance
  antennaimpedancia
   
antenna input
  antennabemenet
   
antenna pole
  antennarúd
   
antenna power
  antennateljesítmény
   
antenna-relay
  antennarelé
   
Anti Lag System
  turbólyuk csökkentő rendszer
    röv. ALS
Anti Slide Control
  kipörgésgátló
    röv. ASC
anti-backing lock
  hátramenetzár
   
anti-backlash gear
  holtjátékmentes áttétel
   
  holtjátékmentes fogaskerék
   
anti-block brake
  blokkolásgátló fék
   
anti-block braking system
  blokkolásgátló fékrendszer
    ABS
anti-bounce
  lökéscsillapító
   
anti-dive system
  bólintásgátló rendszer
   
anti-extrusion ring
  kitüremlésgátló gyűrű
   
anti-fatigue bolt
  fáradásgátló csavar
   
anti-flame
  tűzbiztos
   
anti-freezer
  fagymentesítő
   
anti-jack-knife device
  becsuklásgátló berendezés
   
anti-jack-knife system
  becsuklásgátló rendszer
   
anti-jack-knifing device
  becsuklásgátló berendezés
   
anti-jack-knifing system
  becsuklásgátló rendszer
   
Anti-Knock Index
  amerikai oktánszám
    röv. AKI, a kísérleti oktánszám és a motoroktánszám átlaga
anti-knock sensor
  kopogásérzékelő
   
anti-lock brake system
  blokkolásgátló fékrendszer
   
anti-lock brakes
  blokkolásgátló fékrendszer
    röv. ALB
anti-pinch
  becsípődésgátló
   
anti-pinch power window
  becsípődésgátlós elektromos ablak
   
anti-pinch sensor
  becsípődésgátló érzékelő
   
  becsípődésgátló szenzor
   
anti-pinch sliding door
  becsípődésgátlós tolóajtó
   
anti-pinch sunroof
  becsípődésgátlós napfénytető
   
anti-roll bar
  keresztstabilizátor
   
  stabilizátor
   
  stabilizátor rúd
   
anti-skidding
  csúszásgátló
   
  csúszásmentes
   
anti-splash guard
  sárhányó
   
  sárvédő
   
anti-sway bar
  keresztstabilizátor
   
  stabilizátor
   
  stabilizátor rúd